IATF 16949 TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

โปรแกรมอบรมหลักสูตรระบบจัดการคุณภาพมาตรฐาน IATF 16949:2016

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานด้านยานยนต์เป็นการเฉพาะ IATF 16949:2016

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานด้านยานยนต์เป็นการเฉพาะ IATF 16949:2016

เกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านระบบจัดการคุณภาพของมาตรฐาน IATF 16949:2016

มีอะไรใหม่ในมาตรฐาน IATF 16949:2016 บ้าง? ในหลักสูตรการเรียนแบบดิจิทัลนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นภาพรวมของพื้นฐานใหม่ของโครงสร้าง (โครงสร้างระดับสูง) และข้อกำหนดใหม่ของ IATF 16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านยานยนต์เป็นการเฉพาะ ซึ่งโครงสร้างใหม่นี้ได้นำมาจากมาตรฐาน ISO 9001:2015 เสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนจะได้รับการ เรียนรู้ไปตามฝ่ายมาตรฐานแต่ละฝ่าย และจะได้รู้จักกับข้อกำหนดใหม่ ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนตามช่วงสั้น ๆ ของการเรียนจบตามแต่ละบท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 75 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ :
30 วัน
รูปแบบการเรียน :
กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ :
อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • ภาพรวมของสิ่งที่เปลี่ยนไปในมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • ทำความรู้จักกับโครงสร้างระดับสูง
 • ทำความเข้าใจกับโครงสร้างในการออกแบบเพื่อกำหนดฝ่ายมาตรฐานต่าง ๆ
 • สิ่งที่ท้าทายและโอกาสของการจัดการคุณภาพ

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่ระบบและเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

ระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมคือ 75 นาที หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตรอิเลคโทรนิค (e-certificate) ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
 • ผู้ที่ต้องการเห็นภาพรวมของมาตรฐาน IATF 16949:2016

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านการนำมาตรฐาน IATF มาใช้ปฏิบัติแล้ว เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางธุรกิจได้

ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ใช้ความพิถีพิถันอย่างมากในการพัฒนาวิธีการสอนต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับมุมมองที่หลากหลาย และได้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองแห่งความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ

 

คำถามที่พบบ่อย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ