เนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น

//เลือกประเทศ

ภาพรวมของหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่งด้านระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ของมาตรฐาน IATF 16949:2016

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ของมาตรฐานด้านยานยนต์เป็นการเฉพาะ IATF 16949:2016

เกี่ยวกับภาพรวมของหลักสูตรอี-เลิร์นนิ่ง ด้านระบบจัดการคุณภาพของมาตรฐาน IATF 16949:2016

มีอะไรใหม่ในมาตรฐาน IATF 16949:2016 บ้าง? ในหลักสูตรการเรียนแบบดิจิทัลนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นภาพรวมของพื้นฐานใหม่ของโครงสร้าง (โครงสร้างระดับสูง) และข้อกำหนดใหม่ของ IATF 16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านยานยนต์เป็นการเฉพาะ ซึ่งโครงสร้างใหม่นี้ได้นำมาจากมาตรฐาน ISO 9001:2015 เสียเป็นส่วนใหญ่ ผู้เรียนจะได้รับการ เรียนรู้ไปตามฝ่ายมาตรฐานแต่ละฝ่าย และจะได้รู้จักกับข้อกำหนดใหม่ ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนตามช่วงสั้น ๆ ของการเรียนจบตามแต่ละบท

ระยะเวลาการฝึกอบรม : 75 นาที
ระยะเวลาการเข้าใช้ระบบ :
30 วัน
รูปแบบการเรียน :
กำหนดความเร็วด้วยตัวเอง
ภาษาที่ใช้ :
อังกฤษ

คุณจะได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้

เนื้อหาที่จะครอบคลุมในหลักสูตรมีดังนี้

 • ภาพรวมของสิ่งที่เปลี่ยนไปในมาตรฐาน IATF 16949:2016
 • ทำความรู้จักกับโครงสร้างระดับสูง
 • ทำความเข้าใจกับโครงสร้างในการออกแบบเพื่อกำหนดฝ่ายมาตรฐานต่าง ๆ
 • สิ่งที่ท้าทายและโอกาสของการจัดการคุณภาพ

วิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็นอย่างไร

หลักสูตรนี้ใช้หลากหลายวิธีในการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้แบบดิจิทัล การสอบ และแบบฝึกหัดที่มีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ กับผู้เรียน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เชิงทฤษฎีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียนหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะผ่านแล็ปท็อป แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ และหลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้คุณเข้าสู่ระบบและเรียนรู้เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ ณ ที่ใด

ระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรมคือ 75 นาที หลังจากนั้นคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อที่จะได้รับประกาศณียบัตรอิเลคโทรนิค (e-certificate) ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ

 • ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพ
 • ผู้ที่ต้องการเห็นภาพรวมของมาตรฐาน IATF 16949:2016

ใครคือที่ปรึกษาด้านหลักสูตรของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัล (Digital Academy Approval Board) ของ TÜV SÜD ได้เป็นผู้พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาต่าง ๆ ขึ้น คณะกรรมการนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านการนำมาตรฐาน IATF มาใช้ปฏิบัติแล้ว เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางธุรกิจได้

ผู้พัฒนาหลักสูตรได้ใช้ความพิถีพิถันอย่างมากในการพัฒนาวิธีการสอนต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับมุมมองที่หลากหลาย และได้แนวทางปฏิบัติอันเป็นเลิศตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้าสมัครเรียนในหลักสูตรนี้
  • การฝึกอบรมระดับโลก
   ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ TÜV SÜD ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
  • รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น
   เรียนเมื่อใดก็ได้ ด้วยระดับความเร็วที่คุณต้องการ
  • ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง
   ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว จากระบบการประเมินที่มีอยู่เบ็ดเสร็จอยู่ในเนื้อหา
  • เรียนรู้ไปตามสมรรถนะ
   แสดงให้คุณเห็นถึงความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตร ตามที่ผู้เรียนได้แสดงออกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้
  • ใบรับรองแห่งความเป็นมืออาชีพ
   ได้รับใบรับรองอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
 • คำถามที่พบบ่อย
  1. จะลงทะเบียนเรียนหลักสูตร อี-เลิร์นนิ่ง ด้าน ภาพรวมของระบบจัดการคุณภาพ (QMS) ของมาตรฐาน IATF 16949:2016 ได้อย่างไร?
   แค่กรอกแบบฟอร์มด้านข้าง แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  2. ได้รวมอะไรไว้บ้างในหลักสูตร
   คุณจะได้เนื้อหาอี-เลิร์นนิ่งของเราพร้อมกับระบบการประเมินที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาในเชิงลึกได้ และหากมีปัญหาทางเทคนิค คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
  3. ต้องการหยุดพักหลักสูตรไว้ชั่วคราว แล้วจะสามารถกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งได้หรือไม่
   คุณสามารถทำได้ หลักสูตรนี้ให้คุณหาช่วงเวลาพักได้ แล้วค่อยกลับมาเรียนได้อีกครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. มีการทดสอบระหว่างการเรียนรู้หลักสูตรหรือไม่
   มีการทดสอบ เรามีแบบทดสอบที่มีปฏิสัมพันธ์ไปตลอดหลักสูตร เพื่อวัดระดับความเข้าใจของคุณในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากการบรรยาย
  5. สามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ หากยกเลิกการลงทะเบียน
   คุณไม่สามารถขอคืนเงินได้ เมื่อเปิดใช้งานบัญชีไปแล้ว
  6. จะเกิดอะไรขึ้น หากเรียนไม่จบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
   อาจมีการปรับระยะเวลาได้สำหรับลูกค้า B2B ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญา ในส่วนของลูกค้า B2C นั้น คุณสามารถเข้าใช้ระบบได้ในช่วงระยะเวลาเพียง 30 วันเท่านั้น
  7. 7. หากมีปัญหาในการเข้าระบบหลักสูตร จะต้องติดต่อใคร
   หากต้องการติดต่อผู้ใดใน TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected]ud.com หรือโทร +66(0) 2564 8041
  8. ใครเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร และมีคุณวุฒิอะไรบ้าง
   หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการอนุมัติสถาบันดิจิทัลของ TÜV SÜD ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้เข้าโครงการยกระดับขีดความสามารถ ซึ่งเป็นการได้ประโยชน์จากมรดกแห่งความเชี่ยวชาญระดับโลกของ TÜV SÜD ที่มีมายาวนานถึง 150 ปี
  9. จะต้องติดต่อใคร หากต้องการเนื้อหาของหลักสูตรในเชิงลึกยิ่งขึ้น
   หากต้องการติดต่อใครสักคนที่ TÜV SÜD คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ [email protected] หรือโทร +66(0) 2564 8041

  เพื่อทำความรู้จักกับ TÜV SÜD ให้ดียิ่งขึ้น โปรดคลิกคลิกที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa