ISO 9001 QMS TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

โปรแกรมอบรมหลักสูตรระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015

บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสม่ำเสมอและเปี่ยมด้วยคุณภาพ

บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสม่ำเสมอและเปี่ยมด้วยคุณภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015

มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ได้รับการนำไปใช้มากที่สุดทั่วโลก เรียนรู้ว่าคุณจะช่วยองค์กรของคุณให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไร ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีความสม่ำเสมอและเปี่ยมด้วยคุณภาพ

หลักสูตรระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ISO 9001:2015

ภายใต้หลักสูตรนี้ คุณจะได้รับความรู้ในการจัดตั้ง QMS – เริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกับจุดประสงค์และประโยชน์ที่จะได้จาก QMS ไปจนถึงเรียนรู้ว่าจะนำข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ไปปฏิบัติได้อย่างไร เพื่อให้องค์กรของคุณคงความสามารถในแข่งขันไว้ได้ ซึ่งจะทำได้โดยผ่านการปรับปรุงในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในด้านของกระบวนการและตัวผลิตภัณฑ์ ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และในด้านการบริหารความเสี่ยง

หลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ ไม่ได้อยู่กับที่เช่นคุณ – ช่วยให้คุณได้รับความสะดวก จัดจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยความเร็วที่คุณกำหนด ในขณะที่ยังช่วยให้เพิ่มสมรรถนะของคุณ และเพิ่มมูลค่าให้แก่อาชีพการงานของคุณ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 60 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ :
30 วัน
รูปแบบการเรียน :
กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ :
อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตร QMS นี้

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมของขอบเขตข้อกำหนดของระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 คุณจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ในการนำ QMS มาปฏิบัติในองค์กรของคุณ

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • ประวัติ ISO 9001
 • ประโยชน์ของ QMS
 • คำศัพท์และนิยามหลัก 
 • โครงสร้างระดับสูง/ภาคผนวก SL
 • หลักการของการจัดการด้านคุณภาพ
 • แนะนำให้รู้จักกับ ISO 9001:2015
 • ข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 (มาตรา 4-10)
 • การประเมินผลสรุป

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่ระบบและเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

ระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมคือ 60 นาที หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตรอิเลคโทรนิค (e-certificate) ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้แทนฝ่ายบริหาร
 • สมาชิกของคณะกรรมการกำหนดทิศทางระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001
 • ผู้นำด้านการตรวจประเมิน QMS
 • ผู้ตรวจสอบภายในด้าน QMS
 • บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน และในการปฏิบัติให้สอดคล้องตาม ISO 9001

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น

ผู้ให้การอบรมพิเศษของเรานั้นประจำอยู่หลายแห่งทั่วโลก และได้ทำงานกับผู้ว่าจ้างที่มีขีดความสามารถอันสูงเด่นและกับองค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยการนำระบบจัดการคุณภาพมาปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่คุณได้ ว่าคุณจะได้รับเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและได้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศในด้าน QMS

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองแห่งความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

 

คำถามที่พบบ่อย

 • ISO 9001 คืออะไร

  ISO 9001 คือระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาด ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงธุรกิจ

 • จะสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างไร

  สามารถลงทะเบียนที่ฟอร์มลงทะเบียน หรือติดต่อ [email protected]

 • ฉันสามารถเลื่อนวันเข้าเรียนได้หรือไม่

  โปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์นี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ได้เมื่อคุณพร้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ