Chương trình tích hợp lao động & xã hội (SLCP)

Chương trình tích hợp lao động và xã hội là một sáng kiến mới được thiết kế để đơn giản hóa việc đánh giá các tiêu chuẩn lao động trong các cơ sở dệt may và giày dép bằng cách sử dụng Khung đánh giá tích hợp (CAF).  

LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ SLCP

Hiện tại, các công ty dệt may và giày dép phải thực hiện nhiều cuộc đánh giá thường xuyên về cơ sở vật chất của họ theo yêu cầu của khách hàng và chuỗi cung ứng của họ. Quá trình này tốn nhiều thời gian, nguồn lực và thường dẫn đến trùng lặp thông tin. Chương trình SLCP mang lại nhiều lợi ích như sau:

  • Chấm dứt sự mệt mỏi – không còn hàng loạt cuộc đánh giá bởi các bên khác nhau
  • Giúp doanh nghiệp có thêm thời gian và nguồn lực để đầu tư vào việc cải thiện điều kiện làm việc
  • Tránh trùng lặp và cải thiện tính minh bạch
  • Cho phép so sánh dữ liệu
  • Nhằm mục đích thay thế văn hóa ‘chỉ đánh dấu hoàn thành trên văn bản’ bằng sự thay đổi thực sự

Khung đánh giá tích hợp (CAF) là một công cụ mô tả và phương pháp luận xác minh thu thập dữ liệu cần thiết và có liên quan với mục đích đánh giá khách quan các điều kiện lao động trong ngành.

QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ SLCP

TÜV SÜD là công ty hàng đầu thế giới về đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội và có nhiều thập kỷ kinh nghiệm đánh giá chuỗi cung ứng hàng dệt may và giày dép. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Xác minh SLCP:

Việc tuân thủ quy trình SLCP yêu cầu các doanh nghiệp dệt may và giày dép phải hoàn thành tự đánh giá / đánh giá chung bằng cách sử dụng công cụ thu thập dữ liệu CAF để trả lời các câu hỏi về điều kiện trong cơ sở của họ. Tự đánh giá chung / đánh giá chung thường được hoàn thành trên bảng tính hoặc trực tuyến bằng cách thông qua nền tảng máy chủ lưu trữ được công nhận. Dữ liệu này sau đó phải được xác minh bởi cơ quan được SLCP phê duyệt.

Là một tổ chức xác minh được công nhận, TÜV SÜD được phép xem xét dữ liệu doanh nghiệp cung cấp. Người xác minh SLCP đã được phê duyệt sẽ xác minh dữ liệu bằng việc đánh giá tại chỗ và đưa ra báo cáo đánh giá đã được xác minh hợp lệ cho doanh nghiệp.

  • Đối tác đánh giá chung:

Chúng tôi giúp doanh nghiệp đánh giá chung thông qua công cụ thu thập dữ liệu CAF.

Quy trình SLCP bao gồm ba giai đoạn:

  1. Thu thập dữ liệu - Với tư cách là Cơ quan xác minh được phê duyệt, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành Công cụ thu thập dữ liệu trong một cuộc đánh giá chung
  2. Xác minh dữ liệu - Người xác minh được phê duyệt của chúng tôi sẽ kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ của dữ liệu được thu thập thông qua công cụ thu thập dữ liệu
  3. Lưu trữ & Chia sẻ dữ liệu - Báo cáo dữ liệu đã xác minh chỉ có thể được hoàn thiện bởi chính doanh nghiệp hoặc được hoàn thiện tự động bởi máy chủ được công nhận sau 10 ngày xem xét báo cáo. Sau đó, báo cáo dữ liệu đã xác minh có thể được chia sẻ bởi nhiều người dùng (ví dụ: nhà sản xuất và thương hiệu) với sự cho phép của doanh nghiệp thông qua cổng và máy chủ được công nhận.

tại sao lựa chọn TÜV SÜD VIỆT NAM?

TÜV SÜD là một trong chín thành viên sáng lập của APSCA (Hiệp hội Chuyên gia đánh giá Tuân thủ Xã hội Chuyên nghiệp), có nghĩa là chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về cách đánh giá các vấn đề tuân thủ xã hội trong các ngành khác nhau. Chúng tôi đã được phê duyệt với tư cách là Cơ quan xác minh SLCP kể từ khi khởi chạy sáng kiến, có nghĩa là doanh nghiệp có thể hoàn toàn tự tin rằng mình tuân thủ.

Các chuyên gia đa ngành của chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ một cửa cho SLCP, vì vậy doanh nghiệp có thể nhanh chóng hoàn tất việc xác minh và nhận báo cáo đã xác minh của mình.

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN KHÁC

amfori BSCI

SMETA

WRAP

 

 

 

BẠN ĐANG TÌM KIẾM ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ SLCP

TÜV SÜD đã được phê duyệt với tư cách là Cơ quan xác minh SLCP kể từ khi khởi chạy sáng kiến. Các chuyên gia đa ngành của chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ toàn diện về SLCP, cho nên doanh nghiệp có thể nhanh chóng hoàn tất việc xác minh và nhận báo cáo đã xác minh của mình.

Liên hệ ngay