smart manufacturing

Materiali

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Materiali

Storitve certificiranja materialov in proizvajalcev materialov

1. Certificiranje proizvajalcev osnovnih materialov (pločevina, trakovi, cevi, kovani izdelki, palice, vijaki, podnice, ulitki, prirobnice):

- po Direktivi o tlačni opremi (PED) in po smernicah AD 2000-Merkblatt W0
- po Uredbi o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR) – CE označevanje
- po predpisu NORSOK M-650
- po drugih predpisih

2. Certificiranje proizvajalcev dodajnih materialov (obložene elektrode, žice, varilne palice, praški):

- po smernici AD 2000-Merkblatt W0 in VdTÜV 1153 (odobritev za tlačno opremo)
- po Uredbi o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR) – CE označevanje
- preskušanje materialov v procesu odobritve dodajnih materialov po DB (nemške železnice)

3. Posebno ocenjevanje materiala (PMA – particular material appraisal) v primerih, kjer želijo proizvajalci tlačne opreme vgraditi material, ki ni izdelan po evropskem harmoniziranem standardu (harmoniziranem s PED) ali po evropski odobritvi materiala

4. Prevzemanje materiala in izdaja 3.2 certifikatov po EN 10204 po naslednjih predpisih:

- PED, AD 2000-Merkblatt W / A4 / HP 100 R / HP 8/1, TRD, TRB, TRbF, evropski harmonizirani standardi
- EN, DIN, NF, BS, UNI, … in drugi standardi
- standardi ASTM in ASME
- kupčeve posebne specifikacije

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo