OBUKA METODE FMEA:2019 - ANALIZA POTENCIJALNIH GREŠAKA I POSLJEDICA

OBUKA METODE FMEA:2019 - ANALIZA POTENCIJALNIH GREŠAKA I POSLJEDICA

CILJ OBUKE:

Na obuci će polaznici steći kompetencije za pripremu i učešće u FMEA analizi i razumijevanju međupovezanosti FMEA sa drugim metodama upravljanja kvalitetom.

 

SADRŽAJ:

Analiza potencijalnih grešaka i posljedica procesa (PFMEA)

 • Prezentacija i metodologija novog FMEA (AIAG & VDA)
 • FMEA ciljevi (sistev, proizvod, proces)
 • Povezivanje FMEA s drugim metodama upravljanja kvalitetom
 • FMEA procesa (PFMEA)
 • Uvođenje i primjena PFMEA u praksi
 • Provedba PFMEA u pojedinačnim koracima
 • Način popunjavanja obrazaca i ocjenjivanje po pojedinim koracima
 • Izračun prioritetnog broja rizika i prioriteta mjera
 • Optimizacija proizvoda ili procesa
 • Provjera učinkovitosti uvedenih poboljšanja
 • Primjer ispunjenih obrazaca PFMEA
 • Završna rasprava

 

Analiza potencijalnih grešaka i posljedica dizajna (DFMEA)

 • Prezentacija i metodologija novog FMEA (AIAG & VDA)
 • FMEA ciljevi (sistem, proizvod, proces)
 • Povezivanje FMEA s drugim metodama upravljanja kvalitetom
 • FMEA dizajna (DFMEA)
 • Uvođenje i primjena DFMEA u praksi
 • Provedba DFMEA u pojedinačnim koracima
 • Način popunjavanja obrazaca i ocjenjivanje po pojedinim koracima
 • Izračun prioritetnog broja rizika i prioriteta mjera
 • Optimizacija proizvoda ili procesa
 • Provjera učinkovitosti uvedenih poboljšanja
 • Primjer ispunjenih obrazaca DFMEA
 • Završna rasprava

CILJANA GRUPA:

Interni auditori sistema upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji, rukovodioci odjela i projekt menadžeri odgovorni za upravljanje kvalitetom.

TRAJANJE:

2 dana, od 9:00 do 16:00

KOTIZACIJA:

350,00 EUR (bez PDV-a)

Cijena obuke uključuje organizaciju, hranu i osvježenje tokom pauze i materijale koji će biti podijeljeni prije treninga.

Ukoliko registrujete četiri ili više učesnika iz kompanije na individualnu obuku, ostvarujete popust od 20%.

Uplatu možete izvršiti osam dana nakon prijema računa, koji će vam biti ispostavljen nakon obuke. Rok za vaše moguće otkaze je tri radna dana prije početka obuke.

Takođe zadržavamo pravo promjene termina ili otkazivanja treninga, o čemu ćemo Vas obavijestiti tri dana prije zakazanog termina.

 

Brza i laka registracija jednim klikom!

Slijedeći koraci

Izberite vašo lokacijo