vision-mission

Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt.

1. VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is:

TUV SUD Nederland B.V., Wiltonstraat 38A, 3905 KW  Nederland. 0318-860 300 – [email protected] - www.tuvsud.com/nl.

Indien u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [email protected].

2. ONDERWERP VAN GEGEVENSBESCHERMING

TUV SUD Nederland B.V. ("wij", "ons", "onze") kan van tijd tot tijd relevante informatie verstrekken over beurzen, webinars, evenementen, white papers, nieuwsbrieven, updates, case studies, marktstudies en promoties met betrekking tot onze producten en diensten ("Marketing Informatie") op basis van gegevens ontvangen van ingediende website formulieren en e-mails.

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken persoonlijke gegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer) die door u zijn verstrekt bij het aanvragen van Marketing Informatie uitsluitend voor de marketingdoeleinden zoals beschreven in Sec. 2 van deze Privacy Mededeling.

De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6(1)(a) AVG. 

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Wij maken gebruik van externe gegevensverwerkers die uw persoonsgegevens namens ons verwerken om u Marketinginformatie en gerelateerde klantvragen te verstrekken. De gegevensverwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd om de bescherming van uw gegevens en uw privacy te waarborgen. Wij maken gebruik van dienstverleners die namens hen gegevens verwerken (bijv. ter ondersteuning van de verwerking van klantenvragen of Marketingactiviteiten.

De overdracht van persoonsgegevens aan gegevensverwerkers is gebaseerd op Art. 28(1) AVG, of anders op ons gerechtvaardigd belang bij de economische en technische voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gespecialiseerde gegevensverwerkers, en het feit dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet de overhand hebben, Art. 6(1)(f) AVG.

Wij verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Unie ("EU") op basis van [door de Europese Commissie gepubliceerde contractuele standaardbepalingen]. Neem voor meer informatie per e-mail contact met ons op via [email protected].

5. VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen. Voor meer details over ons concept van gegevensbewaring kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens die het voorwerp zijn van de verwerking, een recht op rectificatie van uw persoonsgegevens, een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en een recht op gegevensoverdraagbaarheid met betrekking tot uw persoonsgegevens. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor u bevoegd is.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(f) of voor direct marketing doeleinden dient, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Next Steps

Site Selector