ผลักดันกระบวนการด้วยบริการบริหารความยั่งยืนสำหรับองค์กร 

เพื่อผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาความยั่งยืน เราร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อเติมเต็มสัญญาที่ให้ไว้กับพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม ผ่านบริการบริหารความยั่งยืนสำหรับองค์กร เรามุ่งมั่นสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน พร้อมเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการ สินค้า และระบบ ถ้าบริการที่คุณต้องการไม่มีระบุไว้ในหน้านี้ คุณสามารถติดต่อทีมงานของเราได้โดยตรง

sustainable energy

พลังงานที่ยั่งยืน

การสร้าง จัดเก็บ และแจกจ่ายพลังงานทดแทนโดยสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนขององค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม

responsible business practices

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดย TÜV SÜD ให้บริการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน

เรียนรู้เพิ่มเติม

carbon management

การบริหารจัดการคาร์บอน

บริการตรวจสอบและแนะแนวการจัดการลดคาร์บอนจากอุตสาหกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม

 

เมื่อร่วมงานกับเรา คุณจะได้เข้าถึง:

Sustainability icon 

ความเชี่ยวชาญเชิงบูรณาการที่ครบถ้วนเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ

ทูฟ ซูดพร้อมสร้างประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมส่งมอบความรู้ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานของคุณ นำคุณสู่ความยั่งยืนผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญและการทดสอบรับรองที่เป็นอิสระ

 

Sustainability icon

แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนแห่งอนาคต

มาตรฐานด้านความยั่งยืนเป็นตัวกลางชี้วัดและประเมินผลการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเราเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในด้านนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เมื่อคุณร่วมงานกับเรา คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่กำลังจะนำมาปรับใช้ในอนาคต

 

sustainability icons

บริการที่ครอบคลุมทั่วโลก

ทูฟ ซูดมีสำนักงาน แล็บ และผู้เชี่ยวชาญกระจายตัวอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วโลก เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์กรด้านความยั่งยืนในประเทศต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและเครือข่ายส่งเสริมความยั่งยืน เครือข่ายระดับโลกของเราช่วยให้เราส่งมอบความรู้ที่ดีและทันสมัยที่สุดแก่ลูกค้าทุกราย ไม่ว่าจะมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนยิ่งใหญ่เพียงใด พร้อมรักษาความเป็นกลางได้ในขณะเดียวกัน

 

 

 

เรียนรู้เกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเรา

ตั้งแต่พ.ศ. 2409 ความยั่งยืนเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของทูฟ ซูด พันธกิจของเราคือการสนับสนุนระบบนิเวศที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม และองค์กรต่าง ๆ เราช่วยสังคมจัดการกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงการพัฒนาความยั่งยืน บริการของเหล่ายึดมั่นในหลักความยั่งยืน ช่วยสร้างความไว้วางใจ และความปลอดภัยแก้การพัฒนาความยั่งยืนทั้งในวันนี้และวันหน้า

 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนในทศวรรษที่กำลังจะมาถึง

ระหว่างการประชุมสุดยอดว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศในเดือนมิ.ย. 2562 ผู้นำองค์การสหประชาชาติประกาศถึงความเร่งด่วนของการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5°C เพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนพ.ศ. 2593

หลายประเทศต่างมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการสร้างแนวทางระดับชาติต่าง ๆ ในภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ หันมาร่วมมือด้วยการตั้งเป้าบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในทศวรรษถัดไป ความยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่ผลักดันแนวคิดและเรื่องราวต่าง ๆ ของทั้งธุรกิจและสังคม

หน่วยงานด้านสังคมและการเมืองต่างเพิ่มกรอบการทำงานและข้อบังคับเพื่อการบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลายองค์กรก้าวไปอีกขั้นด้วยการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมไปถึงกระบวนการผลิต โครงสร้าง พร้อมทั้งซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการภายนอกอีกด้วย

เพื่อผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาความยั่งยืน เราร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อเติมเต็มสัญญาที่ให้ไว้กับพนักงาน ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม ผ่านบริการบริหารความยั่งยืนสำหรับองค์กร

 

เรามุ่งมั่นสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน พร้อมเพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการ สินค้า และระบบ

 

ด้วยความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ เรานำเสนอโซลูชันความยั่งยืนที่ตรงตามกฎระเบียบที่บังคับใช้หรือกำลังจะบังคับใช้ พร้อมส่งต่อแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จยาวนาน แน่นอนและติดตามได้ อันนำไปสู่ความโปร่งใสและเป็นอิสระเมื่อตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐ ฝ่ายบริหารภายใน และภาคประชาชน

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความยั่งยืนของเขา คุณสามารถติดต่อเราได้โดยตรงเพื่อสอบถามเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ