การฝึกอบรมด้านข้อกำหนดในการตรวจประเมินมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการบินและอวกาศ AS 9101:2016 Rev. F

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจประเมิน AS 9101Rev. F

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการตรวจประเมิน AS 9101Rev. F

ตารางฝึกอบรมออนไลน์

 • 10 มี.ค. 2564 : การฝึกอบรมด้านข้อกำหนดในการตรวจประเมินมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการบินและอวกาศ  AS 9101:2016 Rev. F
  9:00-18:00 น. | 1 วัน
 • 12 พ.ค. 2564 : การฝึกอบรมด้านข้อกำหนดในการตรวจประเมินมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการบินและอวกาศ  AS 9101:2016 Rev. F
  9:00-18:00 น. | 1 วัน

เกี่ยวกับหลักสูตร

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ คือการให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำการตรวจประเมินและรายงานด้าน QMS ตามมาตรฐานการตรวจประเมิน AS 9101:2016 Rev. F ได้ มาตรฐานนี้อิงกับกระบวนการและแนวทางของ อุตสาหกรรมการบิน  อวกาศ และกลาโหม ที่มีการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง มาตรฐานนี้ยังทำให้ผลการรายงานการตรวจประเมินมีความสม่ำเสมอ โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะสามารถ

 • เข้าใจคำศัพท์และนิยามที่สำคัญ
 • เข้าใจถึงการจัดการเชิงกระบวนการ
 • เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน AS 9101 Rev. F
 • ทำการตรวจประเมิน โดยอิงกับ มาตรฐาน AS 9101 Rev. F

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • การตรวจประเมินที่ใช้แนวทางของ AS 9101:2016 Rev. F
 • คำศัพท์และนิยาม 
 • การตรวจประเมินและการรายงาน
 • การจัดการกับการไม่สอดคล้อง
 • การจัดการเชิงกระบวนการ (การจัดตั้งระบบและตรวจประเมิน)
 • คำถามและคำตอบ

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

ผู้เข้าร่วมในหลักสูตรจะได้เรียนรู้ผ่านการบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม และผ่านการอภิปราย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้จัดการด้านการรับรองคุณภาพ
 • ผู้จัดการโครงการ AS
 • ผู้ตรวจประเมินด้าน AS ในอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และกลาโหม

สิ่งที่จะต้องมีก่อน : ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาเนื้อหาและโครงสร้างของหลักสูตรขึ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราที่ TÜV SÜD มีประสบการณ์และมีความรู้อย่างมากมายในด้านมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้พัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรขึ้นโดยให้อิงกับสภาวะทางธุรกิจและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก - ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรม และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม

  • เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ - มีการใช้การบรรยาย ใช้ภาพ และการจำลองเหตุการณ์ ในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์

  • โอกาสในการสร้างเครือข่าย - เป็นโอกาสที่คุณจะได้พบและสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความคิดคล้ายคลึงกัน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นแบบการเข้าร่วมของเรา

  • ช่วงชิงความได้เปรียบ - โดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในสาขาด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และความยั่งยืน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ