Electrical Safety Testing TUV SUD Thailand ทูฟ ซูด ไทย

ความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ธุรกิจในภาคส่วนสำคัญ

หัวใจสำคัญของระบบการทำงานในเครื่องจักรกลยุคใหม่ประกอบขึ้นจากสายไฟ มอเตอร์ สวิตช์ เซอร์กิตเบรกเกอร์ แหล่งจ่ายไฟ และหม้อแปลงที่นำมาติดตั้งเข้าด้วยกันอย่างซับซ้อน และในเมื่อชิ้นส่วนไฟฟ้ามีผลต่อความน่าเชื่อถือและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์แปรรูปของคุณอาจต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย ในตลาดสหภาพยุโรป มาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำจะกำหนดตามกฎระเบียบว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ (73/23/EEC) ของสหภาพยุโรป ส่วนในตลาดใหญ่ๆ แห่งอื่นเช่นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะบังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติด้านไฟฟ้าแห่งชาติ (National Electrical Codes) ในแต่ละประเทศ

กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำคืออะไร

กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Low Voltage Directive หรือ LVD) เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าตามขีดจำกัด มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่คือข้อกำหนด EN 60204, Safety of Machinery - Electrical Equipment of Machines (ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล - อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องจักร) สภายุโรปได้มีการบังคับใช้กฎ LVD เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1973 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความสอดคล้องของกฎหมายในแต่ละรัฐสมาชิก และมีการปรับปรุงเนื้อหาในปี ค.ศ. 1993 ตามกฎระเบียบ Directive 93/68/EEC เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการในการตรวจสอบรับรองและกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องจักรกลของ CE ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เข้าข่ายตามขอบเขตกฎระเบียบดังกล่าวจะต้องมีเครื่องหมาย CE ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสารกฎระเบียบ Low Voltage Directive เพื่ออ่านข้อกำหนดทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารกฎระเบียบ Low Voltage Directive

มาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้า

นอกเหนือจากระเบียบด้านความปลอดภัยแล้ว เครื่องจักรกลและอุปกรณ์แปรรูปอาจต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าที่สำคัญดังนี้

  • NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery (มาตรฐานด้านไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม)
  • UL 3121-1 Standard for Safety for Process Control Equipment (มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการ)
  • UL 3111-1 Standard for Safety for Electrical Measuring and Test Equipment (มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบทางไฟฟ้า)
  • UL 3101-1 Standard for Safety for Electrical Equipment for Laboratory Use (มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในห้องปฏิบัติการ)
  • UL 508 Industrial Control Equipment (อุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม)
  • EN 60204 Safety of Machinery - Electrical Equipment of Machines (ความปลอดภัยของเครื่องจักรกล - อุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องจักร)
  • EN 61010 Safety Requirements for Electrical Equipment of Measurement, Control and Laboratory Use (ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการตรวจวัด ควบคุม และการใช้งานในห้องปฏิบัติการ)
  • SEMI 3191 Design Guide for the Electrical Safety of Semiconductor (Draft) Manufacturing Equipment (แนวทางการออกแบบเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ผลิตสารกึ่งตัวนำ [ฉบับร่าง])

TÜV SÜD จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้อย่างไร

TÜV SÜD ให้บริการที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือคุณตลอดขั้นตอนการออกแบบ การผลิต และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นที่รู้จักทั่วโลก : ผู้ผลิตระดับโลกย่อมต้องการเข้าถึงตลาดระดับโลก TÜV SÜD มีสำนักงานอยู่ทั่วทุกแห่งทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย จึงมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบอันทันสมัยที่จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายค่าทดสอบในการขอใบรับรองที่จำเป็นต้องใช้ 

  • เพราะโปรแกรม CUE จาก TÜV SÜD ให้การรับรองสำหรับตลาดสำคัญระดับโลกถึง 3 แห่ง ห้องปฏิบัติการอิสระของเราทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ในระดับมาตรฐานสูงสุดที่บังคับใช้ในแคนาดา (CSA) สหรัฐอเมริกา (UL/ANSI) และยุโรป (EN/IEC) จึงเป็นเหมือนใบผ่านทางสู่ความสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในตลาดใหญ่ทั้งสาม
  • ในฐานะสมาชิกหลักเกณฑ์ CB ระดับนานาชาติ รายงานการทดสอบจาก TÜV SÜD จึงเป็นที่ยอมรับในประเทศสมาชิกกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และเนื่องจากการรับรองของเราเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสมาชิกอย่างถ้วนหน้า หลักเกณฑ์นี้จึงช่วยให้ผู้ที่ต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหลากหลายประเทศเสียค่าใช้จ่ายการทดสอบต่ำลง อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพและความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งอีกด้วย 

ความเชี่ยวชาญในสหภาพยุโรป : ผู้ผลิตสามารถทำการรับรองตัวเองว่าผลิตภัณฑ์ของตนตรงตามข้อกำหนดของกฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าต่ำ โดยอ้างอิงจากการประเมินของหน่วยงานตรวจสอบอิสระอย่าง TÜV SÜD แต่เครื่องหมาย TÜV SÜD อันเป็นที่รู้จักทั่วโลก จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจต่างๆ ด้วยมาตรฐานการรับรองที่เหนือชั้นยิ่งกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำธรรมดา ๆ 

ความเชี่ยวชาญในสหรัฐฯ : การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องยุ่งยากมิใช่น้อย เพราะแต่ละภูมิภาค (รัฐ เทศมณฑล เทศบาลเมือง) มีอิสระในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของตนเอง แสดงว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันอาจมีข้อกำหนดการออกแบบระบบไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ติดตั้ง การขอรับรองจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ (NRTL) อย่าง TÜV SÜD จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากด้วยบริการรับรองว่าอุปกรณ์ของคุณผ่านการรับรองและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายได้ทุกที่ในสหรัฐอเมริกา และตรงตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐผู้มีอำนาจ (AHJ) ทุกแห่ง 

หรือหากต้องการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เฉพาะ การติดป้ายฟิลด์ (Field labeling) อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุด เนื่องจาก Field labeling หรือที่เรียกกันว่า Special Inspection (การตรวจสอบพิเศษ) จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตปกครองเทศบาลเมือง แสดงว่าคุณจะต้องใช้บริการทดสอบโดยองค์กรที่มีความรู้เฉพาะเจาะจงในแต่ละพื้นที่ และด้วยความเชี่ยวชาญหลายสิบปีในสหรัฐอเมริกา TÜV SÜD จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด

การประเมิน SEMI : TÜV SÜD คือผู้ให้บริการชั้นนำในด้านบริการประเมินตามแนวทางของ SEMI การประเมิน SEMI ไม่ใช่แค่เพียงการประเมินขั้นพื้นฐาน แต่เพื่อให้การรับรองแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำในทุกที่ ด้วยมาตรฐานที่ไม่ได้ออกแบบมาเพียงเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรายการอันตรายอื่น ๆ อีกมากมาย 

เพิ่มเติม

Explosion protection
ไวท์ เปเปอร์

ความปลอดภัยในสภาวะที่อาจเกิดการระเบิด

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิคของ ATEX และ IECEx

อ่านเพิ่มเติม

ดูข้อมูลทั้งหมด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เลือกที่ตั้งของคุณ