ข้อกำหนด IATF 16949 มีอะไรบ้าง

ก้าวสู่มาตรฐาน IATF 16949

Blog

Blog

ข้อกำหนด IATF 16949 มีอะไรบ้าง

ในโลกยุคใหม่ที่ทั่วโลกเชื่อมถึงกันเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เราสามารถสั่งสินค้าที่ผลิตจากจีน ญี่ปุ่น หรือเวียดนาม เพื่อมาขายในประเทศไทย หรือในอีกฟากฝั่งของโลก นักธุรกิจชาวอเมริกันก็สามารถสั่งซื้อชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมไปขายในยุโรป ดังนั้น เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่มาถึง เราจึงต้องเตรียมความพร้อมด้วยการผลักดันสินค้าของเราให้ได้รับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าไปสู่ในระดับโลก 

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์สำคัญ ารได้รับมาตรฐาน IATF 16949 จึงเข้ามามีส่วนสำคัญในการรับรองมาตรฐานการผลิต เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากโรงงานผลิตรถยนต์ระดับโลกและเปิดโอกาสในการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก เป็นการติดปีกทางธุรกิจให้ก้าวไปไกลยิ่งกว่าเดิม 

 

มาตรฐาน IATF 16949 คืออะไร? และมีอะไรบ้าง

มาตรฐาน IATF 16949 คือ ระบบจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ในด้านการผลิต ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ว่าสามารถการันตีคุณภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานใหม่ ที่นำมาใช้แทนมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เมื่อ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค แต่ยังช่วยป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในแง่ของการบริหาร และขั้นตอนการผลิต ที่อาจจะถูกมองข้ามหรือละเลย ช่วยลดข้อผิดพลาดและความสูญเสียให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง 

ข้อกำหนด IATF 16949 ที่สำคัญ

 1. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ คือ การจัดการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตต่าง ๆ ไม่ให้มีผลกระทบจากการใช้งาน

 2. การจัดการความเสี่ยงและแผนการรับมือ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และแผนปฏิบัติการป้องกันและรับมือในกรณีฉุกเฉิน

 3. ข้อกำหนดสำหรับซอฟต์แวร์ฝังในระบบ (Embedded Software) สำหรับผู้ผลิตและสร้างซอฟต์แวร์แบบฝังลงในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์

 4. การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงและการรับประกัน ซึ่งยังหมายความถึงการวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่ผู้ใช้เคลมประกัน และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเกิดการใช้งาน 

 5. การจัดการกับซัพพลายเออร์ในระดับย่อย บริหารจัดการข้อกำหนดด้านการจัดการและพัฒนาซัพพลายเออร์ในระดับย่อยอีกทอดหนึ่ง เพื่อชิ้นงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวด และมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจำนวนมาก แต่หากได้การรับรองก็จะกลายเป็นอาวุธสำคัญในการเปิดตลาดทั่วโลก

IATF 16949 สำหรับผู้ผลิตยานยนต์

ความสำคัญและประโยชน์

การรับรองมาตรฐานการผลิตยานยนต์ เป็นหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการยานยนต์ทั่วโลก ในการเลือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อนำไปประกอบเป็นรถยนต์ออกจำหน่ายทั่วโลก แต่นอกจากการเปิดตลาดและเพิ่มยอดขายแล้ว ยังมีประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย ดังต่อไปนี้ 

 • ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ลดอัตราความสูญเสียจากการผลิตให้น้อยที่สุด รวมถึงมีการใช้วัสดุในการผลิตอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ และสามารถบริหารเวลาการผลิตได้อย่างลงตัว ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การผลิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ ที่สำคัญยังสามารถลดชั่วโมงการทำงาน และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

 • ได้รับการยอมรับในมาตรฐานคุณภาพการผลิตจากทั่วโลก เนื่องด้วยเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทั่วโลกให้การยอมรับ การได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานดังกล่าว จึงช่วยการันตีถึงคุณภาพในด้านการผลิตอย่างที่ไม่มีข้อกังขา และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีให้แก่ลูกค้าได้ 

 • พัฒนาคุณภาพการผลิตภายในองค์กร ในข้อกำหนดจะมีการให้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตจริง เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลก มีโอกาสเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในการเป็นซัพพลายเออร์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในระดับนานาชาติ และยิ่งในประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ก็จะสามารถใช้เรื่องของราคาเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบได้ 

จากความสำคัญและประโยชน์ดังกล่าว จะเห็นว่าได้มาตรฐานการผลิตยานยนต์จึงมีความสำคัญ เพราะไม่ใช่แค่การสร้างความมั่นใจให้แก่ค่ายรถยนต์และผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นอีกด้วย 

 

ขั้นตอนการก้าวสู่มาตรฐาน IATF 16949

การใช้บริษัทที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและปรับปรุงมาตรฐานจะเป็นการดำเนินการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งคณะทำงานในการดำเนินการไปควบคู่กัน โดยมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

 • การตรวจสอบเอกสาร อันดับแรก เราจะต้องดำเนินการประเมินเอกสารและบันทึกของโรงงานอุตสาหกรรมของเราว่าตรงตามข้อกำหนดหรือไม่ 

 • On-site Audit จากนั้นจึงดำเนินการตรวจสอบกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน 

 • ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด 

 • ได้รับมาตรฐาน และใส่ชื่อบริษัทในฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับมาตรฐาน IATF ของโลก 

 • ตรวจสอบซ้ำเป็นประจำทุกปี เพื่อคงมาตรฐานการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

สำหรับเจ้าของโรงงานหรือผู้บริหารโรงงานผลิตที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน  IATF 16949 และสามารถเดินหน้าสู้ในตลาดต่างประเทศได้ TÜV SÜD มีประสบการณ์ด้านโซลูชั่นเพื่อยานยนต์มานานกว่า 100 ปี และมีผู้ตรวจสอบที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ เราพร้อมเป็นพาร์ตเนอร์ของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ