เว็บบินาร์ฟรี: การวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่นสำหรับข้อกำหนด SS 667

เว็บบินาร์ฟรี วันที่ 15 มีนาคม 2565

เรียนรู้วิธีที่องค์กรของคุณสามารถใช้ป้องกันไฟไหม้และการระเบิด ด้วยการวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่นอย่างเป็นระบบ โดยทำความเข้าใจข้อกำหนดและคำแนะนำต่างๆ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมเว็บบินาร์:

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถในการเผาไหม้ของฝุ่น
  • เข้าใจข้อกำหนดและกระบวนการสำหรับการวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่น
  • เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรอง Ex-proof สำหรับอุปกรณ์/ระบบ

ตารางเว็บบินาร์:

วัน: วันอังคาร
วันที่: 
15 มีนาคม 2565
เวลา: 
13.30 น.
ระยะเวลา: 
1 ชั่วโมง
วิทยากร:
ผู้เชี่ยวชาญจาก TÜV SÜD
ภาษา: 
ภาษาอังกฤษ

ลงทะเบียน


การระเบิดของฝุ่น อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ระวัง และอาจเป็นหายนะ ผงฝุ่นที่ล่องรอยอยู่โดยรอบและถูกมองว่าไม่เป็นอันตรายในโรงงานผลิตหรือที่ตกตะกอนบนพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ อาจทำให้เกิดการระเบิดได้เมื่อผงชนิดเดียวกันนี้กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิง และอาจเป็นการทำลายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ และแม้กระทั่งเกิดการสูญเสียชีวิตขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ฝุ่นระเบิดนี้สามารถป้องกันได้ ฝนเว็บบินาร์นี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดและให้คำแนะนำในการป้องกันอัคคีภัยและการระเบิดผ่านแนวทางการวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่นอย่างเป็นระบบ กรุณากรอกฟอร์มเพื่อลงทะเบียน


หัวข้อต่างๆในเว็บบินาร์

  • การระบุอันตรายและการวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่น
  • การจัดการอันตรายของอุปกรณ์ที่ใช้ (การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
  • มาตรฐานและการอ้างอิง SS 667 สำหรับบริษัทในสิงคโปร์
  • ช่วง ถาม-ตอบ

ใครที่ควรเข้าร่วมเว็บบินาร์

การสัมมนาผ่านเว็บนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับแต่ไม่จำกัดเพียง:

  • ตำแหน่งงาน: วิศวกร, ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม, แผนกประกันคุณภาพ และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • อุตสาหกรรม: ยา พลาสติก น้ำมันและพลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

Mr. Tan Heng Khoon
Principal Engineer
TÜV SÜD PSB

Mr. Tan Heng Khoon เป็น Principal Engineer ของ TUV SUD PSB สิงคโปร์ และมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเทคนิคการทดสอบและประเมินผลต่างๆ เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพระดับสูงสุด ความเชี่ยวชาญของ คุณ Tan รวมถึงการรับรองอุปกรณ์และเครื่องจักรป้องกันการระเบิด ตลอดจนการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือในพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย คุณ Tan ยังเป็นตัวแทนของ TUV SUD PSB สิงคโปร์ ในคณะทำงาน Enterprise Singapore Working Group IEC/TC 31 (อุปกรณ์สำหรับสภาพบรรยากาศที่สามารถจุดติดไฟ)


คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการระเบิด

 

 

เข้าร่วมเว็บบินาร์

เพื่อเข้าใจวิธีป้องกันไฟไหม้และการระเบิดด้วยการวิเคราะห์อันตรายจากฝุ่นอย่างเป็นระบบ

ลงทะเบียน