Solar energy yield studies

Studii de randament solar

Optimizați-vă eficiența de conversie a energiei solare

Optimizați-vă eficiența de conversie a energiei solare

CE SUNT STUDIILE DE RANDAMENT?

Studiile de randament evaluează potențialul centralei dumneavoastră fotovoltaice prin studierea instalațiilor posibile pentru performanțe optime și calcularea raportului său de performanță. Un studiu acoperă parametri precum raportul de performanță, valoarea randamentului energetic (rezumat anual, precum și detalii pentru anumite luni) și pierderile de energie preconizate ale sistemului. O vizită la fața locului, independent, poate oferi o evaluare a adecvării generale a locației și a tehnologiei alese.

DE CE SUNT IMPORTANTE STUDIILE DE RANDAMENT?

Studiile privind randamentul energiei solare oferă părților interesate o imagine de ansamblu asupra producției de energie a proiectului și a fluxului de numerar viitor. Un studiu de randament este unul dintre documentele cruciale pentru toate EPC-urile, proprietarii / operatorii și finanțatorii implicați în proiect.

CE TREBUIE SĂ PREGATIȚI PENTRU UN STUDIU DE RANDAMENT?

Trebuie să furnizați parametrii tehnici de bază (tipul / modelul modulelor și invertoarelor aplicate, înclinația, tipul structurilor de montare, coordonatele GPS) pentru a vă asigura că datele studiului sunt fiabile.

TÜV SÜD OFERĂ O VEDERE FIABILĂ, TRANSPARENTĂ ȘI NEDIFERITĂ A RISCURILOR ȘI POTENȚIALULUI PROIECTULUI DUMNEAVOASTRĂ

Experții TÜV SÜD sunt familiari cu cerințele legale și au o experiență practică internațională îndelungată în serviciile de studii de randament. Vă oferim o imagine de ansamblu complet independentă a centralei fotovoltaice în timpul etapelor de proiectare, construcție și funcționare a unui proiect.

STUDIILE NOASTRE DE RANDAMENT ENERGETIC SOLAR INCLUD:

  • EVALUARE SITE

    Experții TÜV SÜD efectuează o vizită la fața locului pentru a evalua potențialele obstacole (copaci, munți, clădiri) care pot avea un impact negativ asupra funcționării instalației și asupra randamentului său viitor.

  • DATE METEOROLOGICE

    Confirmăm completitudinea și adecvarea datelor meteorologice și climatice care sunt utilizate ca intrări în calculul randamentului energiei solare. Folosim cele mai exacte surse de date meteorologice, fie de la stații terestre, fie prin satelit, și comparăm cu alte surse independente disponibile pentru locație (de exemplu, Meteoronorm, NASA, PVGIS).

  • PIERDERI DE ENERGIE

Experții noștri oferă nu doar un rezumat, ci și o cuantificare detaliată a volumului și tipurilor de pierderi ale sistemului.

EXPLORE

Slow isn't always steady
Stories

Slow isn't always steady

Why are we not embracing alternative energies faster?

Learn more

Balance of Power
Stories

The Balance of Power

At a time when our thirst for energy is greater than ever, managing our future energy needs is an increasingly delicate task.

Learn more

SOLAR PHOTOVOLTAIC (PV) PLANT CERTIFICATION
White paper

The legacy of photovoltaic power plant boom

Maximise plant reliability and improve investment returns.

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.