ISO 22301

ISO 22301 - Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja

ŠTO JE UPRAVLJANJE KRIZOM?

Koronakriza je brojna poduzeća/organizacije u Hrvatskoj i svijetu stavila pred izazove bez presedana i jasno istaknula važnost dobro pripremljenog sustava upravljanja krizama. Sustavno i profesionalno rješavanje kriznih situacija ključno je za osiguranje budućnosti pogođenih tvrtki.

Upravljanje krizom odnosi se na koordinirane aktivnosti koje poduzeća ili organizacije moraju provesti kako bi savladali nadolazeću krizu ili krize koje su se već dogodile.

Krize i hitne situacije poput pandemija, prirodnih katastrofa ili nestanka struje i dalje će predstavljati ozbiljan rizik za postojanje tvrtki u budućnosti.

Tvrtke koje su svjesne rizika preventivno se bave s mogućim neuspjesima, krizama i hitnim situacijama. Odgovarajuće upravljanje krizama pomaže vam da brzo i adekvatno reagirate na krize.

BUDITE SPREMNI NA KRIZE

TÜV SÜD vam može pomoći u pripremi za krizne situacije i podržavati vas u upravljanju krizama i upravljanju kontinuitetom.

Dok upravljanje krizama predstavlja brzu i ispravnu reakciju tvrtke, a prije svega uključuje rad kriznog tima koji radi prema specifikacijama unaprijed strukturiranog procesa, upravljanje kontinuitetom opisuje planiranje brzog oporavka operativnih funkcija koje su oštećene, prekinute ili uništene određenim događajima.

ZAŠTO JE UPRAVLJANJE KRIZOM TAKO VAŽNO

Proaktivno upravljate rizicima tako da ste dobro pripremljeni za brzo i ispravno djelovanje u kriznim situacijama
Zaštita vašeg poduzeća / organizacije od financijskih gubitaka i reputacijske štete
Osiguravanje daljnjeg postojanja vašeg poduzeća / vaše organizacije.
 

SVRHA SEMINARA

U okviru seminara upoznat ćete načela upravljanja kontinuitetom poslovanja, zahtjeve norme ISO 22301:2012 (:2019) i osposobiti se za učinkovitu i temeljitu pripremu planova kontinuiteta poslovanja.

SADRŽAJ:

1. POVIJEST RIZIKA

2. DOGAĐAJI VEZANI ZA INCIDENTE 

3. NORME ZA KONTINUITET POSLOVANJA

4. PROCJENA RIZIKA

5. INCIDENTNE SITUACIJE

6. „CRNI LABUD“

7. KONTINUITET POSLOVANJA

8. VJEŽBA ZA INCIDENTNU SITUACIJU

 

CILJ

U okviru seminara sudionici će usvojiti kompetencije za pripremu i provedbu planova kontinuiteta poslovanja.

CIJENA JEDNODNEVNOG WEBINARA PO OSOBI

1.000,00 HRK (plus PDV)

U cijenu seminara uključena je organizacija i materijali. Materijale šaljemo e-mailom prije datuma seminara.

Za više od 3 polaznika iz istog poduzeća omogućujemo popust od 15%.

Plaćanje se provodi po ponudi sedam dana prije datuma održavanja seminara što je ujedno i krajnji rok za otkazivanje sudjelovanja. Pravo na promjenu termina ili otkazivanje seminara također pridržava TÜV SÜD Sava d.o.o. o čemu ćemo vas pravovremeno informirati.

PRIJAVA NA SEMINAR

Prijavnicu za seminar možete preuzeti na ovoj poveznici. Popunjenu prijavnicu molimo pošaljite na dolje navedenu e-mail adresu najkasnije 10 dana prije seminara.

KONTAKTNA OSOBA

Ivana Lapat, voditelj ureda

Telefon: 040 31 31 61 ili 098 344 537

E-mail: [email protected]

Sljedeći koraci

Izberite vašo lokacijo