vision-mission

GEGEVENSBESCHERMING

ENDE

GEGEVENSBESCHERMING

Welkom op de Website van TÜV SÜD Nederland B.V. https://www.tuvsud.com/nl.

Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt is voor ons een prioriteit, en wij willen dat u zich veilig en zeker voelt wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze online aanbiedingen.

Het is belangrijk voor ons dat u volledig op de hoogte bent van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online aanbiedingen en diensten, en dat u weet hoe wij deze gebruiken.

VOORGENOMEN GEBRUIK VAN DE GEGEVENSVERWERKING

TÜV SÜD is een toonaangevende technische dienstverleningsorganisatie die actief is in de marktsegmenten industrie, producten en transport. Haar dienstenpakket omvat advies, inspectie, testen en expertises, evenals certificering en training. Haar doelstellingen zijn betrouwbaarheid, veiligheid, beveiliging en kwaliteit, milieubescherming en winstgevendheid. Overal waar TÜV SÜD persoonsgegevens verwerkt, vindt deze verwerking plaats voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

Wij registreren het IP-adres van uw computer en slaan dit op om de door u bezochte inhoud van onze website naar uw computer te sturen (bijv. teksten, afbeeldingen en bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden, enz. 6 (1) lit. b AVG). Wij verwerken deze gegevens ook om misbruik op te sporen en te vervolgen. Rechtsgrondslag in dit geval is Art. 6 (1) lit. f AVG. In dit verband is ons gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking het waarborgen van de goede werking van onze website en de zaken die via de website worden afgehandeld.

Voor zover wij uw gegevens zoals hierboven beschreven verwerken om de functies van onze website te kunnen leveren, bent u contractueel verplicht om deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen.

ANDERE DOELSTELLINGEN

Wij verwerken ook persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, bijv. wanneer u een aanvraag of online afspraak maakt, of wanneer u informatiemateriaal of nieuwsbrieven bestelt. Rechtsgrondslag in dit geval is Art. 6 (1) lit. b AVG. De gegevens die wij in dit kader verwerken, omvatten de gegevens van klanten, werknemers en leveranciers, voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden die in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming worden gespecificeerd.

Voor zover wij uw gegevens zoals hierboven beschreven verwerken voor de acceptatie en verwerking van uw aanvraag, afspraak of nieuwsbriefregistratie, bent u contractueel verplicht deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet verwerken.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens (cf. Art. 6 (1) lit. a AVG), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming tot het moment van intrekking van de toestemming.

DOORGIFTE AAN DERDEN

In het algemeen dragen wij uw gegevens over aan de betreffende TÜV SÜD onderneming waar deze worden verwerkt om de door u gevraagde service en ondersteuning te kunnen leveren.

Dit betekent dat informatie ook verwerkt kan worden door andere juridische entiteiten van de TÜV SÜD Group. Dergelijke verwerking is echter beperkt tot de mate die nodig is voor de doeleinden die in deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens zijn gedefinieerd of waartoe de andere juridische entiteit die als dienstverlener / verwerker optreedt, de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke moet opvolgen.

In dit verband maken wij soms gebruik van dienstverleners die namens ons gegevens verwerken (bijv. bij e-mailmarketing of softwareontwerp en -ontwikkeling, of ter ondersteuning van de verwerking van vragen van klanten). In deze gevallen wordt de informatie doorgegeven aan derden om verdere verwerking mogelijk te maken. Externe dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd en op regelmatige tijdstippen gecontroleerd om de bescherming van uw privacy te waarborgen.

Deze dienstverleners / verwerkers zijn gebonden aan instructies. Daarom zijn zij onderworpen aan onze eisen, die onder meer inhouden dat zij uw gegevens uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingswet verwerken. In het bijzonder zijn zij contractueel verplicht om uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en mogen zij uw gegevens niet voor andere dan de overeengekomen doeleinden verwerken.

De gegevensoverdracht aan de gegevensverwerker vindt plaats op basis van Art. 28 (1) AVG.

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen of anderszins delen voor commerciële doeleinden.

Buiten het bovenstaande zullen wij uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming overdragen aan vervolgingsinstanties en, indien van toepassing, beschadigde derden wanneer dit noodzakelijk is voor het ophelderen van illegaal gebruik van onze diensten of voor gerechtelijke vervolging. Een dergelijke doorgifte zal echter alleen plaatsvinden als er concreet bewijs is van illegaal gedrag of misbruik. Overdracht van uw gegevens kan ook plaatsvinden wanneer dit bijdraagt aan de handhaving van de gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten. Wij zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Het gaat hierbij om vervolgingsautoriteiten, autoriteiten die strafbare feiten vervolgen waarop een boete staat en financiële autoriteiten.

De overdracht van deze gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang om misbruik te bestrijden, strafbare feiten te vervolgen en vorderingen veilig te stellen, te doen gelden en af te dwingen, tenzij onze belangen zwaarder wegen dan uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens, Art. 6 (1) lit. f AVG.

VOORGENOMEN DOORGIFTE VAN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

Op dit moment is de overdracht van gegevens naar derde landen niet gepland. Anders zullen wij de vereiste wettelijke voorwaarden vaststellen. In het bijzonder zult u worden geïnformeerd over de respectieve ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

VEILIGHEID

TÜV SÜD neemt passende technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens die u aan TÜV SÜD verstrekt te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging, of toegang door onbevoegde partijen. Dit geldt ook voor alle externe diensten die worden afgenomen. Wij controleren de effectiviteit van onze maatregelen voor gegevensbescherming en verbeteren deze voortdurend in overeenstemming met de technologische ontwikkeling. Alle ingevoerde persoonlijke gegevens worden tijdens de overdracht gecodeerd met behulp van een veilig coderingsproces.

COOKIES

Voor een gebruiksvriendelijke website-ervaring en om de werking van onze website op uw behoeften af te stemmen, kunnen sommige delen van onze website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat lokaal op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt op hetzelfde apparaat, zal de cookie bijvoorbeeld aangeven dat u een terugkerende bezoeker bent. Cookies stellen ons ook in staat het gebruik van onze website te analyseren. Ze bevatten geen persoonlijke gegevens en kunnen u niet identificeren op websites van derden - ook niet die van aanbieders van analyses.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

ESSENTIËLE/NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Dit omvat bijvoorbeeld de uitgifte van anonieme sessie-ID's om meerdere opvragen aan een webserver samen te vatten, of het zorgen voor een foutloze werking van registraties en bestellingen.

FUNCTIONALITEITSCOOKIES

Deze cookies helpen ons om uw gekozen instellingen op te slaan of andere functies te ondersteunen wanneer u op onze website navigeert. Ze stellen ons bijvoorbeeld in staat om uw voorkeursinstellingen voor uw volgende bezoek te onthouden of uw inloggegevens voor bepaalde delen van onze website op te slaan.

PRESTATIE-/STATISTIEKENCOOKIES

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt (bijv. welke internetbrowser u gebruikt, hoe vaak u onze website bezoekt, welke pagina's u opent of hoe lang u op onze website blijft). Deze cookies slaan geen informatie op aan de hand waarvan bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem.

TARGETING / RECLAME COOKIES

Wij en onze dienstverleners kunnen reclamecookies gebruiken om advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze relevant zijn voor u en uw interesses.

Wij kunnen bijvoorbeeld targeting- of advertentiecookies gebruiken om de advertenties en inhoud die u op onze Site ontvangt aan te passen, om het aantal keren dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken en om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te helpen meten.

Google AdWords remarketing verzamelt gegevens over uw activiteiten wanneer u onze website bezoekt, de website van entiteiten waarvoor wij advertenties plaatsen (onze "Adverteerders"), of de websites en online diensten waar wij advertenties tonen ("Uitgevers"). Deze informatie kan de inhoud omvatten die u bekijkt, de datum en het tijdstip waarop u deze inhoud bekijkt, de producten die u koopt, of uw locatie-informatie gekoppeld aan uw IP-adres. Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen om u relevantere advertenties aan te bieden (aangeduid als "Retargeting"). Wij verzamelen informatie over waar u de advertenties hebt gezien die wij u aanbieden en op welke advertenties u hebt geklikt. Deze cookies zijn ingesteld om te verlopen en bevatten geen informatie die u persoonlijk kan identificeren.

AdWords remarketing zal relevante advertenties tonen die op u zijn afgestemd, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door de cookie die identificeert welke elementen van de webpagina's van TÜV SÜD u hebt bekeken.

De cookie wordt gebruikt om terugkerende bezoekers van een pagina te identificeren en Google in staat te stellen hen advertenties te tonen die daarop betrekking hebben. Google AdWords Remarketing stelt ons in staat onze marketing beter op uw behoeften af te stemmen en advertenties te tonen die relevant zijn.

Indien u niet wenst deel te nemen aan onze Google AdWords Remarketing, kunt u zich afmelden door een bezoek te brengen aan Google's Ads Preferences Manager.

Ga voor meer informatie over targeting- en advertentiecookies en hoe u zich kunt afmelden naar:

Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices/
Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/
European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

COOKIES VOOR SOCIALE MEDIA

TÜV SÜD websites maken gebruik van cookies van derden van Facebook, Twitter en LinkedIn om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en om gebruikers van sociale netwerken te volgen wanneer zij onze websites bezoeken door gebruik te maken van een tagging mechanisme dat door deze sociale netwerken wordt aangeboden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt voor het volgen van evenementen en marketingdoeleinden. Alle gegevens die met deze tags worden verzameld, zullen worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van TÜV SÜD en met het privacybeleid van het sociale netwerk bij het gebruik van de tags. TÜV SÜD websites zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker verzamelen of opslaan.

Details over hoe u zich kunt afmelden voor het accepteren van deze cookies zijn te vinden in de volgende links:

Facebook
Twitter
LinkedIn
U kunt ook het volledige beleid van deze sociale netwerken lezen:

Facebook gegevensbeleid
Twitter privacybeleid
LinkedIn cookie-beleid
U kunt cookies accepteren of weigeren - inclusief die welke worden gebruikt voor het traceren van websites - door de juiste instellingen voor uw browser te selecteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of dat cookies helemaal worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kunt u echter mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken (bijv. voor het plaatsen van bestellingen). Uw browser biedt u ook de mogelijkheid om cookies te verwijderen (bijv. via de functie "Clear Browsing History"). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruikershelpfunctie onder Instellingen in uw webbrowser.

GEANONIMISEERDE WEBSITE TRACKING

Om deze website beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten, analyseren wij hoe onze klanten omgaan met de site. Wij anonimiseren uw IP-adres (en eventueel soortgelijke informatie die door uw computer of apparaat tijdens standaard internetgebruik met onze site wordt uitgewisseld) en gebruiken dit vervolgens om gegevens te analyseren, zoals de pagina's op https://www.tuvsud.com/nl die door uw browser en uw computer worden bezocht. Ook hiervoor gebruiken wij cookies. Onze cookie bevat slechts één uniek nummer waarmee wij u op onze websites kunnen her identificeren - maar niet op websites van derden. Wij gebruiken de opgeslagen gegevens alleen voor statistische doeleinden. In het bijzonder wordt het IP-adres niet gekoppeld aan een individuele gebruiker. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

GEBRUIK VAN GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Universal Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, om ons te helpen analyseren hoe u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen.

Op deze website hebben wij IP-anonimisering geactiveerd, zodat het IP-adres van gebruikers binnen de lidstaten van de EU of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google wordt ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar de servers van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de aanbieder van de website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te leveren. Google zal het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Universal Analytics niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en gebruikt, door de browserplug-in van de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren.

Klik op onderstaande link om het verzamelen van uw gegevens door Google Universal Analytics te voorkomen. Door op deze link te klikken, stelt u een opt-out-cookie in waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens worden getraceerd wanneer u deze website in de toekomst bezoekt. Google Universal Analytics deactiveren

Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html en/of http://www.google.de/privacy.html.

Wij wijzen u erop dat deze website gebruik maakt van Google Universal Analytics met de code-extensie "anonymizeIp" om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te waarborgen (bekend als IP-masking) en directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

GOOGLE RECAPTCHA

Deze site maakt gebruik van de Recaptcha dienst van Google om ervoor te zorgen dat het gebruik van onze website door levende mensen gebeurt en niet door geautomatiseerde spam scripts. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, kunt u de volgende links bezoeken: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

GOOGLE KAARTEN

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

HOTJAR

Deze site maakt gebruik van Hotjar om weloverwogen beslissingen te nemen om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren en te optimaliseren. De geleverde diensten omvatten heat map tracking, enquêtes en klantenfeedback over de functies en mogelijkheden van de site. Provider is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians, STJ 1000, Malta.

Voor meer informatie over hoe u zich afmeldt van Hotjar, verwijzen wij u naar Hotjar's Opt Out informatie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

INBEDDING VAN SOCIALE PLUGINS

Onze website maakt gebruik van knoppen voor de volgende sociale netwerken

facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten
Google+, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten
Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten
Xing, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Duitsland
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066, Verenigde Staten
De knoppen tonen de logo's van de individuele sociale netwerken. De knoppen zijn echter geen standaard sociale plug-ins, d.w.z. plug-ins die door sociale netwerken worden aangeboden, maar links met knoppenpictogrammen. Deze knoppen worden alleen geactiveerd door bewuste acties (klikken). Zolang u niet op de knoppen klikt, worden er geen gegevens doorgegeven aan de sociale netwerken. Door op de knoppen te klikken, accepteert u communicatie met de servers van het sociale netwerk, waardoor de knoppen worden geactiveerd en de koppeling tot stand komt.

Eenmaal geklikt, functioneert de knop als een deel-plugin. Het sociale netwerk verkrijgt dan informatie over de site die u hebt bezocht, die u kunt delen met uw vrienden en contacten. U moet ingelogd zijn om informatie te "delen". Als u niet bent ingelogd, wordt u doorgestuurd naar de loginpagina van het sociale netwerk waarop u hebt geklikt en verlaat u daarmee de pagina's van tuev-sued.de. Als u ingelogd bent, wordt uw "like" of aanbeveling van het artikel in kwestie doorgestuurd.

Wanneer u de knop activeert, ontvangen de sociale netwerken ook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt bezocht en wanneer u dat hebt gedaan. Bovendien kunnen gegevens zoals uw IP-adres, gegevens over de door u gebruikte browser en uw taalinstellingen worden doorgegeven. Als u op de knop klikt, wordt uw klik doorgestuurd naar het sociale netwerk en gebruikt in overeenstemming met hun gegevensbeleid.

Als u op de knop klikt, hebben wij geen controle over de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking, noch zijn wij de "controller" zoals gedefinieerd in de AVG. Evenmin zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de rechtsgrondslag, de doeleinden en de opslagperioden. Daarom is de hier verstrekte informatie niet noodzakelijk volledig.

De gegevens worden doorgegeven, ongeacht of u daadwerkelijk een account bij deze aanbieder hebt en of u daar bent ingelogd. Als u bij de aanbieder bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Aanbieders kunnen ook cookies op uw computers gebruiken om u te volgen.

Voor zover ons bekend, slaan deze aanbieders deze gegevens op in gebruikersprofielen die zij gebruiken voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van websites. Dit soort analyses wordt uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte reclame te presenteren en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om uw recht van bezwaar uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.

Voor details over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het betreffende sociale netwerk, en voor uw rechten en privacy-instellingen, verwijzen wij u naar de informatie van de volgende sociale netwerksites

facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
Twitter: http://twitter.com/privacy
Xing: https://www.xing.com/privacy
youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_YouTube
Als u niet wilt dat sociale netwerken gegevens over u verkrijgen, klik dan niet op de knop.

STANDAARDTERMIJNEN VOOR HET WISSEN VAN GEGEVENS:

In de wetgeving zijn tal van termijnen en verplichtingen voor de opslag van gegevens vastgelegd. Aan het einde van deze perioden worden de betreffende gegevens routinematig gewist. Gegevens die niet onder de bovengenoemde bewaartermijnen en -verplichtingen vallen, worden gewist of geanonimiseerd zodra de in deze gegevensbeschermingsverklaring gedefinieerde doeleinden niet meer van toepassing zijn. Tenzij deze gegevensbeschermingsverklaring andere afwijkende bepalingen voor gegevensopslag bevat, bewaren wij alle gegevens die wij verzamelen zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

ANDER GEBRUIK VAN GEGEVENS EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

Verdere verwerking of verder gebruik van uw persoonsgegevens vindt in de regel alleen plaats voor zover dit is toegestaan op basis van een wettelijk voorschrift of wanneer u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking of gegevensgebruik. In het geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan die waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u informeren over deze andere diensten en u voorzien van alle andere belangrijke informatie vóór verdere verwerking.

OPSPORING EN VERVOLGING VAN MISBRUIK

Informatie voor de identificatie en vervolging van misbruik, in het bijzonder uw IP-adres, slaan wij op voor een periode van maximaal 7 dagen. Rechtsgrondslag in dit geval is Art. 6 (1) lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens gedurende 7 dagen te bewaren, is om de werking van onze website en de zaken die via deze website worden afgehandeld te waarborgen en cyberaanvallen en soortgelijke kwaadaardige acties te kunnen afweren. In voorkomend geval kunnen wij anonieme informatie gebruiken om het ontwerp van onze website af te stemmen op de behoeften van de gebruiker.

RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Recht van toegang

Op verzoek hebt u het recht om van ons informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en door ons worden verwerkt, voor zover gedefinieerd in Art. 15 AVG. U kunt uw verzoek per post of per e-mail naar de hieronder vermelde adressen sturen.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om van ons te eisen dat wij onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging rectificeren (Art. 16 AVG). Hiertoe kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde adres.

Recht op verwijdering

Wanneer de wettelijke redenen gedefinieerd in Art. 17 AVG van toepassing zijn, hebt u het recht op onmiddellijke verwijdering ("recht om te worden vergeten") van de u betreffende persoonsgegevens. Deze wettelijke redenen zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, of u trekt uw toestemming in, en er zijn geen andere wettelijke gronden voor verwerking; de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking (en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking - is niet van toepassing op bezwaar tegen directe reclame). Om dit recht te doen gelden, kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde contactadres.

Recht op beperking van de verwerking

Als aan de criteria in Art. 18 AVG is voldaan, heeft u het recht op beperking van de verwerking zoals bepaald in bovenstaand artikel van de AVG. Volgens dit artikel kan beperking van de verwerking met name worden verlangd wanneer de verwerking onwettig is en de betrokkene zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt, of wanneer de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 (1) AVG zolang het onduidelijk is of ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene. Om uw bovengenoemde recht te doen gelden, kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde contactadres.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid zoals gedefinieerd in Art. 20 AVG. Dit betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen en dat u het recht hebt om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, zoals een andere dienstverlener, door te geven. Voorwaarde is dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract, en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde contactadres.

Recht van verzet

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 21 AVG tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op Art 6 (1) lit. e of f AVG, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. Wij zullen afzien van de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Om uw bovengenoemde recht te doen gelden, kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde contactadres.

WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

De huidige versie van deze privacyverklaring kan altijd worden geraadpleegd op https://www.tuvsud.com/nl/privacy-beleid

Functionaris voor gegevensbescherming

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken om informatie, sollicitaties of klachten kunt u rechtstreeks richten aan onze functionaris voor gegevensbescherming, die u graag van dienst zal zijn.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:
TUV SUD Nederland B.V.
Wiltonstraat 38A
3905 KW EDE
Nederland
Tel: +31 (0) 318 860 300
E-mail: [email protected]
Zoals op: April 2018

Next Steps

Site Selector