ISO 14001 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

หลักสูตรการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ให้ความมุ่งมั่นที่องค์กรของคุณมีต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นที่เด่นชัด

ให้ความมุ่งมั่นที่องค์กรของคุณมีต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นที่เด่นชัด

เกี่ยวกับหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เมื่อคุณต้องการมีความก้าวหน้าต่อในอาชีพ การมีคุณวุฒิใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มาดูกันว่าคุณจะยกระดับสมรรถนะของคุณได้อย่างไร ด้วยการเรียนรู้แบบอี-เลิร์นนิ่งกับ TÜV SÜD

ทำความรู้จักกับหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านการตระหนักถึงระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ด้วยแนวคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของมืออาชีพที่มีงานล้นมือ หลักสูตรนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับพื้นฐานในการเริ่มก่อร่างระบบจัดการสิ่งแวดล้อม – ตั้งแต่เข้าใจในด้านความมุ่งมั่นโดยฝ่ายบริหารระดับสูง ไปจนถึงเรียนรู้ว่าจะนำแนวคิดด้านวัฏจักรชีวิตไปใช้ปฏิบัติได้อย่างไร

ก้าวให้ทันถึงข้อกำหนดที่มีความสำคัญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเรียนรู้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่คุณจะต้องพิจารณาเมื่อจะต้องบันทึกข้อมูลตามที่กำหนดโดยมาตรฐาน ในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ EMS เรียนไปในระดับความเร็วที่คุณสะดวก ภายใต้มาตรฐานสูงเดียวกันกับการเรียนในห้องเรียน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 75 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ : 30 วัน
รูปแบบการเรียน : กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ : อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตร 

ในหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้าน ISO 14001 คุณจะได้เห็นภาพรวมของขอบเขตของ EMS และกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความสำเร็จในการจัดตั้ง EMS คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน เรียนรู้ถึงบทบาทของฝ่ายบริหารระดับสูงในการนำ EMS ไปปฏิบัติ และขอบเขตของการประเมินสมรรถนะ บทบรรยายทั้งหมดในหลักสูตร ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่มาจากภูมิหลังต่าง ๆ กัน และที่อยู่ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตร คือ

 • วิวัฒนาการของมาตรฐาน ISO 14001
 • ทำความรู้จักกับ EMS
 • โครงสร้างของ ISO 14001:2015
 • บริบทขององค์กร
 • บทบาทของผู้นำ
 • การวางแผน
 • การสนับสนุน
 • การปฏิบัติ
 • การประเมินสมรรถนะ
 • สิ่งที่ต้องปรับปรุง

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่ระบบและเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

ระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมคือ 75 นาที หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตรอิเลคโทรนิค (e-certificate) ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ฝ่ายบริหารระดับสูง
 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ด้าน EMS
 • ผู้สอบประเมินภายในด้าน EMS
 • บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการปรับเรื่องที่จำเป็นตามกฎหมายให้เป็นปัจจุบัน

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านการนำระบบ EMS มาใช้ปฏิบัติแล้ว เพื่อการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางธุรกิจได้

ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ใช้ความพิถีพิถันอย่างมากในการพัฒนาวิธีการสอนต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับมุมมองที่หลากหลาย และได้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

 

คำถามที่พบบ่อย

 • ISO 14001 คืออะไร

  ISO 14001 คือระบบจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานในการเริ่มก่อร่างระบบจัดการสิ่งแวดล้อม – ตั้งแต่เข้าใจในด้านความมุ่งมั่นโดยฝ่ายบริหารระดับสูง ไปจนถึงเรียนรู้ว่าจะนำแนวคิดด้านวัฏจักรชีวิตไปใช้ปฏิบัติได้อย่างไร

 • จะสมัครเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างไร

  สามารถลงทะเบียนที่ฟอร์มลงทะเบียน หรือติดต่อ [email protected]

 • ฉันสามารถเลื่อนวันเข้าเรียนได้หรือไม่

  โปรแกรมเรียนรู้ออนไลน์นี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่างๆกับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ได้เมื่อคุณพร้อม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ