machinery industry robotics

Makine Güvenliği

Makine Güvenliği

Makine Güvenliği

MAKİNE GÜVENLİĞİ GEREKLİLİKLERİ

Makine güvenliği, dünyanın her yerindeki tedarikçiler ve imalat işletmeleri için bir endişe kaynağıdır ve insanları, varlıkları ve mülkleri zarar görmekten korumaya yardımcı olan çok çeşitli düzenlemeler vardır. Çoğu üretim tesisi, sürece karmaşıklık katan bir dizi farklı makine grubundan oluşur.

AB MAKİNE DİREKTİFİ NEDİR?

AB Makine Direktifi (2006/42/EC), herhangi bir endüstriyel makinenin kullanımının güvenli olacağını garanti etmek için tasarlanmış bir dizi temel sağlık ve güvenlik gereksinimlerini (EHSR) belirtir. Gereksinimler, çok çeşitli makine ve makineleri kapsar.

Ek IV ekipman ve gereksinimlerin bir listesini görüntülemek için, AB Makine Direktifi belgesinin tamamını indirin.

 

EN ISO 12100 – TEHLİKE & RİSK ANALİZİ

Makine Direktifi kapsamına giren tüm ürünler için tehlike analizi/risk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Bir risk değerlendirmesi, makinelerle ilgili olası tehlikeleri belirlemek ve incelemek için bir dizi mantıklı adımı takip eder. Bu, gerektiğinde risklerin azaltılması için makinelerin güvenliğine ilişkin bir kararın verildiği bir risk değerlendirmesi için bilgi sağlar.

Avrupa Norm standardı EN ISO 12100, tehlike analizi/risk değerlendirme prosedürünü aşağıdaki gibi özetlemektedir:

Makina limitlerinin belirlenmesi
Tehlike tanımlama
Risk tahmini ve risk değerlendirmesi
EN ISO 12100 ayrıca, bir risk değerlendirmesinin doğrulanmasında gerekli olan makine güvenliği ve dokümantasyon türü hakkında rehberlik sağlar.

Makine Direktifi, CE işaretine ulaşmak için uyulması gereken birkaç AB düzenlemesinden biridir. CE İşareti, Avrupa Birliği içinde satılan tüm ürünler için yasal bir gerekliliktir ve geçerli tüm direktiflerin minimum gereksinimlerinin karşılandığını gösterir.

Daha fazlası

Konumunuzu seçin