Nükleer güvenlik yönetimi

Nükleer güvenlik yönetimi hizmetimizden yararlanarak riskleri minimize edin.

Nükleer güvenlik yönetimi hizmetimizden yararlanarak riskleri minimize edin.

Güvenlik, küresel enerji talepleri artarken, enerji üretiminde ön gereklilik olarak kalmaya devam etmektedir. Özellikle nükleer enerji sektöründe, kapsamlı güvenlik yönetimi yüksek öneme sahiptir.

 

TÜV SÜD, tesis dizaynı ile güvenliği arasındaki dengeyi değerlendirerek ve olasılıksal risk değerlendirmeleri yaparak uzmanlara, tedarikçilere ve işletmecilere kapsamlı tesis güvenliği hizmeti sunmaktadır. Tasarım, inşaat, işletme ve devreden çıkarma aşamalarında belirleyici güvenlik analizi ve raporlaması, tehlike analizi gerçekleştiriyoruz. Nesnel ve tarafsız teknik desteğimiz, nükleer enerji santrali projelerinize emniyet ve güvenilirlik katmaktadır.

Hizmetlerimiz

Belirleyici güvenlik analizi

TÜV SÜD'ün kapsamlı tesis güvenliği değerlendirme hizmetlerinin içeriği:

 • çok sayıda ve farklı sistemler ve bileşenlerin de bulunduğu kapsamlı güvenlik konseptleri
 • iç ve dış tehlikeler
 • soğutucu (LOCA) kaybı bulunan ya da bulunmayan tasarım bazlı kazaların analizi için termohidrolik kodlar
 • reaktör çekirdeği tasarımı ve kritiklik emniyetiyle ilgili yakıt elemanları
 • sistem, yapı ve bileşenlerin güvenlik sınıflandırması
 • acil durum güç beslemesini de içeren enerji besleme konseptleri
 • yaşlandırma yönetimi
 • ciddi kaza yönetimi ilkeleri
 • nükleer santrallerin stres testlerinin değerlendirilmesi

Güvenilirlik analizi ve risk yönetimi

Güvenilirlik analizi ve risk yönetimi hizmetlerimizin kapsamı:

 • zayıf noktaların analizi
 • önlemlerin değerlendirilmesi
 • performans güvenilirliği araştırmaları ve uygunluk analizi
 • tesis ve sistem davranışının simülasyonu
 • tesis değişikliklerinin güvenlik düzeyine etkisinin analizi
 • test, onarım ve bakım stratejilerinin optimizasyonu
 • tehlike analizi
 • risk analizi ve yönetimi
 • riske dayalı tesis değerlendirmesi ve optimizasyonu
 • maliyet / fayda analizi
 • sistematik beşeri faktör analizi
 • geriye dönük kaza incelemesi

Nükleer güvenlik yönetimi

Nükleer güvenlik yönetimi hizmetlerimizin kapsamı:

 • nükleer güvenlik yönetiminin kurulumunun ve uygulamasının değerlendirilmesi
 • güvenlik kültürünün değerlendirilmesi
 • operasyonel prosedürlerin gözden geçirilmesi ve teknik destek
 • ciddi kaza yönetimi ilkeleri

Daha fazlası

Konumunuzu seçin