close-mechanics-hand-that-giving-special
8 min

3 ประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้จากการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

Blog

เหตุผลที่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าควรทำการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

การทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้แช่เย็น ห้องเย็นและอีกมากมาย ดังนั้นการเริ่มต้นผลิตหรือทำธุรกิจในด้านนี้ ควรจะต้องเริ่มต้นไปพร้อม ๆ กับการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เพื่อช่วยประหยัดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขึ้นต้นแบบ อีกทั้งยังสามารถนำมาช่วยขับเคลื่อนบริษัทของคุณให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้มากที่สุดอีกด้วย\

ลองไปหาคำตอบกันว่า ทำไมเราถึงควรต้องทำการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก่อนส่งสินค้าสู่ตลาด TÜV SÜD เชื่อว่าเมื่อรู้แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรของคุณแน่นอน

 

close-mechanics-hand-that-giving-special

 

3 เหตุผลที่คุณควรต้องทำการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ก่อนวางขายสินค้า

 

การตรวจสอบคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กับขั้นตอนอื่น ๆ ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อวางจำหน่ายเลยทีเดียว เพราะคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์นั้นเปรียบเสมือนกับหัวใจหลักในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายชนิด หากตัวคอมเพรสเซอร์และมอเตอร์มีความแข็งแรง คงทนและมีคุณภาพที่ดี ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยาวนาน ก็จะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทของคุณได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีข้อดีอื่น ๆ เหล่านี้ ที่คุณไม่ควรมองข้าม 

 

มอเตอร์มีคุณภาพ ใช้งานได้ยาวนานอย่างปลอดภัย

แน่นอนว่าหากคุณทำการทดสอบคอมเพรสเซอร์แล้วว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยการันตีได้ว่ามอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นั้นจะมีคุณภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้ยาวนาน ปลอดภัย นอกจากนี้แล้วคุณยังสามารถสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคได้ว่าสินค้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงานของคุณ เมื่อไปถึงมือผู้ใช้สินค้า จะมีคุณภาพ และความปลอดภัย อีกทั้งการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ ยังจะช่วยยกระดับสินค้าของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดทั่วโลกอีกด้วย 

 

ลดความเสี่ยงด้านธุรกิจ ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน ลดอัตราการเรียกคืนสินค้า

ฝันร้ายของการทำธุรกิจก็คือการต้องเรียกคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือตรวจพบเจอข้อบกพร่องให้กลับคืนมา ที่แย่ไปกว่านั้น หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขณะใช้งาน จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิต ก็อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน แต่คุณสามารถป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ด้วยการทำการทดสอบคุณภาพของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ก่อนทุกครั้ง ทั้งตั้งแต่การเริ่มทำเครื่องต้นแบบ จนไปถึงหลังการผลิตและก่อนการส่งออกเพื่อวางจำหน่าย เพื่อลดอัตราความเสียหาย และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการเรียกคืนสินค้า การส่งคืนสินค้าและการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้รับการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ 

 

นอกจากนี้การทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ยังจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ระบุเอาไว้ ซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากทีเดียว

 

ได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

หากคุณต้องการเป็นผู้นำในด้านความปลอดภัย คุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากทั้งองค์กรและผู้ใช้ประเภทบุคคลทั่วไป การทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์คือหนึ่งในหัวใจสำคัญที่จะช่วยสร้างความโดดเด่น และเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับบริษัทของคุณ ด้วยการใช้บริการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าทุกชิ้นจากโรงงานของคุณ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคเอง และยังช่วยสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทของคุณอีกด้วย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่ไม่ได้ทำการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ก็จะทำให้บริษัทของคุณมีความน่าเชื่อถือในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งโดดเด่นเหนือคู่แข่งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 


เลือกใช้บริการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์จาก TÜV SÜD

เพราะ TÜV SÜD คือผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ระดับโลก เรามีพนักงานผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระดับสากล อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริการตรวจสอบและการปรับปรุงพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ