Mobility and Automotive Services

Automobilska industrija

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA

IATF 16949:2016 - SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

INTERNI AUDITORI IATF 16949:2016

IATF 16949 postavlja zahtjeve sistema upravljanja kvalitetom za proizvodnju automobila. IATF 16949, koji je proistekao iz potrebe za globalno usklađenim dokumentom o zahtjevima sistema upravljanja kvalitetom, objavljen je u oktobru 2016. godine. On zamjenjuje automobilski standard ISO/TS 16949, koji više nije važeći.


FMEA:2019 (AIAG&VDA) - ANALIZA POTENCIJALNIH GREŠAKA I NJIHOVIH POSLJEDICA U VEZI SA AIAG I VDA REFERENTNIM DOKUMENTIMA

OBUKA METODE FMEA:2019 - ANALIZA POTENCIJALNIH GREŠAKA I POSLJEDICA

FMEA je timski orijentisana, sistematična, kvalitativna, analitička metoda za predviđanje mogućih grešaka, analizu i sprovođenje mjera za smanjenje efekata kvarova tokom razvoja i proizvodnje proizvoda. Proizvođači i dobavljači moraju procijeniti FMEA na osnovu VDA i AIAG FMEA priručnika. Zajednički zahtjevi i očekivanja za FMEA omogućavaju dobavljačima da dizajniraju koherentan proces za FMEA koji zadovoljava potrebe i očekivanja njihovih kupaca.


VDA 6.3:2016 - AUDIT PROCESA

OBUKA ZA INTERNE AUDITORE PREMA VDA 6.3:2016 - AUDIT PROCESA

VDA 6.3 je procesni standard za evaluaciju analiza i poboljšanje različitih audita u proizvodnim organizacijama i njihovim procesima.

Cilj standarda je da pojednostavi ocjenjivanje i usklađivanje upitnika sa novim zahtjevima. Audit se fokusira na sposobnosti audit procesa na licu mjesta i ograničenja sadržaja specifičnog za proces. Na ovaj način se mogu pažljivo analizirati rizici u lancu nabave i procesima životnog ciklusa proizvoda, tako da se mogu identifikovati nedostaci u procesima i njihovim interfejsima, uvesti korektivne mjere i identifikovati mogućnosti za poboljšanje.


VDA 6.5:2020 - AUDIT PROIZVODA

OBUKA ZA INTERNE AUDITORE PREMA VDA 6.5:2020 - AUDIT PROIZVODA

Auditi proizvoda su već dugi niz godina nezamjenjiv alat u automobilskoj industriji za procjenu i poboljšanje kvaliteta proizvoda u interesu kupaca. U takvim pregledima, provjerom uzorka se potvrđuje da gotovi proizvodi ili pojedinačni dijelovi ispunjavaju zahtjeve kvaliteta. VDA 6.5 standard je vodič za upravljanje programa audit proizvoda. Organizacijama omogućava da razviju sopstveni sistem za audite; programe, planove i njihovu implementaciju. Cilj standarda VDA 6.5 je otkriti moguće neusklađenoisti-pritužbe i postići poboljšanje proizvoda.


APQP&CP:2008 IN PPAP:2006 - NAPREDNO PLANIRANJE KVALITETA PROIZVODA I PLAN UPRAVLJANJA, I ODOBRENJE PROIZVODA I PROCESA

OBUKA METODA APQP & CP:2008 - NAPREDNO PLANIRANJE KVALITETA PROIZVODA & PLAN UPRAVLJANJA I PPAP:2006 - ODOBRENJE PROIZVODA I PROCESA

Mnoge organizacije se bore sa konceptom naprednog planiranja kvaliteta i kako da integrišu ovu metodologiju u postojeći sistem. Osim toga, to je obavezna metodologija upravljanja projektima u automobilskom standardu IATF 16949. APQP metoda omogućava organizaciji da upozna i razumije princip naprednog planiranja kvaliteta proizvoda i procesa odobravanja proizvodnje (PPAP) i njegovu svrhu u IATF 16949.


SPC:2005 - STATISTICAL PROCESS CONTROL - STATISTIČKA KONTROLA PROCESA PROIZVODNJE

OBUKA METODE SPC:2005 - STATISTIČKA KONTROLA PROCESA PROIZVODNJE

Statistička kontrola procesa (SPC) je skup opće prihvaćenih alata koji se koriste za kontrolu i osiguranje da kvalitet procesa i proizvoda ispunjava zahtjeve kupaca. Uz pravilnu implementaciju i izvođenje, ovaj alat omogućava organizaciji da efektivno i efikasno održava željeni nivo kvaliteta. SPC i MSA metode su tehnika analize mjerenja u automobilskom standardu IATF 16949:2016.


OSNOVNI ALATI ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

OBUKA UPOZNAVANJA SA ALATIMA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI

Osnovni alati za upravljanje kvalitetom u automobilskoj industriji (Automotive Core Tools) su osnovni dijelovi efikasnog sistema upravljanja kvalitetom. Uključuju napredno planiranje kvaliteta proizvoda, dijagram toka proizvodnje, analizu potencijalnih grešaka i njihovih posljedica, plan upravljanja, statističko upravljanje proizvodnim procesom, analizu mjernih sistema, sveobuhvatno produktivno održavanje i audit proizvoda


MSA:2010 - MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS - ANALIZA MJERNIH SISTEMA

OBUKA METODE METODE MSA:2010 - ANALIZA MJERNIH SISTEMA

Analiza mjernih sistema (MSA) je statistički alat za mjerenje mjernog sistema - mjerač za praćenje parametara procesa ili mjerenje karakteristika proizvoda. SPC i MSA metode su tehnika analize mjerenja u automobilskom standardu IATF 16949:2016.

Slijedeći koraci

Izberite vašo lokacijo