Seminar za interne auditore prema ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 - SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM

SEMINAR ZA INTERNE AUDITORE PREMA NORMI ISO 9001:2015

ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom (QMS) je najpopularnija svjetska norma upravljanja kvalitetom. ISO 9001 pruža okvir upravljanja kvalitetom koji tvrtke mogu koristiti kako bi osigurale dosljednost u kvaliteti svojih proizvoda i usluga. Tvrtke odabiru certifikat ISO 9001 kako bi pokazale da su marljivo održavale visoke standarde. Time se smanjuje mogućnost kvarova proizvoda i povlačenja ili nedostataka usluge te se osigurava da vaši kupci mogu kupovati s povjerenjem. Mnogi kupci zahtijevaju od dobavljača da imaju certifikat ISO 9001 kako bi smanjili rizik od kupnje lošeg proizvoda ili usluge.

 

SVRHA SEMINARA:

Polaznici će steći potrebne kompetencije za provođenje internog audita sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 u organizaciji.

Tijekom seminara polaznici će se upoznati sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i smjernicama za ocjenjivanje prema normi ISO 19011, razvijati pristup razmišljanju temeljenom na riziku i korištenju rezultata audita za procjenu učinka i prepoznavanje prilika za poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom u organizaciji. Polaznici će se upoznati s poslovima pripreme za audit, pristupom tijekom audita te rješavanjem nesukladnosti.

Na kraju seminara polaznici će pristupiti pisanoj provjeri znanja za dobivanje potvrde o uspješnoj edukaciji za internog auditora sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015.

 

SADRŽAJ:

Prezentacija zahtjeva norme ISO 9001:2015

 • Procesni pristup
 • Tumačenje zahtjeva norme ISO 9001 s obzirom na svrhu pojedinih zahtjeva norme i komentare:
 • Kontekst organizacije: Razumijevanje organizacije i njezina konteksta, potreba i očekivanja zainteresiranih strana, područja primjene sustava upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja kvalitetom i njegovi procesi
 • Vodstvo: opredijeljenost, politika kvalitete, organizacijske uloge, odgovornosti i ovlaštenja
 • Planiranje: mjere za poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama, ciljevi kvalitete, planiranje promjena
 • Podrška: resursi, osposobljenost, svjesnost, komunikacija, dokumentirane informacije
 • Radni proces: operativno planiranje i nadzor, zahtjevi za proizvode i usluge, projektiranje i razvoj proizvoda i usluga, nadzor nad procesima, proizvodima i uslugama pribavljenih od vanjskog dobavljača, proizvodnja i pružanje usluga, puštanje proizvoda i usluga u promet, nadzor nad nesukladnim izlazima
 • Vrednovanje mjerljivih rezultata: praćenje, mjerenje, analiza i vrednovanje, zadovoljstvo kupaca, interni audit, preispitivanje sustava upravljanja kvalitetom
 • Poboljšavanje: nesukladnost i popravna radnja, trajno poboljšavanje

 • Metode i tehnike audita, priprema programa, provedba audita i pisanje izvješća
 •  

 • Upoznavanje sa smjernicama za auditiranje prema normi ISO 19011
 • Provođenje internih audita prema normi ISO 9001:2015
 • Metode provođenja internih audita – CAPD metoda
 • Rasprava o praktičnim primjerima provođenja audita
 • Pisana provjera znanja

 

CILJNA SKUPINA:

Interni auditori sustava upravljanja kvalitetom, vlasnici procesa, menadžment, predstavnik kupaca, predstavnik menadžmenta.

 

TRAJANJE:

2 dana, od 09:00 do 16:00 sati

 

KOTIZACIJA:

2.400,00 Kn (bez PDV-a)

U cijenu seminara uključena je organizacija obuke, hrana i osvježenje u pauzi te materijali koji će se podijeliti prije edukacije.

Ukoliko prijavite četiri ili više polaznika iz tvrtke za individualnu obuku, ostvarujete popust od 20%.

Uplatu možete izvršiti osam dana nakon primitka računa koji ćemo Vam ispostaviti nakon seminara. Rok za eventualna otkazivanja je tri radna dana prije početka treninga.

Također zadržavamo pravo promjene termina ili otkazivanja seminara o čemu ćemo Vas obavijestiti tri dana prije zakazanog termina.

 

Brzo i jednostavno prijavite se klikom na ovaj gumb!

 

 

KONTAKT OSOBA:

Ivana Lapat, Voditelj ureda – administrator

Tel.: +385 (0)40 31 31 61

Mobilni: +385 (0)98 344 537

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo