ISO 22000 Awareness TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

โปรแกรมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018

ให้ห่วงโซ่อุปทานของอาหารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย ISO 22000

ให้ห่วงโซ่อุปทานของอาหารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย ISO 22000

เกี่ยวกับหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018

มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมากมายในมาตรฐานของระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 ฉบับ 2018 มาเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เหล่านี้ จะมีผลกระทบกับองค์กรของคุณอย่างไร และเรียนรู้ว่าคุณจะปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่นี้ได้อย่างไร

ขอแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตรด้านการตระหนักถึงระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2018

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้ความรู้ในการจัดตั้งระบบ FSMS – เริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจกับจุดประสงค์และประโยชน์ของ FSMS ไปจนถึงเรียนรู้ว่า จะนำข้อกำหนด ของ ISO 22000:2018 มาใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้คุณได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้กำกับดูแล ผู้ผลิตหลัก ผู้ผลิต และผู้บรรจุอาหาร ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค) โดยแสดงถึงขีดความสามารถของคุณในการควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายด้านความปลอดภัยของอาหาร และสร้างความมั่นใจว่าอาหารนั้นปลอดภัยเพื่อการบริโภคของมนุษย์

หลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้เรียนที่ ไม่ได้อยู่กับที่เช่นคุณ – ช่วยให้คุณได้รับความสะดวก จัดจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยความเร็วที่คุณกำหนด ในขณะที่ยังช่วยให้เพิ่มสมรรถนะของคุณ และเพิ่มมูลค่าให้แก่อาชีพการงานของคุณ

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 90 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ :
30 วัน
รูปแบบการเรียน :
กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ :
อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เห็นภาพรวมของขอบเขตของ FSMS และกระบวนการทีละขั้นตอน ที่จะอำนวยต่อการนำ FSMS ไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีในแนวทางของการ วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง (PDCA) คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงใน ISO 22000:2018 รวมถึงกระบวนการแปลงสภาพและเส้นผังเวลา

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

• ทำความรู้จักกับความปลอดภัยของอาหาร และ ISO 22000:2018
• วางแผน (มาตรา 4 5 6 7)
• ปฏิบัติ (มาตรา 8)
• ตรวจสอบ (มาตรา 9)
• ปรับปรุง (มาตรา 10)
• การบันทึก FSMS

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่ระบบและเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

ระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมคือ 90 นาที หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตรอิเลคโทรนิค (e-certificate) ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

• หัวหน้าและสมาชิกในทีมด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและดูแล FSMS
• บุคลากรด้านการรับรองคุณภาพที่เกี่ยวข้องใน FSMS
• ผู้ประกอบการ/เจ้าของ/ทีมบริหาร ที่มีแผนที่จะนำมาตรฐานนี้มาใช้

สิ่งที่จะต้องมีก่อน: ไม่มี

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น

ผู้ให้การอบรมพิเศษของเรานั้นประจำอยู่หลายแห่งทั่วโลก และได้ทำงานกับผู้ว่าจ้างที่มีขีดความสามารถอันสูงเด่นและกับองค์กรอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยการนำระบบจัดการความปลอดภัยของอาหารมาปฏิบัติ ผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีอยู่ทั่วโลกสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่คุณได้ ว่าคุณจะได้รับเนื้อหาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องและได้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศในด้าน FSMS

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองแห่งความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

 

คำถามที่พบบ่อย

 • ISO 22000 คืออะไร

  ISO 22000 คือระบบจัดการความปลอดภัยของอาหาร เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจกับจุดประสงค์และประโยชน์ของ FSMS ไปจนถึงเรียนรู้ว่าจะนำข้อกำหนด ของ ISO 22000:2018 มาใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไร

 • จะสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างไร

  สามารถลงทะเบียนที่ฟอร์มลงทะเบียน หรือติดต่อ [email protected]

 • ฉันสามารถเลื่อนวันเข้าเรียนได้หรือไม่

  โปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์นี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ได้เมื่อคุณพร้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ