Integridad Tanques

Nükleer atık yönetimi

Nükleer atık depolamasını ve tasfiyesini emniyetli ve verimli bir şekilde yönetin.

Nükleer atık depolamasını ve tasfiyesini emniyetli ve verimli bir şekilde yönetin.

Nükleer enerji santralleri ve diğer nükleer tesislerin tedarikçi ve işletmecileri tesis kullanım ömrünün tamamında atık tasfiyesini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için kapsamlı bir nükleer atık yönetimi desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu hizmet, her türden radyoaktif atık formunun en aza indirilmesini, kategorize edilmesini ve mevcut tekniklerden en güvenli olanına uygun bir şekilde tasfiye yönteminin belirlenmesini kapsar.

TÜV SÜD, üretim ya da geri kazanımdan, nükleer atık depolamasına ve güvenli tasfiyeye dek, kullanım ömrü süresince çok yönlü atık yönetimi sağlayan teknik uzmanlığa sahiptir. Radyasyon koruması, işletilmesi, kalan malzeme, bina, dış sahaların son teknolojili ve ekonomik test yöntemlerini kullanarak; işveren şirketler ve düzenleme kuruluşlarıyla birlikte atıkların güvenli bir şekilde uygun tasfiye alanına götürülmesi için test, denetim ve değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.

Hizmetlerimiz

Atık işleme

TÜV SÜD’ün atık çevrimi boyunca sunduğu hizmetler:

 • strateji geliştirme
 • atığın ön-işlemden geçirilmesi
 • atık minimizasyonu (vitrifikasyon gibi)
 • atık ambalaj yönetimi

Atığın geri kazanılması

Nükleer endüstri şirketlerinin yararlandığı yetkinlik alanlarımız:

 • araçlar ve teknikler
 • devreden çıkarma ve geri kazanım yöntemleri
 • depolama koşulları
 • maliyet tahmini
 • opsiyon çalışmaları
 • var olan en iyi tekniğin değerlendirmesi
 • miktar araştırması / değerlendirme
 • konsept proseslerin geliştirilmesi
 • depolama sınıflandırması, tasarımı ve konfigürasyonu

Atık transferi ve nakliyesi

TÜV SÜD’ün atık transferi ve nakliyesi kapsamındaki hizmetleri:

 • konteyner tipi belgelendirme
 • radyoaktif atık nakliyesi belgelendirme ve düzenlemeler
 • atık işlenmesi ve tam modelleme
 • kritiklik değerlendirmesi
 • nakliye güvenliği durumları için koruma kalkanı değerlendirmesi

Atık doğasının, miktarının ve atık formunun değerlendirilmesi

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz:

 • kritiklik değerlendirmesi
 • radyasyon koruma kalkanı tasarımı
 • tasfiye uygunluk kontrolü
 • yasal dokümanların hazırlanması
 • atık derecelendirme (muafiyet seviyesinden kullanılmış yakıta ve yüksek seviye atığa)

Mevcut en iyi teknik değerlendirmeleri

Opsiyonlarınızın güvenlik, çevresel etki, uygulanabilirlik ve maliyet kriterlerini sağlaması için değerlendirmeler sunmaktayız.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin