Railway Signals in the evening

Sinyalizasyon hizmetleri

Demiryolu sisteminizin kritik elektrikli ve mekanik sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Demiryolu sisteminizin kritik elektrikli ve mekanik sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun.

Elektrikli ve mekanik sistem (sinyalizasyon) demiryolu sektöründe en kritik konulardan biridir. Öncelikle, güvenlik ekipmanlarının, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve enerji tedarik sistemlerinin birbiriyle karmaşık etkileşimi, işletmeciler ve üreticiler için ciddi bir zorluk oluşturur. Paydaşlar için güvenlik, performans, kalite ve birlikte çalışabilirlik hedefinin mali açıdan mümkün olan en verimli şekilde gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Buna ek olarak, genel kontrol ve tren koruma sistemi olan Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ERTMS / ETCS - European Railway Traffic Management System / European Train Control System), Avrupa'daki mevcut güvenlik sistemlerini iyileştirmek için kurulmuştur. Bu kurumun varlığı, demiryolu işletmeleri tarafından karşılanması gereken ek gereksinimler doğurur.

TÜV SÜD ve yan kuruluşları olan Railcert ve SIGNON, sinyalizasyon sistemleri ile alakalı yukarıda bahsedilen konularda ihtiyaç duyulan destek için gerekli deneyime ve becerilere sahiptir. Railcert aracılığıyla, EC doğrulama ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin hızlı ve verimli bir şekilde entegrasyonunu sağlarız. SIGNON’un, 2500'ün üzerinde demiryolu sistemi uygulamalarından ve uluslararası pazarlarda yaptığı mühendislik projelerinden kazandığı deneyimler sayesinde, elektrikli ve mekanik sistemlerde oldukça kapsamlı uzmanlık bilgileri sunarız.

Hizmetlerimiz

Mühendislik

 • Konsept tasarım ve uygulama tasarımı, envanter belgelerinin değerlendirilmesi ve hazırlanması
 • Kurulum planlarının hazırlanması

Teknik destek

 • Uygulama projeleri ve konseptler ile ilgili teknik destek, benchmark analizi ve trafik simülasyonu hizmeti
 • İhalelerin, teknik spesifikasyonların, operasyonel konseptlerin ve kuralların hazırlanması
 • Arayüz yönetimi
 • Proje desteği için özel olarak geliştirilmiş cihazlar

Test

 • Genel ürünlerin ve uygulamaların doğrulanması ve onaylanması
 • ERTMS (European Train Control System) sistemine entegrasyon
 • Çevre güvenliği, EMC (electromagnetic compatibility), elektriksel güvenlik, işlevsel güvenlik ve emniyet konularında ürün testi

Bağımsız ve tarafsız güvenlik değerlendirmesi ve sertifikasyon

 • AB standartları ile uyumlu uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere güvenlik, işlev ve emniyet bulgularının değerlendirilmesi
 • Doğrulama ve kabul testlerinin planlanması
 • Ürün ve sistem sertifikasyonu 

ETCS/ERTMS TESTİ gİbİ sİnyalİzasyon hİzmetlerİ neden önemlİdİr?

Demiryolu sinyalizasyon projeleriniz ve ekipmanlarınız üzerine doğrulama, test etme, değerlendirme ve belgelendirme hizmetlerinin yürütülmesi birçok fayda sağlar:

 • Güvenlik, performans, kalite ve birlikte çalışabilirlik hedeflerinin karşılandığından emin olun.
 • Mümkün olduğunca düşük maliyetli bir şekilde maksimum güvenlik ve kaliteyi elde edin.
 • Başarıyla Avrupa’da mevcut güvenlik sistemlerinin yerini alacak olan Dünya çapında tek tip bir tren kontrol ve koruma sistemi olan Avrupa Tren Kontrol Sistemine (ERTMS/ETCS) geçiş yapın.
 • Mevcut sinyalizasyon sistemleri için, tüm yeni gereksinimlerin, örneğin dijital bağlantı kilitleme sistemlerinin karşılandığından emin olun.

TÜV SÜD, demİryolu sİnyalİzasyon hİzmetlerİ İçİn deneyİmlİ ortağınızdır

TÜV SÜD, risk analizlerinden geliştirmeye, kontrol sistemlerinin ve sinyalizasyon teknolojisi, telekomünikasyonların ve Power Scada’nın gerçekleştirilmesinin planlanmasına kadar olan ürün yaşam döngüsünün her aşamasında tüm demiryolu üreticilerini ve işletmecilerini destekler. Aynı zamanda, demiryolu sinyalizasyonunun tüm alanlarını (örneğin; bağlantı kilitleme sistemleri, CBTC sistemleri, insan-makine arayüz sistemleri, aks sayma sistemleri, ATP sistemleri) ve tüm tren türlerini (yüksek-hızlı, geleneksel tramvaylar, hafif raylı sistemler, metroları [BOStrab]) kapsıyoruz. Uzmanlığımız, doğrulama, bağımsız güvenlik değerlendirmesi, belgelendirme ve eğitime odaklanır. Röle tahrikli sistemlerden tamamen yazılım kontrollü sistemlere (mikro bilgisayar, FPGA) ve standart endüstriyel programlanabilir mantık denetleyicilere (PLC) kadar demiryolu altyapısının sinyalizasyon sistemlerinde kullanılan tüm en son teknolojileri kapsıyoruz.

 

Sinyalizasyon sistemleri ve teknolojilerinin doğrulanması ve değerlendirilmesinin karmaşık gereksinimleri yönetmek için destek hizmetlerimizden yararlanarak, sistemlerinizin güvenlik gereksinimlerine verimli bir şekilde uyduğundan emin olur ve bunları belgelersiniz. Uzmanlarımız, sizi her zaman ürünlerinizin maksimum güvenliğini minimum maliyetle elde etme hedefiyle ve Dünya çapındaki uzman ağımızla sizi mümkün olan en iyi şekilde destekliyoruz.

TÜV SÜD’ÜN DEMİRYOLU SİNYALİZASYON HİZMETLERİ

Sinyalizasyon projenizin tüm güvenlik, performans, kalite ve müşterek çalışabilirlik hedeflerini karşılamasını sağlamak için pratik çözümler sunuyoruz:

BAĞIMSIZ GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

 • Bağımsız Güvenlik Değerlendirici (ISA) olarak, TÜV SÜD Avrupa standartları ve IEC standartlarının yanı sıra hat boyu ve araca monte ekipman için tüm ilgili şartnameler uyarınca jenerik ürünlerin ve jenerik ve özel uygulamaların bağımsız değerlendirme hizmetlerini sunar.
 • Demiryolu sinyalizasyon sistemleri için kontrol ve kabul testlerinin yanı sıra fonksiyonel ve teknik güvenliğin denetimini planlar.
 • Bağımsız kalite ve güvenlik denetimleri
 • Tüm hizmetlerimiz, tescilli aletlerle desteklenir.

TEKNİK DESTEK

 •  Jenerik ürünlerin ve uygulamaların yanı sıra yazılım ve sistem düzeyinde özel uygulamaların doğrulanması

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESi

 •  AB yönergelerine göre birlikte çalışabilirliğin uygunluk değerlendirmeleri ve araç üzerinde ve hat boyu alt sistemlerinin kontrol-kumanda ve sinyalizasyonunun (CCS) AT doğrulamaları (EISENBAHN-CERT (EBC) ile ilgili ortak, TÜV SÜD Hollanda ve TÜV SÜD Danimarka aracılığıyla NoBo olarak akreditasyon)

GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ

 • Değerlendirme Kuruluşu olarak CSM ‘ye (AsBo) göre değerlendirme
 • Ulusal olarak tebliğ edilen kuralların değerlendirilmesi- Görevlendirilmiş Kuruluş (DeBo) olarak değerlendirme

BELGELENDİRME

 • Uzmanlarımız, ürününüzü ilgili sektöre özel güvenlik standartlarına göre belgelendirebilirler. (TÜV SÜD İşareti ile Belgelendirme, örneğin EN 5012X standart serilerine göre)

EĞİTİM

 • Deneyimli uzmanlarımız, çeşitli sinyalizasyon ve güvenlik sistemleri için eğitim verirler (örneğin demiryolu sinyalizasyonunun 

Daha fazlası

Konumunuzu seçin