Lifts and Escalators TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ลิฟท์และบันไดเลื่อน

สร้างความมั่นใจและความพร้อมใช้งานของลิฟท์และบันไดเลื่อน ด้วยการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้คำปรึกษา

สร้างความมั่นใจและความพร้อมใช้งานของลิฟท์และบันไดเลื่อน ด้วยการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้คำปรึกษา

ผู้ประกอบการและผู้ผลิตลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามมาตรฐาน และแนวทางในระดับสากลที่มีอยู่หลากหลาย และเพื่อให้มั่นใจได้ถึงสวัสดิภาพและความสะดวกสบายของผู้โดยสารนั้น องค์กรของคุณยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงประเด็นด้านการให้บริการ การบำรุงรักษา ความพร้อมใช้งาน คุณภาพ และความปลอดภัย ซึ่งจะต้องมีความสมดุลระหว่างการควบคุมค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงทุกวันนี้  อาจเป็นการยากที่ธุรกิจต่าง ๆ  จะสามารถหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอยู่ประจำได้ เพื่อให้สามารถคงประสิทธิภาพทั้งในด้านราคาและความจำเป็นด้านความปลอดภัยและความไว้วางใจไปได้พร้อม ๆ กันได้ และนี่คือสิ่งที่ TÜV SÜD สามารถช่วยคุณได้

บริการด้านบันไดเลื่อนและลิฟท์ของเรา มีประโยชน์ต่อผู้ผลิตอย่างไร

บริการโดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นจะมีพร้อมและสามารถออกสู่ตลาดได้ เราช่วยให้ผู้ผลิตลดเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด และช่วยพัฒนาความมั่นใจและความไว้วางใจที่มีต่อแบรนด์สินค้า ในส่วนสำหรับผู้ลงทุน ผู้ดำเนินการ และเจ้าของกิจการนั้น บริการของเราจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ และยังได้รับประโยชน์อื่น ๆ อีก คือ

 • สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความพร้อมใช้งาน  - ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบลิฟท์และบันไดเลื่อน ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบอันทันสมัย
 • ลดความเสี่ยง - ด้วยความเชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้านของเรา ในเรื่องข้อกำหนดและมาตรฐานต่าง ๆ
 • ยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของลิฟท์และบันไดเลื่อน - ทำได้ด้วยความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม และการให้คำปรึกษาที่เที่ยงธรรม
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย - โดยตอบสนองความต้องการด้านการบำรุงรักษาและการปรับปรุงให้ทันสมัย ที่มั่นใจได้ว่าจะดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงาน

บริการด้านบันไดเลื่อนและลิฟท์ของเรา มีประโยชน์ต่อผู้ดำเนินการอย่างไร

เราทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้มั่นใจว่า ลิฟท์และส่วนประกอบต่าง ๆ นั้นวางใจได้ และปลอดภัยต่อการใช้งานโดยผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียงร้องความเสียหาย ความชำรุดของลิฟท์ และการเสียเวลาจากการที่ไม่สามารถให้บริการได้

ที่ TÜV SÜD เรามีบริการอะไรบ้างในเรื่องของบันไดเลื่อนและลิฟท์

บริการอันหลากหลายของ TÜV SÜD สร้างความมั่นใจได้ว่า อุปกรณ์ทางเทคนิคของคุณจะมีความปลอดภัย และมีมาตรฐานตามกฎหมาย และสามารถใช้งานได้ตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีคุณวุฒิในด้านการทดสอบ ในการออกใบรับรอง และการตรวจสอบลิฟท์และบันไดเลื่อนในตลาดใหญ่ ๆ ทุกแห่ง การทำงานในแบบ “ต้นจนจบ” ของเราจะช่วยให้ผู้ดำเนินการและผู้ผลิตปฏิบัติได้ตามมาตรฐานด้านคุณภาพ และเป็นไปตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ต้องการได้ทั้งหมด 

บริการที่เรามี

 • การตรวจสอบ
  ผู้ตรวจสอบลิฟท์และบันไดเลื่อนของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ  (เช่น EN 81 series) และการประเมินความปลอดภัยทางเทคนิค ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของประเทศต่าง ๆ

  ผู้เชี่ยวชาญของเราจะเตรียมรายงานในเรื่องการซ่อมแซมและการตรวจสอบมาตรฐาน ให้เป็นไปตามแผนและการตรวจสอบที่อิงกับมาตรฐานการบำรุงรักษา

  นอกจากการตรวจสอบงานออกแบบ การออกแบบวงจรไฟฟ้า และการคำนวณความแข็งแรงแล้ว เรายังทำการวิเคราะห์โครงสร้างและทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของงาน
 • การทดสอบ การรับรองผลิตภัณฑ์ และการรับรองระบบ 
  TÜV SÜD ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ออกใบรับรองลิฟท์และบันไดเลื่อนทั่วโลก และเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระให้แก่ทุกประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

  เราให้บริการด้านการวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการรับรองตามมาตรฐาน VDI 4707 ทดสอบการทำงานและทำการทดสอบเสมือนการใช้งานจริง (Proof Load) ทำการทดสอบตามการตรวจสอบของ EC และออกใบรับรองรุ่นของลิฟท์และส่วนประกอบด้านความปลอดภัยทั้งหมด ทำการตรวจสอบการออกแบบตามมาตรฐาน EC รวมไปถึงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบรับรองคุณภาพ
 • บริการให้คำปรึกษา 
  ผู้เชี่ยวชาญของเราให้คำปรึกษาโดยอิงกับ ADIASYSTEM®

  เราให้บริการคำปรึกษาด้านการทำรายงานประเมินความเสี่ยง ให้การสนับสนุนในการเสนอราคา รายงานค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ มีการบริหารและดูแลโครงการ ให้บริการพยานผู้เชี่ยวชาญ การสอบสวนเหตุการณ์ ทำรายงานโดยผู้เชี่ยวชาญ   ศึกษารูปแบบการใช้งาน  ตรวจสอบเพื่อชำระเงินตามงวดของงาน และให้ความช่วยเหลือสำหรับการติดตั้งที่มีปัญหา

  ผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานด้วยบริการจัดการการบำรุงรักษาแบบครบวงจรโดยให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์สำหรับการร่างข้อตกลงระดับบริการการจัดซื้อพอร์ตการลงทุนการบำรุงรักษาการประเมินวงจรชีวิตและการคาดการณ์งบประมาณ

ทำไมบริษัทของท่าน จึงควรเลือกบริการตรวจสอบลิฟท์และบันไดเลื่อนของเรา

ด้วยความที่ TÜV SÜD เป็นแบรนด์ในระดับสากล เราสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของท่านได้ในระดับโลก การที่ท่านใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญระดับโลกของเรา แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ท่านมีต่อความปลอดภัย และต่อความวางใจได้ในบริการของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญของเราเข้าร่วมในการพัฒนามาตรฐานทั้งสำหรับยุโรปและในระดับสากลอยู่เสมอ จึงทำให้พวกเขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเทคโนโลยีล่าสุด และการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่าง ๆ เราได้พัฒนาระบบ ADIASYSTEM® ของเราขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจวัดด้วยคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์สำหรับการวัดด้วยวิธีการแทนที่โหลด (load substituting) ที่เที่ยงตรงและวางใจได้

เพิ่มเติม

TÜV SÜD'S LIFT SAFETY TESTING FOR TALL BUILDINGS
ไวท์ เปเปอร์

ยกระดับความปลอดภัย

ดูภาพรวมของมาตรฐานความปลอดภัยของลิฟต์ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม

lift manager
ไวท์ เปเปอร์

การวิเคราะห์ข้อมูลตามอัลกอริทึมสำหรับลิฟท์

การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยยกระดับธุรกิจลิฟต์ของคุณไปสู่อีกขั้นของประสิทธิภาพที่มีประสิทธิผลได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

Building Information Modeling
ไวท์ เปเปอร์

ระบบสร้างแบบจำลองเสมือนอาคาร (BIM)

การพัฒนา ประโยชน์ของ BIM และวิธีการนำไปใช้

อ่านเพิ่มเติม

SOLUTIONS FOR ENERGY EFFICIENCY IN RAPIDLY URBANISING REGIONS
ไวท์ เปเปอร์

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเมืองที่กำลังพัฒนา

ทำความเข้าใจกับความท้าทายด้านความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคที่กำลังพัฒนา และเรียนรู้ว่า TÜV SÜD สามารถช่วยจัดการการประหยัดพลังงานได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ