เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

การฝึกอบรมในการนำระบบจัดการสภาพแวดล้อม ISO 14001:2015 ไปใช้ปฏิบัติ

เรียนรู้ว่า จะนำ ISO 14001:2015 ไปใช้กับกระบวนการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานระบบจัดการสภาพแวดล้อม (EMS) ISO 14001:2015 และเรียนรู้ว่าจะนำไปใช้ปฏิบัติในองค์กรของคุณ โดยอิงตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างไร

ระยะเวลา : หลักสูตร 2 วัน
แต้ม CPD :
14 SDUs
รหัส CPD :
CPD/252/A1B/015

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

เข้าใจถึงความสำคัญของบทบาทความเป็นผู้นำในบริบทองค์กร  และการนำแนวทางปฏิบัติบนฐานความเสี่ยงมาใช้
 เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฏจักร วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ดำเนินการ (PDCA) ในกระบวนการวางแผน การปรับปรุง และการสังเกตติดตามสมรรถนะ
ประเมินว่าจะนำแนวคิดและหลักการของ ISO 14001:2015 มาใช้กับกระบวนการที่มีอยู่ปัจจุบันภายในองค์กรของคุณได้อย่างไร

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

วันที่ 1 - โมดูล 1 : การตระหนัก

ประวัติความเป็นมาของ ISO 14001
โครงสร้างระดับสูง
ทำความรู้จักกับ ISO 14001:2015
การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ใน ISO 14001:2015
 ภาพรวมของ ISO 14001:2015
เปรียบเทียบระหว่าง ISO 14001:2004 และ ISO 14001:2015
กระบวนการในการปรับเปลี่ยนและผังเวลา

วันที่ 2 - โมดูล 3: กระบวนการนำไปใช้ปฏิบัติ

แนวทาง PCDA
เข้าใจบริบทขององค์กร
แผนโครงการในการบันทึกข้อมูล
ความเสี่ยงและโอกาส
นโยบายคุณภาพและจุดประสงค์
การประเมินผลสมรรถนะ
การปรับปรุง

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

ผู้แทนฝ่ายบริหาร
ผู้จัดการด้าน EMS หรือ EHS
สมาชิกจากคณะกรรมการกำหนดทิศทางด้าน EMS ตาม ISO 14001
หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจสอบภายในด้าน EMS
บุคลากรผู้มีหน้าที่ทั้งในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน ในการสังเกตติดตามการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 14001

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • o ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

 • คำถามที่พบบ่อย
  1. จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างไร
   แค่กรอกแบบฟอร์มด้านข้าง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  2. วิธีการของหลักสูตรเป็นอย่างไร
   ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้จากการเล่นรับบทบาท จากกรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม เหตุการณ์สมมติ และจากการร่วมอภิปราย
  3. มีการทดสอบระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรหรือไม่
   ไม่มีการประเมินความรู้ระหว่างหลักสูตร แต่จะมีการนำกรณีศึกษามารวมไว้ในหลักสูตร 
  4. สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ หากยกเลิกการลงทะเบียน
   คุณสามารถขอเงินคืนได้ ภายใต้ข้อกำหนด โปรดติดต่อเราที่ [email protected] เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  5. จะเรียนหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ไปพร้อม ๆ กับการเรียนหลักสูตรที่เป็นการเข้าร่วมได้หรือไม่ 
   คุณสามารถทำได้ โดยลงทะเบียนในหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ใด ๆ ก็ได้ และหากคุณมีความต้องการพิเศษ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] เพื่อให้เราจัดแพ็คเกจที่เหมาะสมให้กับคุณ
  6. เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือไม่
   คุณจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร
  7. ใครเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และมีคุณวุฒิอะไรบ้าง
   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น และด้วยประสบการณ์และความรู้อันมากมายที่มีในมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD ได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้น โดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ยังได้เข้าโครงการเสริมระดับทักษะต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์จากมรดกแห่งความเชี่ยวชาญระดับโลกของ TÜV SÜD ที่มีมายาวนานถึง 150 ปี

  หากต้องการติดต่อใครสักคนที่ TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]

  เพื่อทำความรู้จักกับ TÜV SÜD ให้ดียิ่งขึ้น โปรดคลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ