EN 1090

Certificarea producătorului în concordanţă cu EN 1090

CPR 305/2011- EN 1090

CPR 305/2011- EN 1090

REGULAMENTUL PENTRU PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII – MARCAJUL CE – CPR 305/2011

 

În cazul produselor destinate a fi încorporate în lucrările de construcții trebuie să fie însoțite de marcaj CE, astfel încât acestea vor putea circula liber pe piața de desfacere și vor putea fi comercializate în Uniunea Europeană.

Prin aplicarea marcajului CE, producătorul își va asuma responsabilitatea privind conformitatea produsului, astfel încât acesta să îndeplinească cerințele aplicabile stabilite în standardul de referință la momentul declarației de performanță.

Cerințele sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 305/2011 (CPR) abrogă Directiva 89/106/CEE și definește condițiile armonizate de comercializare a produselor destinate construcțiilor.

 

CERTIFICAREA MATERIALELOR CONFORM REGULAMENTULUI EU 305/2011 CPR

Sub Directiva Produsele pentru Construcții, TÜV SUD este un Organism Notificat care realizează certificarea conform următoarelor standarde: EN 10025-1, EN 10210-1, EN 10343, EN 13479, EN 10088-4, EN 10219-1, EN 15088, EN 10088-5, EN 10340, EN 13084-7.

 

STANDARDUL EN 1090

Noul Regulament privind produsele pentru construcții (UE) nr. 305/2011 (CPR) a intrat în vigoare la 1 iulie 2013. În cadrul noilor standarde, standardul european EN 1090 înlocuiește standardele germane DIN 18800-7 pentru structuri din oțel și DIN V 4113-3 pentru structuri din aluminiu. Conform CPR coroborat cu standardul european EN 1090, toți operatorii economici care doresc să introducă structuri portante din oțel și aluminiu pe piața din UE trebuie să respecte o serie de cerințe, cum ar fi aplicarea marcajului CE pe produsele lor.

Dacă doriți să accesați piețele UE pentru echipamentele dumneavoastră industriale, respectarea standardelor internaționale este esențială pentru a obține acest acces pe piață. Standardele EN 1090 guvernează execuția și evaluarea conformității structurilor din oțel și aluminiu și cuprind următoarele standarde europene care implementează cerințele Regulamentului privind Produsele de Construcție (CPR) pentru structurile din oțel și aluminiu:

EN 1090-1: Cerințe pentru evaluarea conformității componentelor structurale (marcaj CE);

EN 1090-2: Cerințe tehnice pentru execuția structurilor din oțel;

EN 1090-3: Cerințe tehnice pentru execuția structurilor din aluminiu.

 

EN 1090 CLASE DE EXECUTARE

Standardele EN 1090 au 4 clase de execuție definite (EXC), fiecare având propriul set de cerințe. Clasa de execuție a unei structuri este definită de efortul ingineresc necesar pentru implementarea parametrilor de proiectare. Clasele includ:

EXC 1: Acesta este format din componente structurale din oțel până la clasa de rezistență S275 și componente structurale din aliaje de aluminiu. Această clasă include, de asemenea, clădirile agricole.

EXC 2: Aceasta este cea mai comună clasă și acoperă toate structurile de susținere din oțel până la clasa de rezistență S700.

EXC 3: Această clasă acoperă structurile de susținere din oțel până la clasa de rezistență S700, precum și componentele structurale care sunt realizate din aliaje de aluminiu.

EXC 4: Aceasta include toate componentele structurale care au consecințe grave pentru oameni și mediu în caz de defecțiune.

 

IMPORTANȚA CERTIFICĂRII EN 1090

Părțile interesate trebuie să respecte cerințele noilor standarde EN 1090 pentru a obține Marcajul CE pentru structurile lor și pentru a le introduce pe piața europeană. Fără marcajul CE, părțile interesate se confruntă cu potențiale consecințe legale pentru orice daune cauzate de aceste structuri. În conformitate cu noile cerințe, producătorii trebuie să dovedească conformitatea produselor lor prin teste de tip și certificarea controlului producției în fabrică (FPC) de către un organism notificat terț înainte de a emite o Declarație de performanță.

 

SERVICII DE TESTARE ȘI CERTIFICARE TÜV SÜD EN 1090

TÜV SÜD este autorizat să efectueze evaluarea și certificarea EN 1090. Încă de la început, experții noștri asigură servicii de inspecție tehnică industrială. Acest lucru vă permite să obțineți acces pe piața europeană prin fixarea marcajului CE pe produsele dumneavoastră. Vă certificăm FPC pe baza inspecției inițiale și a controlului producției din fabrică. În plus, efectuăm supraveghere și evaluare continuă a FPC-ului dumneavoastră.

 

SERVICIILE NOASTRE EN 1090 INCLUD:

Controlul producției din fabrică (FPC): Pe baza ITT/ITC, experții noștri evaluează producătorii pentru a verifica dacă există un control al producției din fabrică implementat care include documentație și întreținere pentru a se asigura că produsele introduse pe piață au caracteristicile de performanță necesare și declarate.

Inspecție inițială: În calitate de organism notificat, TÜV SÜD intervine în timpul inspecției inițiale de tip pentru a verifica dacă FPC este adecvat pentru fabricarea de componente și kituri conform standardelor.

Supraveghere continuă: Experții noștri efectuează o supraveghere continuă și obligatorie regulată a FPC-ului dumneavoastră pentru a asigura o calitate înaltă constantă și o fabricație conformă cu standardele a componentelor și truselor.

 

BENEFICIILE CLIENȚILOR NOȘTRI:

• asigurarea conformităţii cu cerinţele de reglementare la nivel european;

• proceduri şi protocol în limba română, dar şi eliberare de certificat în mai multe limbi, în conformitate cu nevoile clientului;

• marcă recunoscută pe plan internaţional şi dreptul de a utiliza logo-ul de certificare gratuit pe durata contractului.

PAȘII URMĂTORI

Selectați locația dvs.