Operation and Maintenance

Bütünleşik sistemler

Güvenliği sağlamak için demiryolu ve metro sistemlerinin teknik ve operasyonel konuların tamamını yönetin.

Güvenliği sağlamak için demiryolu ve metro sistemlerinin teknik ve operasyonel konuların tamamını yönetin.

Altyapı, demiryolu taşıtları ve sinyalizasyon sistemleri, demiryolu teknolojilerinin alt sistemlerini oluşturur. Tüm bu alt sistemlerin doğru şekilde işlemesini sağlamanın yanı sıra, bunların birbirleri ile uyumlu olmasını, birlikte güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmalarını sağlamak da çok önemlidir. Bunları sağlayabilmenin merkezinde, farklı alt sistemlerin bir araya gelip bütünleşik bir sistem oluşturduğunda birbirlerini nasıl etkileyebileceklerini anlamak yatar.

Çeşitli sistemlerinizin hem kendi başlarına hem de birbirleriyle bağlantılı olarak güvenli ve güvenilir bir şekilde işlemesini garantilemeniz için gereken becerileri ve bilgileri sağlarız. TÜV SÜD, yetkili demiryolu ve ulusal güvenlik mercileri tarafından demiryolu güvenlik denetmeni olarak tanınır. Disiplinlerarası 300 demiryolu uzmanından oluşan ekibimiz, demiryolu alt sistemlerinin karmaşık etkileşimini anlar.

Hizmetlerimiz

Mühendislik

  • Çeşitli alt sistemler arasında oluşan etkileşimin güvenliğinin sağlanmasında mühendislik desteği ve bu sürecin değerlendirmesi (arayüz analizi)

Onay yönetimi

TÜV SÜD aşağıdaki konularda onay yönetimi destek hizmeti vermektedir:

  • Altyapı
  • Elektrik ve mekanik (E&M) sistemler
  • Demiryolu taşıtları

Bağımsız ve tarafsız güvenlik değerlendirmesi

  • Yeni sistemin amaca uygun ve ulusal güvenlik yönetmelikleri ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için, yeni demiryolu ekipman güvenliği ile ilgili durum tespitinin yapılması
  • Öngörülen gereksinimlere tamamen uyumlu olması için geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi

Daha fazlası

Konumunuzu seçin