Cursos de formación TÜV SÜD Academy

Obuka

PLAN OBUKE - FEBRUAR - AVGUST 2023

FEBRUAR

Datum

Područje

Trajanje

Cijena po osobi

21.02.2023,

22.02.2023, 23.02.2023.

IATF 16949:2016

Trening za interne auditore sistema upravljanja kvalitetom u automobilskoj industriji IATF 16949:2016

3 dana

350,00 Eur

MART

Datum

Područje

Trajanje

Cijena po osobi

08.03.2023,

09.03.2023,

10.03.2023.

ISO 9001 i  ISO 14001

Trening za interne auditore sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sistema upravljanja životnom sredinom ISO 14001

2,5 dana

300,00 Eur

14.03.2023.

MSA

Trening za korištenje metode MSA (Measurement system analysis) - Analiza mjernih sistema

1 dan

250 Eur

15.03.2023.

SPC

Trening za korištenje metode SPC (Statistical process control) - Statistićko upravljanje procesa proizvodnje

1 dan

250 Eur

APRIL

Datum

Područje

Trajanje

Cijena po osobi

04.04.2023,

05.04.2023,

06.04.2023.

FMEA AIAG&VDA

Trening metode FMEA - Analiza potencijalnih grešaka i njihovih posljedica u odnosu na AIAG i VDA referentnim dokumentima

3 dana

350,00 Eur

MAJ

Datum

Područje

Trajanje

Cijena po osobi

16.05.2023

ISO 9001:2015

Trening osnovnih principa kvaliteta / upoznavanje sa ISO 9001:2015 - Svjesnost

1 dan

150,00 Eur

JUN

Datum

Područje

Trajanje

Cijena po osobi

20.06.2023,

21.06.2023

Core Tools

Trening upravljanja projektima i promjenama u automotivu Core tools: RGA MLA & VDA 2 / APQP PPAP

2 dana

300,00 Eur

AVGUST

Datum

Područje

Trajanje

Cijena po osobi

03.08.2023,

04.08.2023.

ISO 9001 i  ISO 14001

Trening za interne auditoresistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sistema upravljanja životnom sredinom ISO 14001

2 dana

300,00 Eur

DALJINSKA OBUKA - REMOTE ONLINE

Svjesni smo da posljedice epidemije koronavirusa i mjere za njeno suzbijanje imaju snažan negativan utjecaj na aktivnosti u našoj zemlji i globalnoj ekonomiji, stoga smo za vas pripremili prilagođene obuke koju možete pohađati uživo na daljinu .

U tu svrhu pripremili smo za vas postojeće programe obuke u E-formatu za pojedince i obuke za zatvorene grupe u organizacijama.

Za više informacija stojimo vam na raspolaganju na broj telefona + 386 (0)51 424 734, na e-mail adresu [email protected], ili možete popuniti elektronsku prijavu na obuku.

 

OBUKA LJUDI - RAZVOJ BUDUĆNOSTI

TÜV SÜD pomaže ljudima i organizacijama da svoje poslovanje dovedu do nivoa izvrsnosti. Nudimo efikasne obuke koje podržavaju rast pojedinaca i organizacija, bilo na jednom od naših javnih programa obuke, bilo na prilagođenoj internoj obuci.

Sa širokim spektrom programa obuke, sertifikovanih kvalifikacija i povezanih konsultantskih usluga širom sveta, zadovoljavamo širok spektar industrija: od zaštite na radu, sistema upravljanja i tehničkih veština, do programa obuke na visokom nivou za izvršno osoblje. Svaki od ovih obuka doprinosi opipljivoj ekonomskoj vrijednosti, što znači da vaše ulaganje u ljude donosi povećanu efikasnost vašem poslovanju.

 

PODRUČJA OBUKE

Upravljanje kvalitetom

Automobilska industrija

Alati za vođenje

Upravljanje okolišem

Upravljanje bezbjednošću i zdravljem na radu

Slijedeći koraci

Izberite vašo lokacijo