เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

นักศึกษาและการฝึกงานที่ TÜV SÜD

อนาคตในมือคุณ

นอกเหนือจากการได้นำความรู้ได้เรียนมาใช้ในการทำงานจริง และได้ทำงานจริงในสถานที่ทำงาน นักศึกษาที่ TÜV SÜD ยังมีโอกาสที่จะอยู่ในแถวหน้าของแนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ  นักศึกษายังจะได้ฝึกฝนทักษะในการร่วมงาน พัฒนาความสามารถทางเทคนิค และเรียนรู้ความเฉียบคมในการทำธุรกิจโดยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีทั้งการฝึกงาน ความร่วมมือในโครงงาน และในบทบาทของนักศึกษาจบใหม่ ทาง TÜV SÜD เสนอโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรม ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Internship Program - A day at TUV SUD

A DAY AT TÜV SÜD

Take a look at the various work areas students can learn about

Know more

Internship Opportunities at TUV SUD

Opportunities for Students

Gain the opportunity to explore potential full-time job opportunities

Know more

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ