DIN SPEC 91436 "ZERO DEȘEURI"

Certificare: Certificarea sistemului de management (ISO/IEC 17021) / Certificare voluntară

 

 

Standard de certificare: Listele de verificare A, B și C ale modelului de referință DIN SPEC 91436 pentru gestionarea deșeurilor operaționale și a reciclabilelor orientate către o viziune "zero deșeuri" din DIN SPEC 91436

 

Link pentru descărcarea caietului de sarcini Zero Certificat de deșeuri Silver TÜV SÜD: DIN SPEC 91436 - 2021-05 - Beuth.de

 

Proprietar standard:

Proprietarul standardului este Institutul German de Standardizare (Deutsches Institut für Normung, DIN). DIN este responsabil pentru revizuirea sistematică a DIN SPEC 91436 si a fost dezvoltat de un consorțiu cu implicarea TÜV SÜD Management Service în conformitate cu procedura PAS. Consorțiul a fost condus de DIN.

 

CE ACOPERĂ STANDARDUL DIN SPEC 91436?

Standardul definește cerințele pentru gestionarea deșeurilor operaționale (municipale) și a reciclabilelor orientate către procese de tratare pozitiva a deseurilor (reutilizare, reciclare, fermentare/compostare) si o viziune "Zero Deșeuri" eliminate prin ardere sau la gropile de gunoi municipale. Aceasta include:

 

 • Stabilirea limitelor sistemului, analiza mediului operațional și definirea setului de obiective
 • Stabilirea rolurilor și responsabilităților, comunicarea și stabilirea unui concept de formare personal
 • Procese de gestionare a deșeurilor și reciclabilelor (prevenire, colectare și sortare, concept de container, reutilizare, reciclare, compostare, fermentare, recuperare termică sau energetică și depozitarea deșeurilor)
 • Recenzie
 • Cifre-cheie, monitorizare și raportare
 • Îmbunătățire continua

 

CE ÎNSEAMNĂ TERMENUL "CERTIFICARE" SAU ELIBERAREA UNEI MĂRCI DE CERTIFICARE DIN SPEC. 91436 DE CĂTRE TÜV SÜD?

 

 • Clientul a fost supus unei evaluări voluntare (audit) în conformitate cu criterii definite (standard de certificare).
 • Un certificat și/sau autorizația de utilizare a unei mărci de certificare se eliberează numai în cazul în care auditul nu evidențiază neconformități majore din standardul de certificare. În ceea ce privește cerințele DIN SPEC, acest lucru înseamnă în mod specific că listele de verificare relevante trebuie să fie îndeplinite 100%
 • Certificatele și mărcile de certificare au o perioadă limitată de valabilitate. Părțile interesate pot verifica valabilitatea certificatelor individuale în baza de date a certificatelor.
 • Pentru a menține certificarea, titularul certificatului trebuie să finalizeze anual un audit anunțat cu un rezultat pozitiv.
 • Auditurile inopinate sunt, de asemenea, posibile.

 

CUM SE EFECTUEAZĂ AUDITUL?

Experții independenți și calificați (auditorii) aplică următoarele tehnici de audit:

 • Audit la fața locului:În cadrul auditului la fața locului la societatea sau organizația în cauză, auditorii verifică conformitatea titularului certificatului cu cerințele și/sau criteriile definite. În acest scop, auditorii intervievează membrii top managementului și persoanele responsabile cu gestionarea deșeurilor și reciclabilelor, precum și alți angajați din diferite domenii, echipe sau departamente. Procedând astfel, auditorii stabilesc măsura în care titularul certificatului respectă următoarele cerințe.
 • Lista de verificare A = Nivelul de maturitate Bronz înseamnă ≥ 85% prevenirea, reutilizarea, reciclarea, compostarea sau fermentarea cantității totale relative de deșeuri
 • Listele de verificare A și B = Nivelul de maturitate Argint înseamnă ≥ 90% prevenirea, reutilizarea, reciclarea, compostarea sau fermentarea cantității totale relative de deșeuri
 • Listele de verificare A, B și C = Nivelul de maturitate Aur înseamnă ≥ 95% prevenirea, reutilizarea, reciclarea, compostarea sau fermentarea cantității totale relative de deșeuri
 • Revizuirea documentelor: Pe lângă auditul la fața locului, documentele relevante vor fi inspectate și revizuite fie la fața locului, fie înainte de audit. Acestea includ informații documentate pe care organizația se angajează să le respecte conform DIN SPEC 91436, planuri de prevenire a generării de deșeuri, inventare de deșeuri, dovezi de eliminare, certificate de formare personal etc.

CE ESTE DINCOLO DE DOMENIUL DE APLICARE AL CERTIFICĂRII ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL DIN SPEC 91436?

 • Următoarele se aplică tuturor tipurilor de certificate ale sistemului de management: Această certificare nu constituie certificarea produsului. Prin urmare, certificarea nu oferă nicio declarație directă cu privire la calitatea unui produs sau serviciu al clientului certificat. Certificarea în conformitate cu DIN SPEC 91436 nu înseamnă că societatea ofera produse sau servicii de calitate superioară.
 • Certificarea în conformitate cu DIN SPEC 91436 nu înseamnă că societatea produce zero deșeuri.
 • Certificarea DIN SPEC 91436_Zero Waste nu constituie o dovadă a conformității cu cerințele sau condițiile legale, reglementările sau legile municipale, de reglementare sau de altă natură.

 

 

URMĂTORII PAȘI

Selectați locația dvs.