นักศึกษาและการฝึกงานที่ TÜV SÜD

อนาคตในมือคุณ

อนาคตในมือคุณ

นอกเหนือจากการได้นำความรู้ได้เรียนมาใช้ในการทำงานจริง และได้ทำงานจริงในสถานที่ทำงาน นักศึกษาที่ TÜV SÜD ยังมีโอกาสที่จะอยู่ในแถวหน้าของแนวโน้มและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ  นักศึกษายังจะได้ฝึกฝนทักษะในการร่วมงาน พัฒนาความสามารถทางเทคนิค และเรียนรู้ความเฉียบคมในการทำธุรกิจโดยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีทั้งการฝึกงาน ความร่วมมือในโครงงาน และในบทบาทของนักศึกษาจบใหม่ ทาง TÜV SÜD เสนอโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิศวกรรม ธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information about applying at TÜV SÜD

เลือกที่ตั้งของคุณ