EN 15085

SERIA DE STANDARDE EN 15085

Seria de standarde EN 15085 este completată de norma germană DIN 27201-6 (Starea vehiculelor feroviare – Principii de bază şi tehnologii de fabricaţie, Partea 6: Sudarea) şi se aplică pentru sudarea materialelor metalice la fabricarea, repararea şi întreţinerea vehiculelor feroviare şi a componentelor lor. Această serie de standarde şi norme defineşte cerinţele de certificare şi calitate pentru producătorii care utilizează proceduri de sudare la realizarea construcţiilor noi sau la lucrările de reparare. Totodată, seria de standarde stabileşte o legătură fundamentală între cerinţele de performanţă definite la concepţie, realizarea îmbinărilor sudate şi demonstrarea prin control a calităţii cerute. 

Cu excepţia dispoziţiilor specificate prin contract, seria de standarde EN 15085 se aplică la toate ansamblele, subansamblele sau piesele sudate pentru oricare din procedeele de sudare: manual, parţial mecanizat, complet mecanizat sau automatizat, definite în EN ISO 4063. Clauzele necesare procesului de sudare sunt date în standardele seriei EN ISO 3834; baza acestor clauze sunt standardele tehnice pentru sudură conform cu cerinţele speciale pentru construcţia vehiculelor feroviare.

COMPONENŢA SERIEI DE STANDARDE EN 15085

EN 15085-1: Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi componentelor feroviare.

Partea 1: Generalităţi

EN 15085-2: Aplicații feroviare. Sudarea vehiculelor și a componentelor feroviare.

Partea 2: Cerințe de calitate pentru constructori

EN 15085-3: Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare.

Partea 3: Cerinţe pentru proiectare

EN 15085-4: Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare.

Partea 4: Cerinţe pentru producţie

EN 15085-5: Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare.

Partea 5: Inspecţie, încercare şi documentaţie

EN 15085-6: - Aplicaţii feroviare. Sudarea vehiculelor şi a componentelor feroviare.

Partea 6: Cerințe pentru mentenanţa sudurii

 

Beneficiile clienţilor noştri:

• asigurarea conformităţii cu cerinţele de reglementare de nivel european;

• economii de resurse realizate prin obţinerea unui certificat dintr-un singur loc;

• proceduri şi protocol în limba română, dar şi eliberare de certificat în mai multe limbi, în conformitate cu nevoile clientului;

• marcă recunoscută pe plan internaţional şi dreptul de a utiliza logo-ul de certificare gratuit pe durata contractului;

• serviciile TÜV SÜD Romania “Adaugă valoare”: servicii personalizate şi soluţii eficiente care asigură succesul.

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.