Radyasyondan korunma hizmetleri

Tesisinizin radyasyon güvenliğini garantileyin.

Tesisinizin radyasyon güvenliğini garantileyin.

Güvenlik, tüm nükleer tesislerde büyük öneme sahiptir. Bu yüzden, işletmeci ve tedarikçilerin ulusal ve uluslararası standartlara ek olarak radyasyon korumasıyla ilgili belirlenmiş limit değerlere uyması gerekmektedir. Ayrıca, radyoaktif maddelerin emniyetli bir şekilde saklandığını ve işlemden geçirildiğini bu yolla radyasyona maruz kalma riskinin sınırlandığını kanıtlamak da önemlidir.

Havadaki parçacıklardan ve sıvı boşaltmadan kaynaklanan radyasyon yayılmasının ölçümlerini de içeren radyasyondan korunma hizmetleri; TÜV SÜD’ün nükleer tesisler için çevresel etki değerlendirmesi hizmetlerinin kapsamını oluşturmaktadır. Radyoaktif maddelerin işlemden geçirilmesi, depolanması ve taşınmasına yönelik dokümantasyonun hazırlanması ve değerlendirilmesinde yıllara dayanan deneyimimizle sizi desteklemeye hazırız.

hİZMETLERİMİZ

Radyoaktİvİte ölçümü

TÜV SÜD'ün uzmanlarının radyoaktivite ölçümü kapsamında sunduğu hizmetler:

 • aktivite ve radyasyon takibinde destek
 • yerinde ve akredite radyasyon laboratuvarlarımızda radyoaktivite ölçümü
 • radyoaktif kaynakların sızıntı testleri
 • hızlandırıcı testleri

Radyoaktif malzemeler, aktivİte akışı ve radyoekolojİ

Radyasyondan korunma hizmetlerimizin içeriği:

 • aktivite akışının değerlendirilmesi, aktivite sınırlama ve radyoaktif maddelerin saklanması
 • havada ve suda radyoaktif maddelerin saçılım analizi
 • radyolojik kaza analizi
 • kazaların tanımlanması ve değerlendirilmesi
 • radyoaktif maddelerin yayılım ve saçılım değerlendirmesi
 • acil bir durumda radyasyona karşı korunma konuları
 • çevresel etki değerlendirmeleri
 • havadaki parçacıklardan ve sıvı boşaltmalarına ek olarak, kendiliğinden ortaya çıkan radyoaktif maddelerin radyasyon yayılımının belirlenmesi (NORM/TENORM)

Personelİn radyasyondan korunması

Personelin radyasyondan korunması için teknik destek hizmetlerimizin kapsamı:

 • radyasyondan korunmanın yapısal, teknik, idari ölçümleri ve organizasyonu
 • dış ve iç radyasyona maruz kalma kontrolü
 • korunma kalkanı tasarımı
 • tanımlanmış bilgisayar kodlarıyla optimizasyon
 • radyasyona dirençli malzeme ve elektronik cihazların belirlenmesi

Daha fazlası

Konumunuzu seçin