Code of Ethics

Skladnost

Izberite zaupanje v fizičnem in digitalnem svetu

Izberite zaupanje v fizičnem in digitalnem svetu

KODEKS RAVNANJA TÜV SüD

 

code of conductNaš ugled temelji na odličnosti naših storitev kot tudi neodvisnosti, integriteti in skladnosti z zakonodajo pri našem vsakodnevnem delu. Verjamemo, da je zaupanje strank temelj našega korporativnega uspeha, kar dokazujemo tudi z izbiro slogana. Dodajte vrednost. Izberite zaupanje.

TÜV SÜD-ov kodeks ravnanja predstavlja temelj našega programa skladnosti poslovanja in vsebuje načela, na katerih temeljijo naše dejavnosti. Da bi zagotovili skladnost po vsem svetu, je za nas še posebej pomembno, da vsi zaposleni upoštevajo načela našega Kodeksa ravnanja, ki je zavezujoč za vse lokacije, po vsem svetu. Skladnost se začne z vsakim od nas.

 

 

 

 

KODEKS RAVNANJA TÜV SÜD LAHKO STRNEMO V PET SKLOPOV:

  • Ravnamo skladno z zakonodajo.
  • Ravnamo odgovorno do ljudi in okolja.
  • Ravnamo se po načelu poštenih poslovnih praks.
  • Ravnamo odgovorno z informacijski sistemi in podatki.
  • Ravnamo preventivno in zaščitniško do t.i. žvižgačev.

Prenesite celoten kodeks ravnanja TÜV SÜD [ PDF ]

Raziščite

ZAUPNI KANAL

Sistem za prijavo kršitev "TÜV SÜD Trust Channel" omogoča vsem zainteresiranim stranem zaupno prijavo kršitev preko zaščitenega kanala.

Več informacij

Vsi viri

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo