KIỂM SOÁT CROM VI TRONG SẢN PHẨM VÀ GIÀY DÉP DA

Giảm rủi ro ô nhiễm môi trường

Giảm rủi ro ô nhiễm môi trường

Crom VI, còn được gọi là Crom hóa trị 6, có thể là một sản phẩm phụ không mong muốn của quá trình thuộc da bằng Crom. Sản phẩm này có thể được hình thành trong da thông qua quá trình oxy hóa các hợp chất Crom (III) xảy ra trong hoặc sau quá trình thuộc da do hóa chất không được xử lý theo tiêu chuẩn trong quá trình hoàn thiện hoặc do các điều kiện môi trường tác động. Crom VI không những tác động đến con người và môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp. Việc thử nghiệm Crom VI có thể ngăn chặn các sản phẩm không an toàn được đưa ra thị trường. Và thông qua việc này, doanh nghiệp có thể duy trì lợi thế cạnh tranh và tránh những rủi ro khác do việc không tuân thủ chẳng hạn như gây hại cho người tiêu dùng, sản phẩm bị thu hồi, kiện tụng và hình ảnh tiêu cực đối với cộng động.

Buổi chia sẻ trực tuyến của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan về Crom VI, cách giảm ô nhiễm Crom VI, các quy định pháp lý của Crom VI cũng như các khuyến nghị về việc tránh sử dụng Crom VI. Chuyên gia của chúng tôi cũng sẽ đề cập đến cách thức quản lý Crom VI trong các sản phẩm và giày dép bằng da.

Lợi ích khi tham gia buổi chia sẻ

 • Hiểu rõ về Crom VI
 • Tại sao có Crom VI trong da?
 • Hiểu rõ hơn về cách giảm Crom VI trong đồ da

Được diễn ra:

 • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam), ngày 2/8/2023
 • Thời lượng: 1 giờ
 • Diễn giả: Chuyên gia TÜV SÜD - Tiến sĩ Benedict Handan
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH SẼ ĐƯỢC ĐỀ CẬP

 • Giới thiệu về Crom VI
 • Quy định pháp lý đối với Crom VI
 • Tại sao có Crom VI trong da?
 • Các khuyến nghị để tránh hình thành Crom VI
 • Giảm nhiễm Crom VI trong đồ da
 • Hỏi và đáp

AI NÊN THAM DỰ

 • Giám đốc
 • Quản lý
 • Nhà mua hàng
 • Kỹ sư làm việc liên quan đến da
 • Nhà xuất khẩu & nhà nhập khẩu
 • Trưởng phòng kỹ thuật

GẶP GỠ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Tiến sĩ. BENEDIKT HENDAN

Chuyên gia Sản phẩm Cấp cao – Thử nghiệm hóa chất và ngành hàng mềm, Bộ phận Dịch vụ Sản phẩm TÜV SÜD

Tiến sĩ Benedikt Hendan chịu trách nhiệm hỗ trợ bộ phận kinh doanh, phòng thử nghiệm và chứng nhận liên quan đến thử nghiệm hóa chất và ngành hàng mềm, đồng thời cung cấp thông tin và đào tạo về quy định pháp lý, tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm. Tiến sĩ Benedikt Hendan cũng là thành viên của các ủy ban ISO, CEN và DIN về tiêu chuẩn hóa thử nghiệm hóa chất trên hàng dệt may, giày da và đảm bảo an toàn của quần áo trẻ em.

Tham gia buổi chia sẻ

Để tìm hiểu thông tin tổng quan về Crom VI, cách giảm ô nhiễm Crom VI, các quy định pháp lý của Crom VI cũng như các khuyến nghị về việc tránh sử dụng Crom VI.

Đăng ký ngay