KZR INiG

Certificarea sistemului KZR INiG

Producția durabilă de biocimbustibili și biomasă

Producția durabilă de biocimbustibili și biomasă

În calitate de producător de biocombustibili și biomasă, trebuie să dovediți că biocomponentele, biocarburanții și materiile prime destinate producerii de energie și combustibil sunt produse în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Directiva RED II) și Legea poloneză din 25 august 2006 privind biocomponentele și biocarburanții lichizi.

DE CE ESTE KZR INiG IMPORTANT?

Unul dintre instrumentele pentru a îndeplini cerințele Directivei RED II este Sistemul de Criterii de Dezvoltare Durabilă al Institutului de Petrol și Gaze (KZR INiG), care definește cerințele pentru producerea de biocombustibili și biomasă durabile. Datorită introducerii și certificării acestui sistem în organizația dumneavoastră, confirmați calitatea și performanța de mediu a procesului de producție și a produsului final în sine. Întregul lanț de aprovizionare este supus certificării - de la producătorul de biomasă, companiile comerciale, până la utilizatorul final.

KZR INiG este un sistem de certificare polonez, notificat de Comisia Europeană - certificatele KZR INiG sunt recunoscute de alte sisteme precum REDcert și ISCC.

PROCESUL DE CERTIFICARE A SISTEMULUI KZR INIG

Certificarea Sistemului KZR INiG de către unitatea TÜV SÜD ROMANIA include verificarea combustibililor durabili în funcție de următorul factor cheie:

Certificare KZR INIG 

SISTEMUL KZR INIG NECESITĂ

PROCESUL DE CERTIFICARE A SISTEMULUI KZR INIG
- Implementarea unui sistem de management care îndeplinește cerințele sistemului KZR INiG,
- Înregistrarea în sistemul KZR INiG ca participant la sistem prin intermediul aplicației KZR Module BOK, completarea cererii de înregistrare în sistemul KZR INiG online și selectarea domeniului corespunzător al organismului de certificare și certificare,
- Pregătirea pentru auditul de certificare (documentație, pregătirea instalației și a personalului),
- Efectuarea bilanțului de masă și, dacă este cazul, calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră;
- Îndeplinirea obligațiilor specifice în conformitate cu cerințele Sistemului (de exemplu, raportarea trimestrială a cantității de biomasă vândută).

Proces Certificare KZR INIG

PRINCIPALELE BENEFICII ALE CERTIFICĂRII KZR INIG?

- Îndeplinirea cerințelor pentru furnizorii de companii de combustibil și energie,
- Posibilitatea de a vinde și comercializa materii prime, biocomponente, biomasă pe piața UE,
- Confirmarea îndeplinirii criteriilor de dezvoltare durabilă (KZR), în conformitate cu cerințele Comisiei Europene.


DE CE SĂ ALEGI TÜV SÜD PENTRU CERTIFICAREA KZR INIG


Auditorii noștri pot efectua audituri oriunde în țară și în întreaga lume, precum și efectuarea unui audit pentru conformitatea cu cerințele Sistemului KZR INiG, integrat cu alte sisteme de management. Cu marca de certificare TÜV SÜD vă puteți dovedi angajamentul furnizând produse și servicii sigure pentru consumatori.

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.