การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018

ได้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22000:2018 ฉบับล่าสุด

ได้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 22000:2018 ฉบับล่าสุด

เกี่ยวกับหลักสูตร

ระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSMS ISO 22000:2018 เป็นมาตรฐานสากลฉบับล่าสุดที่พัฒนาขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรการอบรมนี้พัฒนาขึ้นเพื่อพาผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนด และการปฏิบัติต่าง ๆ  ของมาตรฐานสากล ISO 22000:2018 และเรียนรู้ว่าจะมีส่วนให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อระบบการจัดการได้อย่างไร

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

เข้าใจข้อกำหนดของระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018 FSMS
 อธิบายได้ถึงโมเดลการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นอันตรายที่อิงกับ FSMS  และแนวทางอิงความเสี่ยงของ ISO 22000:2018
อธิบายได้ถึงบทบาทของการตรวจสอบภายใน ในการดูแลและปรับปรุงระบบการจัดการต่าง ๆ

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

ทำความรู้จักกับความปลอดภัยของอาหารและข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 22000:2018
จุดประสงค์และขอบเขตของ ISO 22000:2018
โครงสร้างระดับสูง 
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน ISO 22000:2005 เทียบกับ ISO 22000:2018
วงจร PDCA สองวงจร
เข้าใจข้อกำหนดของ ISO 22000:2018 (มาตรา 4-10)
การบันทึกด้าน FSMS

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

หัวหน้าและสมาชิกในทีมความปลอดภัยด้านอาหาร  ที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดูแลรักษา FSMS
ฝ่ายควบคุมคุณภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน FSMS
ผู้ประกอบการ/เจ้าของ/ทีมบริหาร ที่มีแผนจะนำมาตรฐานมาใช้ปฏิบัติ

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

  • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
    • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

    • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

    • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

    • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ