หลักสูตรการอบรมด้านการตระหนัก/เปลี่ยนผ่านสู่ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

เรียนรู้ข้อกำหนดใหม่ ๆ ของ ISO 9001:2015

เรียนรู้ข้อกำหนดใหม่ ๆ ของ ISO 9001:2015

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ข้อกำหนดใหม่ ๆ ของระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน
แต้ม CPD :
8 SDUs
รหัส CPD :
CPD/252/A1B/013

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

รู้จักประโยชน์ของมาตรฐาน QMS ISO 9001:2015
อธิบายคำศัพท์และนิยามที่สำคัญ และข้อกำหนดของมาตรฐาน
เข้าใจถึงความสำคัญของบทบาทความเป็นผู้นำในบริบทองค์กร  และการนำแนวทางปฏิบัติบนฐานความเสี่ยงมาใช้

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

ความเป็นมาของ ISO 9001
ประโยชน์ของระบบจัดการคุณภาพ
คำศัพท์และนิยามที่สำคัญ
โครงสร้างระดับสูง
หลักการในการจัดการคุณภาพ
แนะนำให้รู้จักกับ ISO 9001:2015
ข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 มาตรา 4-10
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและผังเวลา

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทาง QMS ตาม ISO 9001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน QMS
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 9001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

 

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

 • คำถามที่พบบ่อย
  1. จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างไร
   แค่กรอกแบบฟอร์มด้านข้าง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  2. วิธีการของหลักสูตรเป็นอย่างไร
   ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จากการเล่นรับบทบาท จากกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เหตุการณ์สมมติ และจากการร่วมอภิปราย
  3. มีการทดสอบระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรหรือไม่
   ไม่มีการประเมินความรู้ระหว่างหลักสูตร แต่จะมีการนำกรณีศึกษามารวมไว้ในหลักสูตร 
  4. สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ หากยกเลิกการลงทะเบียน
   คุณสามารถขอเงินคืนได้ ภายใต้ข้อกำหนด โปรดติดต่อเราที่ [email protected] เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  5. จะเรียนหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ไปพร้อม ๆ กับการเรียนหลักสูตรที่เป็นการเข้าร่วมได้หรือไม่ 
   คุณสามารถทำได้ โดยลงทะเบียนในหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ใด ๆ ก็ได้ และหากคุณมีความต้องการพิเศษ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] เพื่อให้เราจัดแพ็คเกจที่เหมาะสมให้กับคุณ
  6. เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่
   คุณจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
  7. ใครเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และมีคุณวุฒิอะไรบ้าง
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น และด้วยประสบการณ์และความรู้อันมากมายที่มีในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD ได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้น โดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังได้เข้าโครงการเสริมระดับทักษะต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์จากมรดกแห่งความเชี่ยวชาญระดับโลกของ TÜV SÜD ที่มีมายาวนานถึง 150 ปี

  หากต้องการติดต่อใครสักคนที่ TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]

  เพื่อทำความรู้จักกับ TÜV SÜD ให้ดียิ่งขึ้น โปรดคลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ