Nhiệm vụ và nghĩa vụ của bạn theo quy định REACH

Nhiệm vụ và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định REACH

Buổi chia sẻ trực tuyến

Buổi chia sẻ trực tuyến

BUỔI CHIA SẺ ĐƯỢC DIỄN RA NGÀY 24/8/2023

Theo REACH, tất cả các chất hóa học được nhập khẩu vào EU trên 1 tấn/năm phải được đăng ký theo REACH. Việc đăng ký thành công là bước đầu tiên để doanh nghiệp có thể mở cửa thị trường EU.

Để giúp doanh nghiệp có thể biết được cách đăng ký hóa chất theo REACH, chuyên gia của chúng tôi sẽ giới thiệu khái niệm cơ bản về quy định REACH và tập trung vào nghĩa vụ "đăng ký". 

ĐƯỢC DIỄN RA

 • Thời gian: 14:00, Thứ 5, ngày 24/8/2023
 • Thời lượng: 1 giờ 15 phút
 • Diễn giả: Chuyên gia của TÜV SÜD – Ông Liang-da Chiu
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Có phiên dịch Tiếng Việt)

CÁC ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • REACH là gì?

 • Các phạm vi của REACH

 • Quy trình đăng ký

 • Dịch vụ hỗ trợ từ TÜV SÜD

 • Hỏi và đáp

AI NÊN THAM DỰ

Các nhà sản xuất hoặc kinh doanh các chất hóa học nhắm vào thị trường Châu Âu.

Sản phẩm bao gồm:

 • Chất hóa học (đơn chất và hợp chất của chúng)
 • Chế phẩm (hỗn hợp các chất gồm hợp kim và nhựa)
 • Sản phẩm (có hình dạng, thiết kế đặc biệt và công năng sử dụng khác với thành phần hóa học của chúng)

DIỄN GIẢ

Liang-da Chiu - Senior Sustainability Adviser at TÜV SÜD JapanÔng Liang-da Chiu

Cố vấn cấp cao về Phát triển bền vững tại TÜV SÜD tại Nhật Bản

Ông Liang-da Chiu là tiến sĩ hóa học tại Đại học Tokyo.

Ông Liang-da Chiu gia nhập TÜV SÜD từ năm 2019 và đã hỗ trợ dịch vụ đăng ký REACH kể từ đó cho khách hàng. Ông hiện tại cũng tham gia vào các dịch vụ phát triển bền vững khác, chẳng hạn như xác minh GHG, ISCC PLUS, CBAM, v.v.

 

 

Dịch vụ liên quan

Quy định REACH

 

Tham gia buổi chia sẻ

Tìm hiểu được cách đăng ký hóa chất theo quy định REACH để tiếp cận thị trường EU.

Đăng ký ngay