การฝึกอบรมและการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์

ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์ ISO 21434

ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์ ISO 21434

ตารางฝึกอบรมออนไลน์

9-11 มิถุนายน และ 13 มิถุนายน 2565: การฝึกอบรมและการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์ (ฝึกอบรม 3 วัน สอบ 1 วัน วันที่ 13 มิถุนายน) เวลา : 09:30 น. ถึง 17:30 น.

หมายเหตุ: หากไม่มีวันที่ตรงกับความต้องการ โปรดติดต่อเราโดยการกรอกแบบฟอร์ม

ภาพรวมของหลักสูตร - การฝึกอบรมและการรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานพาหนะ ISO 21434

อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องเผชิญกับข้อกำหนดใหม่ๆ ด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่เครือข่ายระบบดิจิทัลและระบบยานยนต์อัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น ซีรีส์ของยานยนต์และส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องได้รับการพัฒนา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยานยนต์ด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนายานยนต์

ในหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ยานยนต์เชิงโต้ตอบนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์ ISO 21434 เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์ภัยคุกคามและความเสี่ยง แนวคิดด้านความปลอดภัย ความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การตรวจสอบ และแนวคิดการทวนสอบความรู้ที่ถูกต้อง

แนวคิดการรับรอง ISO 21434 ประกอบด้วยคุณสมบัติและแนวทางปฏิบัติหลายขั้นตอน โดยพิจารณาจากแง่มุมของการนำไปปฏิบัติได้จริงในอุตสาหกรรม

ประโยชน์ของ การฝึกอบรมและการรับรอง ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์ ISO 21434

การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ยานยนต์เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันอย่างมืออาชีพด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ใบรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกหลังจากจบหลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์
 • ความเป็นอิสระในการจัดกิจกรรมด้านวิศวกรรมและการจัดการ ISO 21434
 • รับรู้และระบุแง่มุมของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ระดับแนวความคิดไปจนถึงการนำไปใช้
 • ประสบการณ์ตรงด้านความปลอดภัยการสื่อสารภายใน กาวินิจฉัย และตัวโหลดการบูต
 • ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวีธีการตรวจสอบและการยืนยันความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การวางแผน ติดตาม ดำเนินการ และประเมินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 21434
 • ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ OEM , Tier 1 และจุดปลายทางของซัพพลายเออร์

ใบรับรอง ISO 21434 – เนื้อหาหลักสูตร

การฝึกอบรม ISO 21434 เป็นโปรแกรมสำหรับ 3 วันซึ่งครอบคลุมแนวคิดพื้นฐานจนถึงระดับสูงของอุตสาหกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว คุณจะได้รับใบรับรอง Certified Automotive Cybersecurity Practitioner (CACSP) โครงร่างสั้น ๆ ของโปรแกรมการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ยานยนต์ มีดังนี้

 • บทนำ
 • กระบวนการความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • อัลกอริทึมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสถาปัตยกรรมระบบเปิดรถยนต์ (Autosar) 
 • ภาพรวมของกระบวนการ ISO 21434
 • การวิเคราะห์ผลกระทบและภัยคุกคาม
 • กลไกการรักษาความปลอดภัย

ใครควรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้

 • ผู้จัดการ 
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • นักพัฒนาฮาร์ดแวร์ 
 • หัวหน้าโครงการ
 • ตัวแทนคุณภาพ
 • วิศวกรทดสอบ
 • และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาควาปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับยานยนต์

ระยะเวลาฝึกอบรม

อบรม 3 วัน และมีการสอบในวันที่ 4 ของหลักสูตร

การทดสอบ

ระยะเวลา : 120 นาที
รายละเอียดการสอบ: คำถามปรนัย

ใบรับรอง

ผู้สมัครร่วมอบรมที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรอง Certified Automotive Cybersecurity Practitioner (CACSP)

คำถามที่พบบ่อย

 

 • ความปลอดภัยทางไซเบอรสำหรับยานยนต์ คืออะไร
  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยานยนต์ช่วยให้มั่นใจในการป้องกันและความปลอดภัยของเครือข่ายการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัลกอริธึม ผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ และข้อมูลพื้นฐานจากการโจมตีทางไซเบอร์ การโจมตีที่เป็นอันตรายเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เกิดการยักย้ายถ่ายเทและเกิดความเสียหายได้หากปล่อยไว้โดยไม่มีการป้องกัน
 • การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อระบบสาระบันเทิงของยานยนต์อย่างไร
  การโจมตีที่เป็นอันตรายสามารถเข้าถึงเครือข่ายของยานยนต์ผ่านพอร์ต OBD-II, ECU ที่ถูกคุกคาม และระบบสาระบันเทิง ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและแม้กระทั่งสร้างความเสียหายให้กับส่วนประกอบของยานพาหนะซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • เหตุใดการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงมีความสำคัญสำหรับยานยนต์
  ทุกครั้งที่คุณเขียนรหัสบน ECU มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งอาจทำให้ยานยนต์รวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกิดความเสียหาย การฝึกอบรม ISO 21434 นี้จะช่วยให้คุณจัดการกับความท้าทายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ