8D METODA ZA RJEŠAVANJE NEUSKLAĐENOSTI ANALIZOM UZROKA

METODA 8D - RJEŠAVANJE NESUKLAĐENOSTI ANALIZOM UZROKA

CILJ OBUKE:

Na obuci će polaznici biti upoznati sa korištenjem 8D metode i biće obučeni za provođenje internih audita za utvrđivanje neusklađenosti u odnosu na standarde i identifikovanje neusklađenosti u skladu sa ISO 19011. Polaznici će se upoznati sa zadacima između procjene i rješavanja neusklađenosti.

Fokus će biti na 8D metodi, koja uključuje sljedeće korake: identifikaciju neusklađenosti, korekciju (trenutna mjera), uzrok neusklađenosti, korektivnu mjeru, odobrenje mjere, sprovođenje mjere, analiza efikasnosti mjere i dugoročne mjere (preventivne mjere).

SADRŽAJ:

 • Uloga menadžmenta u rješavanju neusklađenosti
 • Uvod u rješavanje neusklađenosti sa 8D metodom
 • D1 - Tim za rješavanje neusklađenosti
 • D2 - Opis neusklađenosti
 • D3 - Neposredne mjere / Preventivne mjere
 • D4 - Analiza uzroka neusklađenosti
 • D5 - Izbor i verifikacija korektivnih mjera
 • D6 - Implementacija i validacija korektivnih mjera
 • D7 - Spriječiti ponavljanje neusklađenosti
 • D8 - Završetak i priznanje uspjeha tima
 • Praktični primjeri

 CILJANA GRUPA:

Vlasnici procesa, interni auditori sistema upravljanja kvalitetom, predstavnici menadžmenta za sisteme upravljanja

TRAJANJE:

1 dan, od 09:00 do 16:00

KOTIZACIJU:

200,00 EUR (bez PDV-a)

Cijena obuke uključuje organizaciju, hranu i osvježenje tokom pauze i materijale koji će biti podijeljeni prije treninga.

Ukoliko registrujete četiri ili više učesnika iz kompanije na individualnu obuku, ostvarujete popust od 20%.

Uplatu možete izvršiti osam dana nakon prijema računa, koji će vam biti ispostavljen nakon obuke. Rok za vaše moguće otkaze je tri radna dana prije početka obuke.

Takođe zadržavamo pravo promjene termina ili otkazivanja treninga, o čemu ćemo Vas obavijestiti tri dana prije zakazanog termina.

 

Brza i laka registracija jednim klikom!

Slijedeći koraci

Izberite vašo lokacijo