ASME

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

Dodajanje vrednosti z našim portfeljem storitev

ASME

Splošno

Če želite proizvajati tlačno opremo ali komponente ter jih ponuditi na trgih ZDA in Kanade, oziroma na trgih držav izven Evropske unije, morajo biti vaši izdelki skladni z zahtevami predpisov ASME.

ASME Code (American Society Of Mechanical Engineers) je najbolj razširjen svetovni standard za izračun, izdelavo, prevzemanje in nadzor kotlov, tlačnih posod in nuklearnih komponent. Standard se uporablja v ZDA in Kanadi ter v več kot 110 državah po svetu.

Certificiranje proizvajalcev tlačne opreme po standardu ASME se izvaja že od leta 1916. Proizvodi, certificirani po standardu ASME se od ostalih izdelkov na trgu razlikujejo po tem, da imajo na nazivni ploščici odtisnjen ustrezen žig ASME.

 

Storitve "ASME"

Pri TÜV SÜD Sava vam s svojimi "ASME" pooblaščenimi nadzorniki in s partnerjem, zavarovalno agencijo SENECA iz Houstona, nudimo polno podporo pri zagotavljanju skladnosti proizvodnje vaših izdelkov s predpisi "ASME".

Naši strokovnjaki so akreditirani tudi za izvajanje prevzemov tlačne opreme na podlagi veljavne evropske regulative, kar pomembno vpliva na povečevanje učinkovitosti in na znižanje stroškov.

- svetovanje o zahtevah standarda ASME in o zahtevah Evropske direktive o tlačni opremi

- atestiranje varilcev in varilnih postopkov

- pregled/izdelava izračunov po ASME section I, IV in VIII

- podpora proizvajalcem v postopku prijave in priprave na certifikacijsko presojo ASME (Joint Review)

- izvajanje prevzemov komponent, ki se dobavljajo z ali brez žiga ASME

- nadzor proizvodnje

- izobraževanja zaposlenih

- podpora pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti, skladnega s standardom ASME

 

Naslednji koraki

Izberite vašo lokacijo