Nhà máy đạt được BSCI

Đánh giá tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội

Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, cộng đồng và môi trường

Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, cộng đồng và môi trường

THÔNG TIN VỀ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Khi người tiêu dùng ngày càng mong đợi các thương hiệu thể hiện trách nhiệm xã hội, thì các bên liên quan trong chuỗi cung ứng sản phẩm thể hiện sự quan tâm và chú trọng thực hiện vấn đề này tại doanh nghiệp của mình. Việc thực hiện trách nhiệm xã hội là một quá trình liên tục trong đó doanh nghiệp được đo lường hiệu quả hoạt động dựa trên một loạt các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như lao động, môi trường, điều kiện làm việc,... Một doanh nghiệp tuân thủ tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó thể hiện cam kết các hoạt động kinh doanh của mình theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

TÜV SÜD tại Việt Nam có thể cung cấp các đánh giá tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội như BSCI, SMETA, WRAP, SLCP. Với kiến thức chuyên môn đa ngành và kinh nghiệm lâu năm của đánh giá viên, chúng tôi có thể hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ hoành chỉnh cho các doanh nghiệp yêu cầu các chương trình tuân thủ xã hội cũng như các hệ thống quản lý.


DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ VỀ TIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CHÚNG TÔI

Bộ Tiêu chuẩn Đánh giá Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh doanh (BSCI)

Bộ Tiêu chuẩn Đánh giá Tuân thủ Trách nhiệm Xã hội trong Kinh doanh (BSCI) của amfori là một động thái định hướng ngành nhằm mục tiêu giám sát và đánh giá tiêu chuẩn môi trường làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đánh giá amfori BSCI giúp doanh nghiệp giám sát chuỗi cung ứng của mình để đảm bảo rằng tất cả các nhà cung cấp đối xử có đạo đức và hợp pháp với người lao động.

Tìm hiểu thêm

 

Đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của SEDEX (SMETA)

SMETA được viết tắt của từ Sedex Members Ethical Trade Audit, đánh giá đạo đức kinh doanh của các thành viên của Sedex. SMETA bao gồm các kỹ thuật đánh giá về vấn đề đạo đức dựa trên các thực hành tốt nhất để giúp các đánh giá viên thực hiện các cuộc đánh giá có chất lượng cao trên tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, xoay quanh bốn trụ của Sedex là Lao động, Sức khỏe & An toàn, Môi trường, Đạo đức Kinh doanh. SMETA đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể tuyên bố một cách hợp pháp các sản phẩm của mình là được 'thương mại công bằng' và như vậy, doanh nghiệp sẽ có được lợi thế cạnh tranh thông qua việc thể hiện lập trường đạo đức của chính mình.

Tìm hiểu thêm

 

Chứng nhận sản xuất được công nhận có trách nhiệm toàn cầu WRAP

WRAP là chương trình chứng nhận nhà máy độc lập lớn nhất thế giới, tập trung vào các lĩnh vực may mặc, giày dép và các sản phẩm may. Chương trình WRAP đánh giá việc tuân thủ 12 nguyên tắc của WRAP nhằm đảm bảo các quy trình sản xuất an toàn, hợp pháp và có đạo đức. Đánh giá theo tiêu chuẩn WRAP sẽ kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc của WRAP và đảm bảo với khách hàng của doanh nghiệp rằng hàng hóa của doanh nghiệp được sản xuất có đạo đức.

Tìm hiểu thêm

 

Chương trình tích hợp lao động và xã hội (SLCP)

Chương trình tích hợp lao động và xã hội (SLCP) là một sáng kiến mới, được thiết kế để đơn giản hóa việc đánh giá các tiêu chuẩn lao động trong các cơ sở dệt may và da giày bằng cách sử dụng khung đánh giá tích hợp (CAF). Lợi ích chính của SLCP là các doanh nghiệp đã được xác minh không cần phải được đánh giá nhiều lần bởi các cơ quan khác nhau. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể dành thời gian và nguồn lực để cải thiện điều kiện lao động. Đồng thời, dữ liệu về lao động và xã hội trở nên dễ so sánh hơn, giúp dễ dàng tạo ra và thực hiện các chương trình cải tiến.

Tìm hiểu thêm

 

Nếu Quý doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu dịch vụ về đánh giá tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, vui lòng để thông tin lại ở trên biểu mẫu.

Bạn đang tìm kiếm đơn vị đánh giá tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội?

TÜV SÜD Việt Nam có thể hỗ trợ các nhà máy đánh giá tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội như BSCI, WRAP, SMETA, SLCP..

Liên hệ ngay