โปรแกรมเพื่อการใช้งานอุตสาหกรรม 4.0

เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับองค์กร

เร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับองค์กร

เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยดัชนีวัดความพร้อมอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ริเริ่ม เข้าถึง และปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0 (I4.0) สำหรับองค์กรคุณ ด้วยโปรแกรมอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งประกอบด้วยแนวคิด และการประเมินด้วยดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรมอัจฉริยะสมัยใหม่ (SIRI) ซึ่งได้รับการยอมรับจากสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (EDB) รวมถึงการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดี 

คุณจะได้อะไรจากการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Industry 4.0 นี้

 • การรับรองอุตสาหกรรม 4.0 ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก - ใบรับรอง
 • ประเมินระดับความพร้อมขององค์กรของคุณและเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
 • รายงานอย่างเป็นทางการจาก SIRI ซึ่งประกอบด้วยการวัดผลประเมินโรงงานและจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาจุดที่ส่งผลกระทบหลัก
 • ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 SIRI และการวิเคราะห์ช่องว่าง (เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ)
 • การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

รับฟังสิ่งที่ลูกค้าของเราพูด


เกี่ยวกับ SIRI และโปรแกรมการใช้งาน Industry 4.0

เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลด้วยการนำ I4.0 มาใช้ WEF และ EDB ร่วมกับ TÜV SÜD และพันธมิตร ได้ร่วมกันริเริ่มโครงการเพื่อขยายการใช้ดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (SIRI) ไปทั่วโลก

เพื่อใช้ประโยชน์จาก SIRI ทาง TÜV SÜD ได้เริ่มสร้างโปรแกรมการเปิดใช้งาน I4.0 เพื่อสนับสนุนองค์กรต่างๆในการเริ่มต้นเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล I4.0 โปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำให้คุณรู้จักกับแนวคิดหลักของ I4.0 และประเมินระดับความพร้อมขององค์กรของคุณ

ระยะเวลาโปรแกรม

โปรแกรม 3 วัน

หัวข้อโปรแกรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อของโปรแกรมการเปิดใช้งาน I4.0 ด้านล่าง:

 • STAGE 0 – การเตรียมความพร้อม
  • บทนำสู่โครงการและวัตถุประสงค์
  • แนะนำหัวข้อโปรแกรม
  • ขอบเขตการประเมิน
  • แนะนำผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ถาม-ตอบ
 • STAGE 1 – การฝึกอบรม Industry 4.0 และการประเมิน SIRI
  • การเริ่มต้นและการแนะนำโปรแกรม
  • การแนะนำเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0
   • การปฏิวัติอุตสาหกรรม
   • องค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรม 4.0
   • โอกาสและความท้าทาย
   • แนวคิดของโรงงานอัจฉริยะ
   • เทคโนโลยีหลักของโรงงานอัจฉริยะ
  • บทนำสู่อุตสาหกรรม 4.0 (I4.0) การประเมินความพร้อม – ดัชนีวัดความพร้อมอัจฉริยะของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (SIRI)
   • โครงการริเริ่มระดับโลก
   • วัตถุประสงค์ของ SIRI
  • I4.0 การประเมินความพร้อมและการสัมภาษณ์ผู้บริหาร (กระบวนการและเทคโนโลยี)
 • STAGE 2 – การประเมินพื้นที่ผลิต
  • I4.0 การประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์ผู้บริหาร (องค์กร)
  • ตรวจประเมินพื้นที่การผลิต
   • การตรวจสอบระดับความพร้อมสำหรับ I4.0
 • STAGE 3 – ตรวจประเมินเพื่อหาความแตกต่างของระบบ
  • บทนำสู่การวิเคราะห์ความแตกต่างของระบบ (เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ)
  • สำรวจตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และการตั้งค่าเป้าหมาย
  • เจาะพื้นที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
   • ช่วยเหลือองค์กรในการระบุพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ในเชิงปริมาณ)
   • การสร้างความสามารถหรือหน้าที่การทำงานของระบบ
 • STAGE 4 – การวิเคราะห์และการเขียนรายงาน
  • การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการเขียนรายงาน
 • STAGE 5 – การซักถามและการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก
  • การนำเสนอผลลัพธ์ในพื้นที่ดูแลพิเศษที่ระบุ

  • การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมนี้

 • เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเริ่มใช้โปรแกรม I4.0: ศึกษาภาพรวมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ I4.0 ที่ออกแบบมาสำหรับผู้มีส่วนร่วมสำคัญ และเพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงสู่ I4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างฐานความรู้ เรียนรู้การตีความหลักการสำคัญ แนวคิด และเทคโนโลยีของ I4.0 สำหรับโรงงาน 
 • ทำความเข้าใจกับความพร้อมด้าน I4.0 ขององค์กร และรู้วิธีเริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
 • ศึกษาข้อมูลเชิงลึก ในระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม
 • เพื่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการระบุจุดอ่อนและผลการจัดลำดับความสำคัญ
 • กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและการนำ I4.0 ไปใช้
 • สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกโรงงาน

ติดต่อเรา

 • ทำไมต้องเลือก TÜV SÜD
  • สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ (EDB) ร่วมกับ TÜV SÜD และพันธมิตร ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อขยายการยอมรับ SIRI ไปทั่วโลก เพื่อช่วยอุตสาหกรรมการผลิตเร่งปรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดยการนำ I4.0 ไปใช้ทั่วโลก
  • ประเมินความพร้อมขององค์กรของคุณกับ TÜV SÜD ซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักของ WEF-EDB ในการพัฒนาโปรแกรมระดับโลกอย่าง SIRI 
  • ความเชี่ยวชาญที่ไม่เคยมีมาก่อนใน I4.0 และดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ด้วยโครงการกว่า 300 โครงการที่เราให้คำปรึกษาแก่ บริษัทข้ามชาติ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก
  • เป็นกลางและเป็นอิสระ – เชี่ยวชาญในเทคโนโชยีและบริหารงานโดยไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค I4.0 อย่างลึกซึ้งและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการในเชิงเทคนิค ทั้งในด้านเทคโนโลยีและในเชิงที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  • เข้าถึงข้อมูลเกณฑ์การเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น

ลูกค้าของเราพูดอะไรเกี่ยวกับการประเมิน SIRI อย่างเป็นทางการ

Dr. Laurent Filipozzi, VP and Site Head of Infineon Plant Singapore

Infineon ได้ลงทุนในโครงการริเริ่มมากมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Smart Enterprise ของเรา เพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่สำคัญด้านความรวดเร็วในการผลิตและคุณภาพ  เราเห็นว่าดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยปลดล็อกอุตสาหกรรม 4.0 ในห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายทั้งหมด การประเมินจะช่วยตรวจสอบแนวคิดของเรา ทำให้สามารถใช้กลยุทธ์ Industry 4.0 ได้สำเร็จ

Mr. Allan Ferrie, Assembly and Test Director, Rolls-Royce Singapore

ความท้าทายอย่างหนึ่งที่หลายองค์กรต้องเผชิญในการนำอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ คือความคุ้นเคยในเทคโนโลยีและทีมปฏิบัติการต่างๆ ความรู้ในด้านนี้มักจะจำกัดกับเพียงบางบุคคลหรือบางทีม ดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะจึงเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์ร่วมกันที่ดี

Mr. Lim Hock Heng, Vice President & Site Director, Pharma Supply Chain (Singapore), GlaxoSmithKline

ในปัจจับันมีแนวคิดด้านอุตสาหกรรม 4.0 ดีๆมากมายรวมถึงโซลูชั่นด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการแปลวิสัยทัศน์ให้เป็นขั้นตอนที่จับต้องได้เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายทั้งหมด สำหรับทุกบริษัทขั้นตอนแรกอย่างหนึ่งคือการระบุแผนงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนก่อนที่จะลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม


พร้อมที่จะเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในอุตสาหกรรม 4.0 ของคุณหรือยัง

ติดต่อเราวันนี้เพื่อรับข้อมูลว่าเราจะสนับสนุนคุณในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนี้ได้อย่างไร

ติดต่อเราวันนี้