Izberite drugo državo, če si želite ogledati vsebino, ki je značilna za vašo lokacijo

//Izberite državo

Jeklene in aluminijaste konstrukcije - EN 1090-1

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Jeklene in aluminijaste konstrukcije - EN 1090-1 

Certificiranje tovarniške kontrole pri proizvajalcih sestavnih delov konstrukcij po EN1090-1(označevanje sestavnih delov konstrukcij s CE oznako)

Splošne zahteve za gradbene proizvode izhajajo iz UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, ki je bila sprejeta 09. Marca 2011 (v Uradnem listu EU objavljena 04. 04. 2011) in ki nadomešča direktivo o gradbenih proizvodih 89/106/EGS (v celoti s 01. 07. 2013). Standard EN 1090-1, ki določa zahteve za sestavne dele konstrukcij se je začel uporabljati 01. 01. 2011 (prehodno obdobje do obvezne uporabe je bilo do 01. 07. 2014). Velja za tiste sestavne dele, ki se trajno vgrajujejo v gradbene objekte in katerih lastnosti vplivajo na bistvene lastnosti gradbenih objektov – lahko vplivajo na nekatere ali vse izmed naslednjih bistvenih lastnosti: mehanska odpornost in stabilnost, varnost pri požaru, higiena, zdravje in okolje, varnost in dostopnost pri uporabi, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, trajnostna raba naravnih virov.

Za potrjevanje skladnosti proizvodov je po standardu EN 1090-1 predpisan sistem 2+, ki določa naslednje naloge za proizvajalca in priglašeni organ:

a) Proizvajalec

- določi tip proizvoda na podlagi preskušanja tipa in/ali izračuna tipa proizvoda (ITT / ITC)
- vzpostavi sitem tovarniške kontrole proizvodnje (FPC)
- izvaja preskuse in kontrole med proizvodnjo s predpisanim programom preskušanja

b) Priglašeni organ za certificiranje kontrole proizvodnje izda potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje na podlagi

- začetnega preverjanja proizvodnega obrata in sistema tovarniške kontrole proizvodnje
- stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja sistema tovarniške kontrole

 

Certifikacijski postopek je prikazan v naslednjem diagramu poteka:

Ko je izveden postopek ugotavljanja skladnosti, proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih proizvoda in tako pridobi pravico označit proizvode s CE-oznako. Na trg na območju Evropske Unije se lahko da proizvod, ki je označen s CE-oznako in ki ustreza nameravani uporabi.

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa