Upravljanje okolišem

ISO 14001:2015 - SISTEMIUPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM

OBUKA ZA INTERNE AUDITORE PREMA ISO 14001: 2015

ISO 14001 je međunarodno priznat kao vodeći standard sistema upravljanja životnom sredinom (EMS) i pogodan je za organizacije svih veličina. Standard pruža sistemski okvir za integraciju metoda upravljanja životnom sredinom kako bi se podržala zaštita životne sredine, prevencija zagađenja, minimizacija otpada i smanjenje potrošnje energije i materijala.

 

Slijedeći koraci

Izberite vašo lokacijo