ASME Boiler Pressure Vessel Code

ASME

ASME

Ako želite proizvoditi tlačnu opremu ili komponente i ponuditi ih na tržištima SAD-a i Kanade, odnosno izvan granica Europe, nužno je da vaši proizvodi budu usklađeni sa zahtjevima ASME propisa.

ASME Code predstavlja najrašireniji svjetski standard za proračun, izradu, preuzimanje i nadzor kotlova, tlačnih posuda i nuklearnih komponenti. Koristi se u SAD-u i Kanadi te u više od 110 zemalja svijeta. Od 1916. godine provodi se ASME certifikacija proizvođača tlačne opreme, čime proizvođači potvrđuju da njihovi proizvodi i usluge ispunjavaju zahtjeve ASME Coda.

Takvi se proizvodi razlikuju od ostalih na tržištu po tome što na natpisnoj pločici imaju otisnut odgovarajući ASME pečat.

TÜV SÜD Sava nudi sljedeće ASME usluge:

  • Konzultacije vezane uz zahtjeve ASME standarda kao i vezu s europskom direktivom o tlačnoj opremi (PED 2014/68/EU)
  • Atestiranje zavarivača i postupaka zavarivanja
  • Provjera / izrada proračuna prema ASME Section I, IV i VIII
  • Podrška proizvođaču tijekom prijave i pripreme za ASME certifikacijski audit (Joint Review)
  • Preuzimanje komponenata koje se isporučuju s ili bez ASME pečata, (S, M, E, U, i H pečat)
  • Nadzor proizvodnje
  • Obuka djelatnika
  • Podrška kod uspostavljanja sustava osiguranja kvalitete (QA) sukladno ASME standardu.

TÜV SÜD Sava nudi putem vlastitih autoriziranih ASME inspektora (AI) te partnera, osiguravajuće agencije SENECA iz Houstona, SAD, (AIA) potpunu podršku u izradi vaših proizvoda prema ASME propisima. Stručnjaci iz TÜV SÜD Sava d.o.o. također su akreditirani i za preuzimanje tlačne opreme prema važećoj europskoj regulativi, što bitno povećava efikasnost i smanjuje troškove.

 

TÜV SÜD Sava d.o.o., Podružnica Čakovec

Davor Jelačić

Ivana Mažuranića 2

40000 Čakovec

T +385 (0)98 344 536

[email protected]

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo