เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

หลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ให้ความมุ่งมั่นที่องค์กรของคุณมีต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นที่เด่นชัด

เกี่ยวกับหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เมื่อคุณต้องการมีความก้าวหน้าต่อในอาชีพ การมีคุณวุฒิใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มาดูกันว่าคุณจะยกระดับสมรรถนะของคุณได้อย่างไร ด้วยการเรียนรู้แบบอี-เลิร์นนิ่งกับ TÜV SÜD

ทำความรู้จักกับหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ด้วยแนวคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของมืออาชีพที่มีงานล้นมือ หลักสูตรนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับพื้นฐานในการเริ่มก่อร่างระบบจัดการสิ่งแวดล้อม – ตั้งแต่เข้าใจในด้านความมุ่งมั่นโดยฝ่ายบริหารระดับสูง ไปจนถึงเรียนรู้ว่าจะนำแนวคิดด้านวัฏจักรชีวิตไปใช้ปฏิบัติได้อย่างไร

ก้าวให้ทันถึงข้อกำหนดที่มีความสำคัญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเรียนรู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่คุณจะต้องพิจารณาเมื่อจะต้องบันทึกข้อมูลตามที่กำหนดโดยมาตรฐาน ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ EMS เรียนไปในระดับความเร็วที่คุณสะดวก ภายใต้มาตรฐานสูงเดียวกันกับการเรียนในห้องเรียน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 75 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ : 30 วัน
รูปแบบการเรียน : กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตร 

ในหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้าน ISO 14001 คุณจะได้เห็นภาพรวมของขอบเขตของ EMS และกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความสำเร็จในการจัดตั้ง EMS คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เรียนรู้ถึงบทบาทของฝ่ายบริหารระดับสูงในการนำ EMS ไปปฏิบัติ และขอบเขตของการประเมินสมรรถนะ บทบรรยายทั้งหมดในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่มาจากภูมิหลังต่าง ๆ กัน และที่อยู่ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตร คือ

 • วิวัฒนาการของมาตรฐาน ISO 14001
 • ทำความรู้จักกับ EMS
 • โครงสร้างของ ISO 14001:2015
 • บริบทขององค์กร
 • บทบาทของผู้นำ
 • การวางแผน
 • การสนับสนุน
 • การปฏิบัติ
 • การประเมินสมรรถนะ
 • สิ่งที่ต้องปรับปรุง

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่ระบบและเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

ระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมคือ 75 นาที หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตรอิเลคโทรนิค (e-certificate) ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ฝ่ายบริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ด้าน EMS
 • ผู้สอบประเมินภายในด้าน EMS
 • บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านการนำระบบ EMS มาใช้ปฏิบัติแล้ว เพื่อการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางธุรกิจได้

ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ใช้ความพิถีพิถันอย่างมากในการพัฒนาวิธีการสอนต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับมุมมองที่หลากหลาย และได้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
 • คำถามที่พบบ่อย
  1. จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้อย่างไร
   แค่เพียงเลือกหลักสูตรที่คุณต้องการลงทะเบียน แล้วกรอกแบบฟอร์มตามขั้นตอน
  2. ได้รวมอะไรไว้บ้างในหลักสูตร
   คุณจะได้เนื้อหาอี-เลิร์นนิ่งของเราพร้อมกับระบบการประเมินที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกได้ และหากมีปัญหาทางเทคนิค คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
  3. ต้องการหยุดพักหลักสูตรไว้ชั่วคราว แล้วจะสามารถกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งได้หรือไม่
   สามารถทำได้ หลักสูตรนี้ให้คุณหาช่วงเวลาพักได้ แล้วค่อยกลับมาเรียนได้อีกครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. มีการทดสอบระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรหรือไม่
   มีการทดสอบ เรามีแบบทดสอบที่มีปฏิสัมพันธ์ไปตลอดหลักสูตร เพื่อวัดระดับความเข้าใจของคุณในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากการบรรยาย
  5. สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ หากยกเลิกการลงทะเบียน
   คุณไม่สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อเปิดใช้งานบัญชีไปแล้ว
  6. จะเกิดอะไรขึ้น หากเรียนไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
   อาจมีการปรับระยะเวลาได้สำหรับลูกค้า B2B ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญา ในส่วนของลูกค้า B2C นั้น คุณสามารถเข้าใช้ระบบได้ในช่วงระยะเวลาเพียง 30 วันเท่านั้น
  7. หากมีปัญหาในการเข้าระบบหลักสูตร จะต้องติดต่อใคร
   หากต้องการติดต่อผู้ใดใน TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หรือโทร +66(0) 2564 8041
  8. ใครเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และมีคุณวุฒิอะไรบ้าง
   หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัลของ TÜV SÜD ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้าโครงการยกระดับขีดความสามารถ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์จากมรดกแห่งความเชี่ยวชาญระดับโลกของ TÜV SÜD ที่มีมายาวนานถึง 150 ปี
  9. จะต้องติดต่อใคร หากต้องการเนื้อหาของหลักสูตรในเชิงลึกยิ่งขึ้น
   หากต้องการติดต่อใครสักคนที่ TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หรือโทร +66(0) 2564 8041

  เพื่อทำความรู้จักกับ TÜV SÜD ให้ดียิ่งขึ้น โปรดคลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa