Solar Photovoltaic (PV) Plant Certification

Fotovoltaikler (PV)

Daha parlak bir gelecek için kaliteli fotovoltaik çözümleri

Daha parlak bir gelecek için kaliteli fotovoltaik çözümleri

Fotovoltaİkler (PV)

PV, ile enerji üretimi; güneş ışınlarından gelen enerjinin doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle gerçekleşir.

Sürekli olarak artan enerji ihtiyacının karşılanmasında güneş enerjisi mevcut seçenekler arasında en uygulanabilir seçeneklerdendir. Son beş yılda özellikle Avrupa ve ABD'de olmak üzere fotovoltaik (PV) hücre ve modüllere olan talepte ciddi bir artış görülmüştür.

Yatırımcılar ve proje geliştiricileri yatırımlarının geri dönüşünü garantilemek ve yatırım kararları almak için beklenen enerji getirisi üzerine bağımsız bilgi almak isterler. PV modülü bileşenlerinin imalatı küresel iş sahasında son derece rekabetçi bir pazar haline gelmiştir. Pazar oyuncuları ürünlerinin kalite ve güvenilirliğini garantilemekle birlikte uluslararası standartların gerekliliklerine uyum da sağlamalıdırlar. İşletmeciler ise, PV tesisinin getiri hedeflerini karşılamasına ve verimli çalışmasına ihtiyaç duymaktadır. Hücre arızası nedeniyle yaşanan duruşlar ve bakım maliyetleri, karlılığı doğrudan etkileyecektir. 

TÜV SÜD, PV tesis tasarımından devreden çıkarmaya kadarki tüm süreçleri kapsayan, tesis güvenliği, kalitesi ve verimine ek olarak yatırım verimliliğini de sağlayan bir dizi hizmet sunmaktadır. TÜV SÜD uzmanları, projenin başlangıcında saha konumunun uygunluğunu değerlendirmek üzere şebeke uyumluluğunu da içeren fizibilite çalışmaları gerçekleştirir; yatırımcılar ve proje geliştiricileri için de üretim beklentileri üzerine bağımsız ve tarafsız raporlar sunar. Bankaca geçerlilik hizmet grubu, yatırımcılara maliyet planlama, sigorta paketi ve kurulum sırasında izleme ve kontrol gibi konularda uzman teknik destek sunmaktadır.

Tedarikçi değerlendirme, PV imalatçısı fabrika denetimleri, nakliye öncesi ve sonrası uyguladığımız kontroller, aldığınız modüllerin güvenilir ve kaliteli bir tedarikçi tarafından üretilmesini; teslim edilen ürünlerin belirlenen kriterleri sağlamasını garantileyecektir. Proje takviminizi etkileyecek gecikme ve maliyetlerden kaçınmanıza da destek olacaktır.

TÜV SÜD, PV modülü imalatçıları için ulusal ve uluslararası teknik gereklilikler konusunda kapsamlı bilgi ve tecrübeye sahip, güvenilir bir paydaştır. Fotovoltaik modüller, CPV modül / grupları ve PV bileşenlerinin IEC 62108, IEC 61215, IEC 61646 ve IEC 61730 gibi uluslararası standartlara göre testlerini ve belgelendirmesini ISO 17025 onaylı laboratuvarlarımızda gerçekleştirmektedir.

Tesisin işletme maliyetlerinin ve performansının etkilenmemesi için düzenli olarak önleyici denetimler gerçekleştiririz.

Ayrıca, modül üreticileri ve işletmeciler için ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 50001'e göre yönetim sistemi belgelendirme denetimleri gerçekleştiriyoruz. Planlamacılar, mimarlar ve mühendisler için kalite ile ilgili eğitimler de hizmetlerimizin kapsamında yer almaktadır. Ürün ve proses kalitesi konusunda uluslararası standartlara ve tedarikçiye özgü kriterlere uyumu sağlamanıza da destek oluruz.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin