Cod de Etica

TÜV SÜD ESTE ANGAJAT ÎN RESPECTAREA UNUI COD DE CONDUITă 

Code of Ethics Principiile etice în rezolvarea problemelor personale și ale companiei sunt coloana vertebrală a existenței continue și pentru dezvoltarea viitoare a societății. De asemenea, acestea formează baza conduitei în afaceri și relațiile dintre companii și economiile naționale. TÜV SÜD a stabilit un cod etic de conduită ce se aplică conducerii și personalului, și obligativitatea respectării acestuia. “Prin introducerea Codului Etic intenționăm să ne îndeplinim obligațiile față de clienți și societate într-o manieră responsabilă.” declară consiliul de Conducere în declarația de promovare a Codului de Conduită. 

 

Codul de conduită definește o diversitate de principii, incluzând:

TÜV SÜD operează la nivel internațional în conformitate cu legislația, reglementările și standardele naționale și internaționale.
  • Personalul raportează superiorilor încălcările Codului de Conduită.
  • Un Șef Conformare Legislație specializat susține conducerea în abordarea încălcărilor identificate.
  • Suplimentar, mediatori independenți, dedicați menținerii secretului și anonimatului, sunt disponibili în întreaga lume și pot fi contactați de către personal și partenerii de afaceri.
  • Nimeni nu trebuie să sufere prin conformarea la Codul de Conduită.
  • Personalul este continuu informat și instruit privind elementele incluzând problematici de etică ce privesc munca efectuată.
  • TÜV SÜD respinge orice practici care nu sunt aliniate eticii în afaceri și își conduce afacerile fără practicarea corupției și mituire.

ACCESAȚI CODUL DE ETICĂ AICI

Pasii urmatori

Selectați locația dvs.