Servicii de terță parte Due Diligence

Puteți face investițiile în active mai previzibile și mai fiabile

Puteți face investițiile în active mai previzibile și mai fiabile

CE ESTE PROCESUL DE INVESTIGARE A ANTECEDENTELOR?

Due diligence este procesul de evaluare a stării actuale a activelor unei companii țintă înainte de achiziție sau de o decizie de investiție. Este măsura standard și de precauție care trebuie luată pentru a lua decizii în cunoștință de cauză înainte de a încheia o tranzacție sau de a semna un contract. Cercetarea de due diligence este benefică în special în domeniile fuziunilor și achizițiilor, ofertelor publice inițiale (IPO), reorganizării și restructurării, achizițiilor de gestiune (MBO), insolvențelor, precum și tranzacțiilor de vânzare și preluarea prin leasing. 

DE CE ESTE IMPORTANT SERVCIUL DE INVESTIGARE?
Analizele de due diligence vor reduce nivelul de risc inerent investițiilor, planificării și utilizării viitoare a imobilelor și a activelor industriale. Dincolo de îmbunătățirea securității juridice și a protecției răspunderii, efectuarea investigației este esențială pentru atingerea obiectivelor de afaceri și a obiectivelor financiare.
Angajarea unei terțe părți pentru a efectua diligența în numele dumneavoastră va asigura că veți putea să vă bazați deciziile pe rezultate detaliate, imparțiale și fiabile. Abordarea noastră holistică poate avea un efect benefic material asupra funcționării și valorii activelor dumneavoastră. 

CE IMPLICĂ SERVICIILE DE DUE DILIGENCE?
TÜV SÜD oferă servicii integrate de due diligence care combină due diligence tehnic, de mediu, durabilitate și comercial:

DUE DILIGENCE TEHNIC (TDD)
Experții noștri analizează structurile clădirilor, materialele și sistemele tehnice pentru a identifica riscurile structurale, tehnice, de mediu și financiare, precum și oportunitățile pentru investiții imobiliare. În plus, determinăm valoarea și viabilitatea viitoare a instalațiilor și echipamentelor tehnice și analizăm eficiența și competitivitatea tehnologiei instalațiilor și a proceselor de producție. Folosim o abordare holistică pentru a verifica plauzibilitatea cheltuielilor de capital și a ipotezelor de cheltuieli operaționale și pentru a identifica necesitățile posibile pentru investițiile viitoare și dezvoltarea economiilor în costuri operaționale. Aceasta oferă o perspectiva tehnică pentru a evalua dacă obiectivele de afaceri și cele financiare ale unei tranzacții sunt realiste.

DUE DILIGENCE DURABILĂ DE MEDIU (EDD)
Cu expertiza noastră în legislația locală și internațională de mediu, efectuăm analize integrate ale contaminărilor existente în sol sau ale materialelor de construcție, poluanți interiori, gestionarea deșeurilor și alți factori de mediu. Reducem zonele sensibile la mediu și estimăm riscul financiar potențial.


DEZVOLTARE DURABILĂ (SDD)
Experții TÜV SÜD analizează starea actuală și riscurile potențiale ale activelor dumneavoastră pentru a evalua valoarea durabilității pe termen lung. SDD servește ca o evaluare inițială în conformitate cu liniile directoare din sistemele comune de evaluare a durabilității (BREEAM, LEED). Investigăm potențialul scor de durabilitate al unei clădiri, recomandăm cel mai potrivit sistem și recomandăm modalități de îmbunătățire a ratingului.

DUE DILIGENCE COMERCIAL DATA (CDD)
Acoperim analize comerciale și evaluarea factorilor de localizare și de piață, luând în considerare cerințele legale și contractele generale și speciale semnate. CDD determină peisajul competitiv, evaluarea corectă, oportunitățile de creștere și riscurile potențiale ale investițiilor.

EXPLORE

Technical Due Diligence
White paper

Cutting risks not corners

Learn more about the technical due diligence process and regional challenges in Asia, Middle East, U.S. and Europe.

Learn more

VIEW ALL RESOURCES

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.