smart manufacturing

Periodični pregledi opreme pod tlakom

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Periodični pregledi opreme pod tlakom 

Storitev kontrole na terenu (on site inspection) izvaja neodvisno, strokovno usposobljeno osebje podjetja TÜV SÜD Sava d.o.o., organizirano skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, kot kontrolni organ tipa A.

Storitev zagotavlja izvedbo pregledov in preskušanj opreme pod tlakom in tlačnega pribora v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 92/08).

S strani Ministrstva za gospodarstvo je podjetje TÜV SÜD Sava d.o.o. pridobil pooblastilo za opravljanje periodičnih pregledov opreme pod tlakom za naslednja področja:

 • TLAČNE POSODE:
    - enostavne tlačne posode
    - tlačne posode za vodo in paro
    - izumenjevalniki toplote
    - tlačne posode za tehnične pline
    - tlačne posode za utekočinjene pline iz zraka
    - tlačne posode za utekočinjeni naftni plin

 

 • KURJENA ALI DRUGAČE OGREVANA OPREMA POD TLAKOM:
    - parni in vročevodni kotli
    - pregrevalniki pare
    - grelniki vode
    - električni parni kotli
    - parne posode za sterilizacijo
    - ogrevanje in sušenje v tehnoloških procesih
    - reaktorji v procesni industriji
    - posode v parno kondenzacijskih procesih v termoelektrarnah in drugih energetskih objektih

 

 • CEVOVODI:
    - za vročo vodo in paro
    - za tehnične pline
    - za utekočinjene pline iz zraka
    - za utekočinjen naftni plin in za zemeljski plin

 

 • VAROVALNA OPREMA IN TLAČNI PRIBOR:
    - varnostni ventili in drug tlačni pribor

UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI (IZVEDENSKA MNENJA)

Kot priglašenI organ TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München (št. prigl. 0036), v obsegu kooperacijske pogodbe,  izvajamo ponovno ugotavljanje skladnosti opreme pod tlakom z bistvenimi varnostnimi zahtevami 24. člena (v primeru izvedbe popravil) ali 25. člena (v primeru rekonstrukcij) Pravilnika o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom (Uradni list RS, št. 92/08).

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo